7000 spelfouten


Toon woorden die beginnen met: Zoek

FoutGoedUitleg
havo'erhavoër'havo'er' is geschreven volgens de regels van 1995, 'havoër' volgens de regels van 2005.
havo'ershavoërs'havo'ers' is geschreven volgens de regels van 1995, 'havoërs' volgens de regels van 2005.
havo-diplomahavodiplomaEén woord.
havoerhavoërMet trema: ë
havoershavoërsMet trema: ë
havo’ers, vwo’ershavoërs, vwo'ersË na havo, apotrof na vwo
hawaiihemdhawaïhemdMet kleine letter en één i met trema.
hawkingsstralinghawkingstralingZonder tussen-s. Betekenis: door een zwart gat uitgezonden zwarte straling (Brit: Stephen Hawking.)
hazedistelhazendistelDe tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
hazedistelshazendistels'hazedistels' is geschreven volgens de regels van 1995, 'hazendistels' volgens de regels van 2005.
hazenwindhondhazewindhondDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
hboerhbo'erMet apostrof
hboershbo'ersMet apostrof
heavy-metalheavy metalIn samenstellingen met streepje: heavy-metalgroep.
hebraicahebraïcaMet trema: ï
hebraismehebraïsmeMet trema: ï
hebraismenhebraïsmenMet trema: ï
hebraisthebraïstMet trema: ï
hebraistenhebraïstenMet trema: ï
HebreeenHebreeënMet trema: ë
HebreeerHebreeërMet trema: ë
HebreeersHebreeërsMet trema: ë
heden ten dagenheden ten dageZonder de laatste n
heeft verkaastheeft verkaasdVolt.deelw. van verkazen, tot kaas worden of maken
heel practicabelheel prakticabelMet k, daarna c. (cfr.: praktijk/praktisch). Betekenis: mogelijk, uitvoerbaar.
heen en terugbiljetheen-en-terugbiljetZelfst. nw.; zie ook toelichting heen-en-weergeloop
heen en weergeloopheen-en-weergeloopEen samenstelling waarin het eerste lid een aantal nevengeschikte elementen bevat die binnen de context van het woord een geheel vormen, wordt niet als een samentrekking van twee afzonderlijke samenstellingen beschouwd, maar als een samenstelling met een meerledig eerste lid. Als zodanig wordt het aan elkaar geschreven, waarbij de elementen die het eerste lid vormen worden gescheiden door koppeltekens.
heen-en-weer varenheen en weer varen Geen koppeltekens
heer (heilig)Heer (heilig)Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden die betrekking hebben op het Opperwezen, krijgen een hoofdletter. Andere voornaamwoorden niet.
HegeliaanhegeliaanNamen voor aanhangers van gezindten, richtingen en stromingen die zijn afgeleid van persoonsnamen, krijgen een kleine letter.
heggemusheggenmusMet tussen-n, heggen is het enige meervoud. Betekenis: op de nachtegaal lijkende zangvogel die in heggen, struiken enz. broedt Prunella modularis.
heiligverklarenheilig verklarenIn twee woorden. Betekenis: (r.-k. kerk) iemand in een toestand van heiligheid verklaren.
HeilslegerheilslegerEen eigennaam krijgt een hoofdletter; een soortnaam schrijven we klein.
helicopterhelikopterMet k. helikopters.
helicoptershelikoptersMet k i.p.v. c
helikopterviewhelicopterviewMet een c
hellenbaardhellebaardGeen tussen '-n' als het eerste deel naar een persoon of zaak verwijst die in de gegeven context enig is in zijn soort. Alleen de volgende woorden hebben daar betrekking op: 'zon', 'maan', 'hel', 'koningin', 'O.L. Vrouwe'.
hellenvuurhellevuurGeen tussen '-n' als het eerste deel naar een persoon of zaak verwijst die in de gegeven context enig is in zijn soort. Alleen de volgende woorden hebben daar betrekking op: 'zon', 'maan', 'hel', 'koningin', 'O.L. Vrouwe'.
HellmanngetalhellmanngetalBetekenis: getal waarin de strengheid van winters wordt uitgedrukt.
hellpsyndroomHellp-syndroomMet koppelteken en hoofdletter
hells angelshell's angelsMet `s
help deskhelpdeskEén woord.
HelvetierHelvetiërMet trema: ë
HelvetiersHelvetiërsMet trema: ë
hemelvaartsdagHemelvaartsdagHet woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter.
hemelwagen (sterrenbeeld)Hemelwagen (sterrenbeeld)Namen van sterrenbeelden krijgen altijd een hoofdletter.
hemofiliepatienthemofiliepatiëntMet trema: ë
hemofiliepatientenhemofiliepatiëntenMet trema: ë
hemorroidenhemorroïdenMet trema: ï
hempjehemdje
hepatiteshepatitis
heptaederheptaëderMet trema: ë
heptäedersheptaëdersZonder ä, met ë
herdefinierenherdefiniërenMet trema: ë
herdefinieringherdefiniëringMet trema: ë
herderspoezieherderspoëzieMet trema: ë
hereboerherenboerIn samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat in het meervoud alleen eindigt op '-en', komt er een tussen '-n'.
herementijdheremetijdDit woord is geen samenstelling en valt daarom buiten de tussen -n regel.
heren dubbelspelherendubbelspelOok: herendubbel.
herenmietheremietDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
heresieenheresieënMet trema: ë
herkenningsmelodieenherkenningsmelodieënMet trema: ë
heroenheroënMet trema: ë
heroiekheroïekMet trema: ï
heroiekeheroïekeMet trema: ï
heroineheroïneMet trema: ï
heroinegebruikheroïnegebruikMet trema: ï
heroinegebruikerheroïnegebruikerMet trema: ï
heroinegebruikersheroïnegebruikersMet trema: ï
heroinehandelheroïnehandelMet trema: ï
heroinehoerheroïnehoerMet trema: ï
heroischheroïschMet trema: ï
heroischeheroïscheMet trema: ï
heroiseringheroïseringMet trema: ï
heroismeheroïsmeMet trema: ï
herorientatieheroriëntatieMet trema: ë
herorientatiesheroriëntatiesMet trema: ë
herorienterenheroriënterenMet trema: ë
herorienteringheroriënteringMet trema: ë
herorienteringenheroriënteringenMet trema: ë
heroutherautMet au (=aankondiger, wapenbode)
het 220V nethet 220V-netEenheid van elektrische spanning. Symbool: V, zonder punt. In tekst staat er een spatie tussen het getal en de eenheid. Het apparaat werkt op 220 V. In samenstellingen valt de spatie weg. het 220V-net
het Ambtenareeshet ambtenareeskleine letter; betekenis : omslachtig, door lange zinnen, ingewikkelde constructies e.d. gekenmerkt schriftelijk taalgebruik van een ambtenaar.
het arbitragehofhet ArbitragehofWe spellen Arbitragehof met een hoofdletter omdat er maar één Arbitragehof is.
het beet hebben van vishet beethebben van visMaar wel: Wij hebben beet.
het esperantohet EsperantoMet hoofdletter. Betekenis: kunsttaal voor internationaal gebruik (in 1887 door de Pool dr. Zamenhof).
het hedenlandshet HedenlandsMet hoofdletter als taal. Betekenis: hedendaags Nederlands, m.n. het geheel aan neologismen en moderniteiten in het Nederlands.
het heen en weer krijgenhet heen-en-weer krijgenHet heen-en-weer is een zelfst. nw.
het hoofd nijgenhet hoofd neigenMet ei. Betekenis: het hoofd buigen. Het werkw. nijgen is onovergankelijk.
het huwelijk consumerenhet huwelijk consummerenMet dubbele m. Betekenis: voltooien, volbrengen (door de coïtus).
het is hier jantje-contantjehet is hier Jantje ContantjeTweemaal hoofdletter, zonder streepje. Betekenis: er dient hier contant te worden betaald.
het klokhuis zit midden inhet klokhuis zit middenin Middenin is hier één woord
Het laten af wetenHet laten afwetenHet laten afweten. Maar: ergens veel van af weten.
het leidt geen twijfelhet lijdt geen twijfelMet ij. Betekenis: (uitdrukking) het is zeker, je kunt eropaan.
het macrameehet macraméMet é, maar ww. macrameeën. Betekenis: knoopwerk met verschillende garens.
het magnificathet MagnificatReligieuze teksten krijgen een hoofdletter, tenzij het om een soortaanduiding gaat.
het oude testamenthet Oude TestamentReligieuze teksten krijgen een hoofdletter, tenzij het om een soortaanduiding gaat.
het paleis op de damhet Paleis op de DamNamen van gebouwen en vervoermiddelen worden met een hoofdletter geschreven.
het rijk der Nederlandenhet Rijk der NederlandenBij namen van instanties en instellingen krijgt het eerste woord een hoofdletter, en verder elk bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord.
het roodbonte Heidevlindertjehet roodbonte heidevlindertjeSoortnamen van planten en dieren krijgen een kleine letter maar de Latijnse aanduidingen krijgen wel een hoofdletter.
hét vrijheidsbeeldhét Vrijheidsbeeld
het wedgewoodhet wedgwoodGeen e na de g.
het Westen (windstreek)het westen (windstreek)Geen hoofdletter bij windstreken
hexaederhexaëderMet trema: ë
hexaedershexaëdersMet trema: ë
hi-fihifiSamenstellingen met hifi schrijven we aaneen hifiapparaat, behalve als de klinkers botsen. hifi-installatie.
hidroxydehydroxideEerst y, dan i.
hiepnosehypnoseMet y.
hierarchiehiërarchieMeervoud: hiërarchieën.
hierarchieenhiërarchieënMet trema: ë
hierarchiekhiërarchiekMet trema: ë
hierarchiekehiërarchiekeMet trema: ë
hieratischhiëratischMet trema: ë
hieratischehiëratischeMet trema: ë
hierogliefhiërogliefMet trema: ë
hieroglyfehiëroglyfeMet trema: ë
hifi-apparatuurhifiapparatuurEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
HiggsbosonhiggsbosonZonder hoofdletter. Betekenis: elementair deeltje dat de andere deeltjes massa geeft, goddeeltje, higgsdeeltje.
high lightshighlightsAaneen
highteahigh teaMet spatie
higsdeeltjehiggsdeeltjeMet dubbele g. Betekenis: elementair deeltje dat de andere deeltjes massa geeft; ook: higgsboson, goddeeltje, (vernoemd naar P. Higgs).
hij gêneerde zichhij geneerde zichZonder accent circonflexe. Betekenis: hij schaamde zich, hij voelde zich verlegen.
hij vermeidt zichhij vermeit zichKomt van ww. `zich vermeien`, dus geen dt. Betekenis: zich vermaken, zich verlustigen.
hij vermijde zichhij vermeide zichOvt. van zich vermeien
hijabhidjabMet een d
hijvormhij-vormWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een woord dat zichzelf representeert
HilversumerHilversummerDubbel m
hindoeismehindoeïsmeMet trema op de i.
hindoeistischhindoeïstischMet trema: ï
hindoeistischehindoeïstischeMet trema: ï
hink-stapspringenhink-stap-springenEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
hink-stapspronghink-stap-sprongEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
hink-stapsprongenhink-stap-sprongen'hink-stapsprongen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'hink-stap-sprongen' volgens de regels van 2005.
historienhistoriënMet trema: ë
hitlergroetHitlergroetMet hoofdletter.
HitleriaanshitleriaansEen afleiding van een persoonsnaam krijgt een kleine letter.
Hitleriaansehitleriaanse'Hitleriaanse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'hitleriaanse' volgens de regels van 2005.
HitlersnorretjehitlersnorretjeKleine letters
hittengolfhittegolfSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
hittenpithittepitDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
hiv-geinfecteerdehiv-geïnfecteerdeMet trema op de i. Met de uitspraak h, i, v, komt er een koppelteken, maar als letterwoord uitgesproken is het één woord. Betekenis: geïnfecteerd met het aidsvirus.
hivgeinfecteerdehivgeïnfecteerdeMet trema op de i. Met de uitspraak h, i, v, komt er een koppelteken, maar als letterwoord uitgesproken is het één woord. Betekenis: geïnfecteerd met het aidsvirus.
hobbendobhobbedobDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
hobbenzakhobbezakDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
hobbieshobby's
hobby-organisatiehobbyorganisatieDe combinatie 'yo' wordt nooit als een bepaalde klank uitgesproken. Hier is dus geen sprake van klinkerbotsing en komt er geen streepje.
hobbytjehobby'tjeMet apostrof
hoboisthoboïstMet trema: ï
hoboistenhoboïstenMet trema: ï
hobotjehobootjeMet dubbele o
hockey-elftalhockeyelftalDe combinatie 'ye' wordt nooit als een bepaalde klank uitgesproken. Hier is dus geen sprake van klinkerbotsing en komt er geen streepje.
hocus-pocushocus pocusEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
Hoe werkt het ook al weer?Hoe werkt het ook alweer?`Alweer` wordt in alle betekenissen als één woord geschreven.
hoeliganhooliganMeervoud: hooligans. Ook: hooliganisme.
hoera-geroephoerageroepEén woord. Betekenis: het roepen van hoera.
hoeratjehoeraatjeMet dubbele a
hoeratjeshoeraatjesMet dubbele a
hoeverkrafthovercraftMeervoud: hovercrafts.
hoezepoeshoezenpoesMet tussen-n als tussenletter. Betekenis: (afbeelding van een) aantrekkelijk meisje op hoes van grammofoonplaat.
hoge snelheidstreinhogesnelheidstreinDe trein is niet hoog, maar hoge hoort bij snelheid, daarom aan elkaar. Je hoort dit ook aan de uitspraak.
hogedruk gebiedhogedrukgebiedDrieledige samenstellingen waarvan de eerste twee leden bij elkaar horen, worden als één woord gespeld.
hogerhuislidHogerhuislidIn samenstellingen van namen van instanties en instellingen blijft de hoofdletter behouden.
hogeschoolshogescholenMeervoud: hogescholen.
hoi-polloihoi polloiGeen koppelteken. Betekenis: de menigte, de massa.
Holoceenholoceen'Holoceen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'holoceen' volgens de regels van 2005.
homagehommageTwee m's. hommages.
home runhomerunEén woord. homeruns.
homeopatiehomeopathieMet h na de t. Ook: homeopathisch.
homilieenhomilieënMet trema: ë
homologieenhomologieënMet trema: ë
homosexualiteithomoseksualiteitHomoseksualiteit wordt met -ks gespeld.
hondehokhondenhokIn samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat in het meervoud alleen eindigt op '-en', komt er een tussen '-n'.
honderdmiljoenhonderd miljoenWe schrijven een getal in één woord, tot en met het woord duizend. Na het woord duizend volgt een spatie. De woorden miljoen, miljard, biljoen enz. schrijven we los.
hondssterHondssterMet hoofdletter
hondsvodhondsvotEindigt op t. Betekenis: ellendeling, schurk (scheldnaam: letterlijk de kont van een hond.)
honeurshonneursTwee n's.
Hong Kong-ChineesHongkong-ChineesMet spatie
honnenponhonneponDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
honnoris causahonoris causaMet één n. Betekenis: eershalve, eretitel doctor honoris causa zijn eredoctor.
hoofdingredienthoofdingrediëntMet trema: ë
hoofdingredientenhoofdingrediëntenMet trema: ë
hoofdklassespelerhoofdklassenspelerMet tussen-n; hoofdklasse heeft alleen een meervoud op -en, niet op -es. Betekenis: speler uit de hoofdklasse.
hoofstadhoofdstad
hoofstedenhoofdsteden
hoog gegrepenhooggegrepenEén woord. Betekenis: hoge eisen stellend, ambitieus opgevat.
hoogduitsHoogduitsMet hoofdletter. Betekenis: standaardtaal in Duitsland.
hooggeeerdhooggeëerdMet trema: ë
hooggeeerdehooggeëerdeMet trema: ë
hoogst waarschijnlijkhoogstwaarschijnlijkAan elkaar.
hopenlijkhopelijkZonder de n
hordenloophordeloopGeen tussen-n
hordenlopenhordelopenGeen tussen-n
hordenloperhordeloperGeen tussen-n
horlenpiephorlepiepDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
horlogerieenhorlogerieënMet trema: ë
hossenbossenhossebossenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
hostienhostiënMet trema: ë
hot pantshotpantsEén woord. Betekenis: strakke korte broek voor vrouwen.
Hotel De Houten Lepelhotel de Houten LepelSlechts hoofdletter bij de laatste twee woorden. Betekenis: (schertsend) gevangenis.
hotel garnihôtel garniMet dakje
hottyhottieMet ie. Betekenis: fysiek of seksueel aantrekkelijke persoon.
htserhts'erMet apostrof
htsershts'ersMet apostrof
HubertusbroodhubertusbroodGeen hoofdletter
huilenbalkhuilebalkBij samenstellingen waar het eerste deel een werkwoord is, komt er geen tussen '-n'.
huis-, tuin-en-keukenmiddeltjehuis-tuin-en-keukenmiddeltjeMet streepjes, geen komma.
huis-aan-huis verspreidhuis aan huis verspreidGéén koppeltekens. Maar wél: huis-aan-huisblad
huis-aan-huis-bladhuis-aan-huisbladMet streepjes tussen de delen, behalve voor het laatste deel. huis-aan-huisbladen.
huisvredenbreukhuisvredebreukSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
huizehooghuizenhoogEr mag geen tussen '-n' als het eerste deel een versterkende betekenis heeft en het geheel een bijvoeglijk naamwoord is. 'Huizen' wordt niet als versterkend beschouwd. Deze regel heeft alleen betrekking op de volgende versterkingen: 'ape', 'bere', 'boorde', 'pikke', 'rete', 'reuze', 'steke'.
huldenblijkhuldeblijkSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
human-interesthuman interestIn samenstellingen: humaninterestprogramma.
human-resourceshuman resourcesIn samenstellingen: humanresourcesmanager. Nederlands alternatief: personeelsdirecteur.
humboldtpinguinhumboldtpinguïnMet trema: ï
humboldtpinguinshumboldtpinguïnsMet trema: ï
hunnebedhunebedMet een enkele 'n'
hunnen (het volk)Hunnen (het volk)'hunnen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Hunnen' volgens de regels van 2005.
hutje-mutjehutjemutjeEén woord, zonder koppeltekens. Betekenis: heel dicht op of bij elkaar.
huttetuthuttentutMet tussen -n
hyacinthhyacintGeen h aan het eind. hyacinten.
hydrolisehydrolyseTwee keer y.
hyênahyenaGeen trema op de e. hyena's. Verkleinwoord: hyenaatje.
hygienehygiëneMert een ë
hygienischhygiënischMet trema: ë
hygienisthygiënistMet trema: ë
hypertexthypertekstGeen x
hypnotherapieenhypnotherapieënMet trema: ë
hypocampushippocampusIpp i.p.v. yp
hypothenusahypotenusaMet t. Betekenis: (meetkunde) de schuine zijde van rechthoekige driehoek.
hysteron-proteronhysteron proteronEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
HüttenkäsehüttenkäseZelfstandige naamwoorden die aan het Duits zijn ontleend, worden in het Nederlands met kleine letter geschreven.
Hægen-DazsHäagen-DazsDuur Amerikaans ijs
iaeniaënMet trema: ë
IberierIberiërMet trema: ë
IberiersIberiërsMet trema: ë
ice teaiceteaEén woord. Betekenis: ijsthee
iconografieeniconografieënMet trema: ë
idée-fixeidee-fixeZonder accent aigu.
ideeelideëelMet trema: ë
ideeelozeideeëlozeMet trema: ë
ideeenideeën Met trema: ë
ideeenbusideeënbusMet trema: ë
ideeenbussenideeënbussenMet trema: ë
ideeengeschiedenisideeëngeschiedenisMet trema: ë
ideeengoedideeëngoedMet trema: ë
ideeenleerideeënleerMet trema: ë
ideeënloosideeëloosWe schrijven nooit -en als tussenklank in een afleiding, behalve in sommige gevallen voor de achtervoegsels -achtig, -schap en -dom.
ideeenmanideeënmanMet trema: ë
ideeenromanideeënromanMet trema: ë
ideeenromansideeënromansMet trema: ë
ideeenwereldideeënwereldMet trema: ë
ideeenwereldenideeënwereldenMet trema: ë
ideeleideëleMet trema: ë
ideesideeënMet trema: ë
ideologieenideologieënMet trema: ë
iderid'erMet apostrof
idersid'ersMet apostrof
idilleidylleMeervoud: idylles, idyllen.
idillischidyllisch
idiosyncrasieenidiosyncrasieënMet trema: ë
idioterieenidioterieënMet trema: ë
ielusterillusterMet dubbele l
ielustereillustereMet dubbele l
ietsie pietsieietsiepietsieÉén woord
ietswatietwatZonder s
iezengrimiezegrimDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
IjmuidenIJmuidenDe combinatie ij wordt met twee hoofdletters gespeld.
IjslandIJslandDe combinatie ij wordt met twee hoofdletters gespeld.
ijtjeij'tjeMet apostrof
Ijzer roest.IJzer roest.De combinatie ij wordt met twee hoofdletters gespeld.
Ik ben de enige die dat onzin vind.Ik ben de enige die dat onzin vindt.Enige is 3e pers. enkelvoud.
Ik ben evengoed in taalIk ben even goed in taalEven goed als in 'net zo goed' , niet evengoed als in 'niettemin'
ik crossik crosDe stam van crossen is `cros`
ik douche.ik douch.Vervoeging: douchen, doucht, douchte, gedoucht.
ik doucheteik douchteDe stam is `douch`
ik fitnessik fitnesWerkwoord heeft 1 s. Maar wél: de fitness
ik fondueik fonduZonder e aan het eind, maar wel fonduestel, of -olie. Betekenis: ik eet fondue.
ik googleik googelHet werkwoord is 'googelen', ik googel, ik heb gegoogeld.
ik heb Pfeifferik heb pfeifferWél: De ziekte van Pfeiffer. Persoonsnamen die worden gebruikt als soortnaam krijgen een kleine letter.
Ik ken geen LatijnsIk ken geen LatijnDe taal van de Romeinen heet het Latijn, zonder s
Ik ski jet.Ik jetski.Vervoeging: jetskiën, jetskiet, jetskiede, gejetskied. Let op: ik jetski.
ikbesefik-besefWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een woord dat zichzelf representeert
ikfigurenik-figuren'ikfiguren' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ik-figuren' volgens de regels van 2005.
ikfiguurik-figuurWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een woord dat zichzelf representeert
ikoneniconenMet c i.p.v. k
ikonografieiconografieMet c i.p.v. k
ikonografischiconografisch
ikpersoonik-persoonWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een woord dat zichzelf representeert
ikromanik-roman'ikroman' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ik-roman' volgens de regels van 2005.
iktijdperkik-tijdperk'iktijdperk' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ik-tijdperk' volgens de regels van 2005.
ikvormik-vorm'ikvorm' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ik-vorm' volgens de regels van 2005.
ikzuchtik-zucht'ikzucht' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ik-zucht' volgens de regels van 2005.
ikzuchtigik-zuchtig'ikzuchtig' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ik-zuchtig' volgens de regels van 2005.
ilussie, ilussionistillusie, illusionistTwee l's, één s.
imagotjeimagootjeMet dubbele o
ImamimamTitulatuuraanduidingen en functiebenamingen krijgen een kleine letter.
imaterieelimmaterieelMet dubbel m
imigrantenimmigrantenMet dubbel m
imigrerenimmigrerenVervoeging: immigreren, immigreert, immigreerde, geïmmigreerd.
immaterieleimmateriëleMet trema: ë
immitatieimitatie1 m
immiterenimiterenVervoeging: imiteren, imiteert, imiteerde, geïmiteerd.
immobilienkantoorimmobiliënkantoorMet trema: ë
immobilienkantorenimmobiliënkantorenMet trema: ë
immobilienmaatschappijimmobiliënmaatschappijMet trema: ë
immobilienmarktimmobiliënmarktMet trema: ë
immuumimmuunTwee m's en een n. Verbuiging: immune, immuner, immuunst.
impertinentienimpertinentiënMet trema: ë
impressariaatimpresariaatMet enkele s
impressarioimpresarioMet m en één s. impresario's.
impressionnantimpressionantMet één n. Betekenis: (BE) indrukwekkend.
in aller ijlin allerijlTwee woorden. Betekenis: met de grootste spoed.
in de open luchtin de openluchtOpenlucht wordt als één woord gespeld.
in een wibussiein een wibbussieDubbele b en dubbele s. Betekenis: in minder dan geen tijd.
in en intriestin- en intriestSamentrekking, met koppelteken voor het weggelaten van het woorddeel triest. Betekenis: versterkende vorm van buitengewoon triest.
in goede doen zijnin goeden doen zijnVaste uitdrukking, met -n. Betekenis: welvaart genieten, geld hebben; (sport) in vorm zijn; goed presteren.
in grote getalein groten getaleHet bijvoeglijk naamwoord krijgt een buigings-n.
in het gevlei komenin het gevlij komen
in het Nieuw-Grieksin het NieuwgrieksNieuwgrieks, met kleine g en aan elkaar als het de taal betreft (zoals in deze context).
in koele bloedein koelen bloedeHet bijvoeglijk naamwoord krijgt een buigings-n.
in levende lijvein levenden lijveHet bijvoeglijk naamwoord krijgt een buigings-n.
in spéin speZonder accent aigu.
in the winning moodin the winningmoodAan elkaar geschreven. Betekenis: vol vertrouwen op de overwinning.
in uw beider belangin u beider belangDe genitivus van 'u beiden' is niet 'uw beider', maar 'u beider'.
in z'n blote je weet welin z'n blote je-weet-welMet koppeltekens
inacurraatinaccuraatTwee c's, één r. Verbuiging: inaccurate, inaccurater, inaccuraatst.
inauguratie-redeinauguratieredeGewone samenstelling aaneen, zonder koppelteken
incaIncaDe naam voor een bevolkingsgroep of een lid daarvan schrijven we met een hoofdletter als hij is afgeleid van een plaatsnaam of als het om een specifiek volk gaat.
inca'sInca's'inca's' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Inca's' volgens de regels van 2005.
indentiteitidentiteit*i*dentiteit, niet *in*dentiteit. Wel: *in*denteren (inspringen (van alinea), of indeuken (medisch))
indentiteitsbewijsidentiteitsbewijs*i*dentiteit, niet *in*dentiteit.
IndierIndiërMet trema: ë
IndiersIndiërsMet trema: ë
indischmanIndischmanDe naam voor een bevolkingsgroep of een lid daarvan schrijven we met een hoofdletter als hij is afgeleid van een plaatsnaam of als het om een specifiek volk gaat.
indischmannenIndischmannen'indischmannen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Indischmannen' volgens de regels van 2005.
Indoindo'Indo' is geschreven volgens de regels van 1995, 'indo' volgens de regels van 2005.
Indo'sindo's'Indo's' is geschreven volgens de regels van 1995, 'indo's' volgens de regels van 2005.
Indo-europeaanIndo-EuropeaanWe gebruiken een koppelteken en twee of meer hoofdletters in de naam van een taal die is samengesteld met afgeleide aardrijkskundige namen.
Indo-europeanenIndo-Europeanen'Indo-europeanen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Indo-Europeanen' volgens de regels van 2005.
Indo-europeesIndo-EuropeesWe gebruiken een koppelteken en twee of meer hoofdletters in de naam van een taal die is samengesteld met afgeleide aardrijkskundige namen.
Indo-europeseIndo-Europese'Indo-europese' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Indo-Europese' volgens de regels van 2005.
IndogermaanIndo-GermaanWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling voor een woorddeel met een hoofdletter.
IndogermaansIndo-GermaansWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling voor een woorddeel met een hoofdletter.
IndogermaanseIndo-Germaanse'Indogermaanse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Indo-Germaanse' volgens de regels van 2005.
IndogermanenIndo-Germanen'Indogermanen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Indo-Germanen' volgens de regels van 2005.
IndonesierIndonesiërMet trema: ë
IndonesiersIndonesiërsMet trema: ë
industrieenindustrieënMet trema: ë
industrieleindustriëleMet trema: ë
industrielenindustriëlenMet trema: ë
inefficientinefficiëntMet trema: ë
inefficienteinefficiënteMet trema: ë
inefficientieinefficiëntieMet trema: ë
infantrieinfanterie
inflator (inflatie bevorderend)inflatoir (inflatie bevorderend)Een inflator is een luchtinlaatventiel
influenza-epidemieeninfluenza-epidemieënMet trema: ë
infra roodinfraroodEén woord.
infra sooninfrasoonEén woord. Verbuiging: infrasone.
ingebrekenstellingingebrekestellingDit woord is geen samenstelling en valt daarom buiten de tussen -n regel.
ingebrekestellenin gebreke stellenMaar: ingebrekestelling.
ingeentingeëntMet trema: ë
ingredientingrediëntMet trema: ë
ingredienteningrediëntenMet trema: ë
ingredientenlijstingrediëntenlijstMet trema: ë
iniatiefinitiatief
initiereninitiërenVervoeging: initiëren, initieert, initieerde, geïnitieerd.
inoportuuninopportuunTwee p's. Verbuiging: inopportune, inopportuner, meest inopportuun.
inovereninnoverenVervoeging: innoveren, innoveert, innoveerde, geïnnoveerd.
inpasseimpasseMet m. impasses, impassen.
inplicietimplicietMet m. Verbuiging: impliciete, implicieter, implicietst.
inplosieimplosieMeervoud: implosies.
inpopulairimpopulairMet m. Maar: onpopulair.
ins-en-outsins en outsZonder streepjes, vgl. ups en downs. Betekenis: bijzonderheden.
insektinsectMeervoud: insecten. Verkleinwoord: insectje.
insekteninsectenMet c i.p.v. k
inside informationinside-informationMet streepje.
InspecteurinspecteurTitulatuuraanduidingen en functiebenamingen krijgen een kleine letter.
inspicientinspiciëntMet trema: ë
inspicienteninspiciëntenMet trema: ë
instandgehoudenin stand gehouden'instandgehouden' is geschreven volgens de regels van 1995, 'in stand gehouden' volgens de regels van 2005.
instandhoudenin stand houdenMet spatie.
instruktieinstructieMet c, niet met k
insufficientinsufficiëntMet trema: ë
insufficienteinsufficiënteMet trema: ë
insufficientieinsufficiëntieMet trema: ë
intelligensiaintelligentsiaMet ts.
intelligentiequotientintelligentiequotiëntMet trema: ë
intensive-careintensive careIn samenstellingen: intensive-careafdeling.
intepretereninterpreteren
interaktiefinteractiefMet c. Verbuiging: interactieve.
interesantinteressantMet dubbel s
interesanteinteressanteMet dubbel s
intereseerdeinteresseerdeMet dubbel s
intereseerdeninteresseerdenMet dubbel s
intereseertinteresseertMet dubbel s
interesereninteresserenMet dubbel s
interimbestuurinterim-bestuurMet koppelteken
interimdividendinterim-dividendMet koppelteken
interimmanagerinterim-managerMet een streepje
interimrapportinterim-rapportMet koppelteken