7000 spelfouten


Toon woorden die beginnen met: Zoek

FoutGoedUitleg
geexecuteerdengeëxecuteerdenMet trema: ë
geexerceerdgeëxerceerdMet trema: ë
geexhibeerdgeëxhibeerdMet trema: ë
geexisteerdgeëxisteerdMet trema: ë
geexpandeerdgeëxpandeerdMet trema: ë
geexpatrieerdgeëxpatrieerdMet trema: ë
geexpedieerdgeëxpedieerdMet trema: ë
geexperimenteergeëxperimenteerMet trema: ë
geexperimenteerdgeëxperimenteerdMet trema: ë
geexpireerdgeëxpireerdMet trema: ë
geexpliceerdgeëxpliceerdMet trema: ë
geexpliciteerdgeëxpliciteerdMet trema: ë
geexpliqueerdgeëxpliqueerdMet trema: ë
geexplodeerdgeëxplodeerdMet trema: ë
geexploiteerdgeëxploiteerdMet trema: ë
geexploreerdgeëxploreerdMet trema: ë
geexponeerdgeëxponeerdMet trema: ë
geexponeerdegeëxponeerdeMet trema: ë
geexporteerdgeëxporteerdMet trema: ë
geexposeerdgeëxposeerdMet trema: ë
geextensiveerdgeëxtensiveerdMet trema: ë
geextraheerdgeëxtraheerdMet trema: ë
geextrapoleerdgeëxtrapoleerdMet trema: ë
gefaxdgefaxtBij het bekende 't kofschip behoort ook nog de letter x. Je zou kunnen zeggen: ex-kofschip dus de stam van faxen is fax derhalve gefaxt
gefèteerdgefêteerdMet ê i.p.v. è
gefonduedgefonduud'gefondued' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gefonduud' volgens de regels van 2005.
gefotocopieerdgefotokopieerdMet k i.p.v. c
gefotocopieerdegefotokopieerdeMet k i.p.v. c
gefreelancedgefreelancetMet t aan het eind. Betekenis: gewerkt zonder vast dienstverband.
gegoogledgegoogeldOp z`n Nederlands
gegrilledgegrildEnkele l
gehetstgehetztMet z. Uit het Duits: ‘Hetze’, is ‘lastercampagne’. Betekenis: opgeruid.
gehockiedgehockeyd
geiaadgeïaadMet trema: ï
geidealiseerdgeïdealiseerdMet trema: ï
geidentificeerdgeïdentificeerdMet trema: ï
geideologiseerdgeïdeologiseerdMet trema: ï
geignoreerdgeïgnoreerdMet trema: ï
geillumineerdgeïllumineerdMet trema: ï
geillustreerdgeïllustreerdMet trema: ï
geillustreerdegeïllustreerdeMet trema: ï
geimiteerdgeïmiteerdMet trema: ï
geimkerdgeïmkerdMet trema: ï
geimmatriculeerdgeïmmatriculeerdMet trema: ï
geimmigreerdgeïmmigreerdMet trema: ï
geimmobiliseerdgeïmmobiliseerdMet trema: ï
geimmuniseerdgeïmmuniseerdMet trema: ï
geimplanteerdgeïmplanteerdMet trema: ï
geimplementeerdgeïmplementeerdMet trema: ï
geimpliceerdgeïmpliceerdMet trema: ï
geimpliceerdegeïmpliceerdeMet trema: ï
geimplodeerdgeïmplodeerdMet trema: ï
geimponeerdgeïmponeerdMet trema: ï
geimponeerdegeïmponeerdeMet trema: ï
geimporteerdgeïmporteerdMet trema: ï
geimpregneerdgeïmpregneerdMet trema: ï
geimproviseerdgeïmproviseerdMet trema: ï
geimproviseerdegeïmproviseerdeMet trema: ï
geinactiveerdgeïnactiveerdMet trema: ï
geinaugureerdgeïnaugureerdMet trema: ï
geincarneerdgeïncarneerdMet trema: ï
geincasseerdgeïncasseerdMet trema: ï
geincrimineerdgeïncrimineerdMet trema: ï
geincrimineerdegeïncrimineerdeMet trema: ï
geinspireerdgeïnspireerdMet trema: ï
geinspireerdegeïnspireerdeMet trema: ï
geintegreerdgeïntegreerdMet trema: ï
geintegreerdegeïntegreerdeMet trema: ï
geïntereseerdgeïnteresseerdMet dubbel s
geïntereseerdegeïnteresseerdeMet dubbel s
geinteresseerdgeïnteresseerdMet trema: ï
geinteresseerdegeïnteresseerdeMet trema: ï
geinterneerdegeïnterneerdeMet trema: ï
geinterneerdengeïnterneerdenMet trema: ï
geïnterreseerdgeïnteresseerdMet dubbel s
geïnterreseerdegeïnteresseerdeMet dubbel s
geintimeerdegeïntimeerdeMet trema: ï
geinverteerdegeïnverteerdeMet trema: ï
geinverteerdengeïnverteerdenMet trema: ï
geinvolveerdheidgeïnvolveerdheidMet trema: ï
geirriteerdgeïrriteerdMet trema: ï
geisjageishaMet sh. Betekenis: Japanse gastvrouw in theehuizen en andere gelegenheden, die bezoekers vermaakt als artieste en conversatiepartner.
geisoleerdgeïsoleerdMet trema: ï
geisoleerdegeïsoleerdeMet trema: ï
geisoleerdergeïsoleerderMet trema: ï
geitalianiseerdgeïtalianiseerdMet trema: ï
gejeu-de-bouledgejeu-de-bouldVervoegen als normaal werkwoord
gejudo'dgejudood
gekajoleerdgecajoleerd
gekano'dgekanood
gekapsijsdgekapseisdMet korte ei
gekasteidgekastijdMet lange ij
gekasteidegekastijdeMet lange ij
gekitebordgekiteboardBoard, niet bord
gekneiptgekneipptMet dubbele p. Betekenis: volt.deelw. van kneippen een kneippkuur (koudwaterkuur) doen, genoemd naar Sebastian Anton Kneipp.
gekontroleerdgecontroleerdMet c i.p.v. k
geldlatjegeldlaatjeMet dubbele a
geleidenhondgeleidehondSamenstelling waarvan het eerste deel een werkwoord is krijgt geen tussen -n.
geletrui dragergeletruidragerDrieledige samenstellingen waarvan de eerste twee leden samenhoren, worden als één woord gespeld.
gelijkekansen beleidgelijkekansenbeleidDrieledige samenstellingen waarvan de eerste twee leden samenhoren, worden als één woord gespeld.
gelikedgeliketOp -t. volt.deelw. van ww. liken
gelocaliseerdgelokaliseerdMet k, maar locatie wel met c. Betekenis: tot een bep. plaats beperken, maar ook: een plaats toekennen.
geluidsnelheidgeluidssnelheidMet tussen-s.
gelukszaliggelukzaligZonder tussen-s. Betekenis: uiterst gelukkig.
gemaniereerdgemaniëreerdMet trema: ë
gemaniereerdegemaniëreerdeMet trema: ë
gemaniereerdheidgemaniëreerdheidMet trema: ë
GemeentegemeenteAlgemene aanduidingen voor overheidsinstaties en bestuursorganen krijgen bij voorkeur een kleine letter.
gemeentefinanciengemeentefinanciënMet trema: ë
GemeenteraadgemeenteraadAlgemene aanduidingen voor overheidsinstaties en bestuursorganen krijgen bij voorkeur een kleine letter.
gemeentesecretarieengemeentesecretarieënMet trema: ë
gemêlleerdegemêleerde
gemountainbikedgemountainbiketMet t aan het eind. Betekenis: gereden op een mountainbike, terreinfiets.
genealogieengenealogieënMet trema: ë
genieengenieënMet trema: ë
genielleerdgeniëlleerdMet trema: ë
genitaliengenitaliënMet trema: ë
genotsziekgenotziekZonder tussen-s. Betekenis: overdreven verlangend naar genot.
geofreerdgeoffreerd
geoutileerdgeoutilleerdMet dubbel l
geoxydeerdgeoxideerdMet een I i.p.v. y
geoxydeerdegeoxideerdeMet een I i.p.v. y
gepaintbaldgepaintballd
gepasionneerdgepassioneerdTwee s'en, één n.
gepétanquetgepetanquetMet accent
geplenstgeplensdMet een d
geplonstgeplonsdMet een d
gepolo'dgepolood
geprivelegieerdgeprivilegieerdDrie keer i - bevoorrecht
geprononseerdgeprononceerd
geputt (bij golf)geput (bij golf)Met één t. Betekenis: een putt slaan.
gequeudgequeuedVolt. deelw. van het aan het Engels ontleende queueën, dat betekent 'een queue maken, een rij vormen' of 'aansluiten bij een al aanwezige rij van wachtenden'.
gequiztgekwistKwis i.p.v. quiz
gerechterlijkgerechtelijk
gerechterlijkegerechtelijke
gerecreeerdgerecreëerdMet trema: ë
gereïntegreerdgere-integreerd'gereïntegreerd' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gere-integreerd' volgens de regels van 2005.
gerelaxedgerelaxt
gerenomeerdgerenommeerdMet dubbel m
gereusseerdgereüsseerdMet ü
gerstenkorrelgerstekorrelSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
gerugbiedgerugbyd
gerummikubdgerummikuptMet een p
geschreven in het oud-Hollandsgeschreven in het OudhollandsEén woord. Wél: oud-Hollands papier
geshampode harengeshampoode haren
gesharetgesharedVolt.deelw. van ww. `sharen`, eindigt op d - samen met anderen gebruiken, synoniem: delen
geskypedgeskypetMet et aan het eind. Betekenis: internetbellen, m.n. met behulp van software van Skype.
gesoftballdgesoftbaldEnkele l
gesprekstherapieengesprekstherapieënMet trema: ë
GestapochefGestapo-chefMet koppelteken
gestresstegestresteVan oorsprong Engels werkwoord op zijn Nederlands vervoegd.
gestruktureerdgestructureerdMet c i.p.v. k
gestruktureerdegestructureerdeMet c i.p.v. k
gestyleerdgestileerdMet i.
getaichiedgetai-chied
getructgetruuktHet zelfstandig naamwoord is truc, maar het voltooid deelwoord is getruukt.
getto blastergettoblasterEén woord. gettoblasters.
getweeengetweeënMet trema: ë
geunieerdgeünieerdMet ü
geunieerdegeünieerdeMet ü
geuniformeerdgeüniformeerdMet ü
geuniformeerdegeüniformeerdeMet ü
geurbaniseerdgeürbaniseerdMet ü
geurbaniseerdegeürbaniseerdeMet ü
geuzenaam (erenaam die men zichzelf geeft)geuzennaam (erenaam die men zichzelf geeft)Met tussenletters -en omdat geus maar één mv. heeft. Betekenis: oorspronkelijk als scheld- of spotnaam gebruikt.
geuzenlambiekgeuzelambiekGeen tussen-n
geveinstgeveinsdMet d aan het eind, want werkw. veinzen. Betekenis: smeulen, ontbranden, ontvlammen; huichelen, doen alsof.
gevolleyballdgevolleybaldDe stam is `volleybal`
geweldadiggewelddadigTwee d's.
geweldadigegewelddadige
gewichtscoefficientgewichtscoëfficiëntMet trema: ë
gewichtscoefficientengewichtscoëfficiëntenMet trema: ë
gewiiedgewiidWii spelen
geyahtseedgeyahtzeed
gezagsvacuumgezagsvacuümMet ü
gezamelijkgezamenlijkMet n.
gezamelijkegezamenlijkeMet een n
gezamelijkheidgezamenlijkheidMet korte ei
gezelschapspelgezelschapsspelMet dubbel s
gezelschapspelengezelschapsspelenMet dubbel s
gezinstherapieengezinstherapieënMet trema: ë
gezintegezindte
geöliedgeolied'eo' kan niet verkeerd gespeld worden en heeft dus geen klinkerbotsing. Daarom geen umlaut.
GideonsbendegideonsbendeEen samenstelling met een persoonsnaam behoudt de hoofdletter. Alleen als de genoemde persoon niet betrokken is bij het nieuwe begrip schrijven we het woord met kleine letter.
gij zijt genadig (heilig)Gij zijt genadig (heilig)Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden die betrekking hebben op het Opperwezen, krijgen een hoofdletter. Andere voornaamwoorden niet.
gildenboekgildeboekGeen tussenletter -n
gildenboekengildeboeken'gildenboeken' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gildeboeken' volgens de regels van 2005.
gildenbroedergildebroeder'gildenbroeder' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gildebroeder' volgens de regels van 2005.
gildenbroedersgildebroeders'gildenbroeders' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gildebroeders' volgens de regels van 2005.
gildenhuisgildehuisGeen tussenletter -n
gildenhuizengildehuizen'gildenhuizen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gildehuizen' volgens de regels van 2005.
gildenkamergildekamer'gildenkamer' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gildekamer' volgens de regels van 2005.
gildenkamersgildekamers'gildenkamers' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gildekamers' volgens de regels van 2005.
gildenkeurgildekeur'gildenkeur' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gildekeur' volgens de regels van 2005.
gildenkeurengildekeuren'gildenkeuren' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gildekeuren' volgens de regels van 2005.
gildenmeestergildemeester'gildenmeester' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gildemeester' volgens de regels van 2005.
gildenmeestersgildemeesters'gildenmeesters' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gildemeesters' volgens de regels van 2005.
gildenproefgildeproef'gildenproef' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gildeproef' volgens de regels van 2005.
gildenproevengildeproeven'gildenproeven' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gildeproeven' volgens de regels van 2005.
gildenrechtgilderecht'gildenrecht' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gilderecht' volgens de regels van 2005.
gildenrechtengilderechten'gildenrechten' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gilderechten' volgens de regels van 2005.
gildenwezengildewezen'gildenwezen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'gildewezen' volgens de regels van 2005.
gillendekeukenmeidengillende keukenmeidenLos
gilles-de-la-tourettesyndroom gillesdelatourettesyndroomÉén woord
gimickgimmickTwee m's. gimmicks.
gingoginkgoMet k en g. Een aan naaldbomen verwante Japanse sierboom met waaiervormige bladeren Ginkgo biloba.
ginnengappenginnegappenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
gintonicgin-tonicMet koppelteken
giraffgirafGiraf is correct, giraffe is correct. giraffen, giraffes. In samenstellingen: giraffenek, giraffehals.
giraffehalsgiraffenhalsMet tussenletter -n
giraffehalzengiraffenhalzen'giraffehalzen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'giraffenhalzen' volgens de regels van 2005.
giraffenekgiraffennekMet tussenletter -n
giraffenekkengiraffennekken'giraffenekken' is geschreven volgens de regels van 1995, 'giraffennekken' volgens de regels van 2005.
GirondijnengirondijnenSoms denken we bij de soortnaam van een zaak niet meer aan de plaats van herkomst, maar aan de kenmerken van de zaak. Dan vervalt de hoofdletter. De regel geldt ook voor sommige andere samenstellingen en afleidingen.
GirondijnsgirondijnsSoms denken we bij de soortnaam van een zaak niet meer aan de plaats van herkomst, maar aan de kenmerken van de zaak. Dan vervalt de hoofdletter. De regel geldt ook voor sommige andere samenstellingen en afleidingen.
Girondijnsegirondijnse'Girondijnse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'girondijnse' volgens de regels van 2005.
girotjegirootjeMet dubbele o
gitaarrifgitaarriffMet dubbel r en dubbel f
gjokurogyokuroJapanse groene thee met enigszins zoete smaak
glacétjeglaceetjeMet -ee- i.p.v. é
glagolithischglagolitischGeen h
glamor, glamoreusglamour, glamoureusMet ou. Verbuiging: glamoureuze, glamoureuzer, meest glamoureus.
glarienglariënMet trema: ë
glasinloodraamglas-in-loodraamMet streepjes tussen alle delen, behalve voor het laatste deel.
gleeengleeënMet trema: ë
glooiïngglooiingGeen trema op de tweede i.
glooingglooiing
gloriengloriënMet trema: ë
glorierengloriërenMet trema: ë
gluhweinglühweinMet ü, bepaald door Duitse spelling want gluhwein zou je verkeerd uitspreken als `gloewaain`. Betekenis: vooral in de winter warm geserveerde rode, vaak met suiker gezoete wijn, waarin kruidnagels, kaneel en sinaasappels hebben getrokken, synoniem: gloeiwijn.
gnoccignocchi
god betertgodbetertÉén woord - uitroep van verontwaardiging
God verhoedde het! (wens)God verhoede het! (wens)Aanvoegende wijs, met één d. Betekenis: Moge God het afwenden, voorkomen.
GoddelijkgoddelijkIn een samenstelling of afleiding krijgt een heilige naam een kleine letter. Echter, als de persoonsnaam nog duidelijk een rol speelt, wordt een hoofdletter gebruikt.
godlasterendgodslasterendMet S
godmens (Christus)Godmens (Christus)In een samenstelling of afleiding krijgt een heilige naam een kleine letter. Echter, als de persoonsnaam nog duidelijk een rol speelt, wordt een hoofdletter gebruikt.
godsgezantGodsgezantIn een samenstelling of afleiding krijgt een heilige naam een kleine letter. Echter, als de persoonsnaam nog duidelijk een rol speelt, wordt een hoofdletter gebruikt.
GodslasterlijkgodslasterlijkGeen hoofdletter
GodsvertrouwengodsvertrouwenIn een samenstelling of afleiding krijgt een heilige naam een kleine letter. Echter, als de persoonsnaam nog duidelijk een rol speelt, wordt een hoofdletter gebruikt.
godzilagodzillaMet dubbele l. Betekenis: afschrikwekkend groot monster.
goed beschouwdgoedbeschouwdÉén woord. Betekenis: welbeschouwd.
goed gevuldgoedgevuldÉén woord
goedenmiddaggoedemiddagDe oude naamvals-n bij goedemiddag, goedemorgen en goedenacht is in de loop van de tijd weggevallen. Goedenavond en goedendag mogen nog wel zowel met als zonder tussen -n-.
goedenmorgengoedemorgenDe oude naamvals-n bij goedemiddag, goedemorgen en goedenacht is in de loop van de tijd weggevallen. Goedenavond en goedendag mogen nog wel zowel met als zonder tussen -n-.
goedennachtgoedenachtDe oude naamvals-n bij goedemiddag, goedemorgen en goedenacht is in de loop van de tijd weggevallen. Goedenavond en goedendag mogen nog wel zowel met als zonder tussen -n-.
GoedevrijdagGoede VrijdagDeze 2 horen niet aan elkaar
goedgeinformeerdgoedgeïnformeerdMet trema: ï
goedgeinformeerdegoedgeïnformeerdeMet trema: ï
goedheiligmangoedheilig manTwee woorden. Betekenis: Sinterklaas.
goeiïggoeiigGeen trema maar dubbel i. Betekenis: (spreektaal) goedig.
goeverneurgouverneurMeervoud: gouverneurs.
gogolgoogolGetal: tien tot de honderdste. Met drie o's.
goïbessengojibessenMet ji. Betekenis: vitaminerijke bes van de boksdoorn.
golauyukgolauyoekMet oe i.p.v. u
golden ritrievergolden retrieverMet een e
golfstatenGolfstatenMet hoofdletter
googemerdgoochemerdMet ch
gortenpapgortepapGeen tussen-n
gotheriagaultheriaMet au - zekere wintergroene plant met rode bessen (Gaultheria procumbens)= bergthee
gothiekgotiekGéén h
gothischgotisch
goulaschgoulashMet ou en sh.
goulasjgoulashMet een h
gouveneurgouverneur
gouverneurs-generaalsgouverneurs-generaalGeneraal is hier een bijvoeglijk naamwoord. Alleen het kernwoord krijgt hier de meervoudsvorm.
graansilotjegraansilootjeDubbele o
gradientgradiëntMet trema: ë
gradientengradiëntenMet trema: ë
graffittigraffitiMet enkele t
grafieengrafieënMet trema: ë
grafitigraffitiMet dubbele f
grafittigraffitiMet enkele t
gramcalorieengramcalorieënMet trema: ë
grand MarnierGrand MarnierEigennaam, met hoofdletters
grand-écartgrand écartTwee woorden, zonder koppelteken, met é. Betekenis: spagaat.
grandprixtoernooigrand-prixtoernooiMet koppelteken
grandprixtoernooiengrand-prixtoernooien'grandprixtoernooien' is geschreven volgens de regels van 1995, 'grand-prixtoernooien' volgens de regels van 2005.
grandprixwedstrijdgrand-prixwedstrijdMet koppelteken
grandprixwedstrijdengrand-prixwedstrijden'grandprixwedstrijden' is geschreven volgens de regels van 1995, 'grand-prixwedstrijden' volgens de regels van 2005.
gratiengratiënMet trema: ë
gratierengratiërenMet trema: ë
gratieringgratiëringMet trema: ë
gratificatiengratificatiënMet trema: ë
GregoriaansgregoriaansGeen hoofdletter.
grenzenloosgrenzeloos
grenzenlozegrenzeloze
GrexitgrexitGeen hoofdletter. Betekenis: Grieks vertrek uit de eurozone.
Grieks OrthodoxGrieks-orthodoxMet streepje en kleine o.
griepepidemieengriepepidemieënMet trema: ë
griepepidemiesgriepepidemieënMet trema: ë
grieppatientgrieppatiëntMet trema: ë
grieppatientengrieppatiëntenMet trema: ë
grifioengriffioenMet dubbele f. Betekenis: mythologisch dier met bovenlijf van adelaar, oren van paard en onderlijf van leeuw, fel en wreed van aard.
grizlygrizzlyDubbele z. grizzly's.
groeiimpulsgroei-impulsWe vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. We vermijden klinkerbotsing in een ongeleed woord of in een afleiding door een trema te gebruiken.
groeiindustriegroei-industrieWe vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. We vermijden klinkerbotsing in een ongeleed woord of in een afleiding door een trema te gebruiken.
groeiinitiatiefgroei-initiatiefWe vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. We vermijden klinkerbotsing in een ongeleed woord of in een afleiding door een trema te gebruiken.
groeiinitiatievengroei-initiatieven'groeiinitiatieven' is geschreven volgens de regels van 1995, 'groei-initiatieven' volgens de regels van 2005.
groengeverfdgroen geverfdTwee woorden
GroenlinksGroenLinksAls een naamgever een bepaalde schrijfwijze heeft vastgesteld, moet men zich daaraan houden.
groentensoepgroentesoep
groepstherapieengroepstherapieënMet trema: ë
Groot-BritanniëGroot-BrittanniëMet twee hoofdletters, dubbele t en dubbele n. en een koppelteken. Betekenis: Verenigd Koninkrijk.
grootindustrielengrootindustriëlenMet trema: ë
grote marktstraatGrote MarktstraatAardrijkskundige namen krijgen hoofdletters. Aardrijkskundige namen met een koppelteken krijgen na dit teken nog een hoofdletter.
grotedeelsgrotendeelsBij samenstellingen met een naamvals '-n' blijft de 'n' behouden.
groter-dan-tekengroterdantekenEén woord. Betekenis: teken dat, geplaatst tussen twee grootheden, aanduidt dat de eerste groter is dan de tweede (symbool: >)
groupagegroepageMet oe. Betekenis: het samen verzenden van verschillende vrachten om expeditiekosten te besparen.
gruttepapgruttenpap Met tussen-n
gruyerekaasjegruyèrekaasjeMet accent
GSM (toestel)gsm (toestel)Kleine letters. gsm's. Verkleinwoord: gsm'etje. Het netwerk wordt wel met hoofdletters geschreven.
GSM'engsm'enVervoeging: gsm'en, gsm't, gsm'de, ge-gsm'd.
gsm'tjegsm'etjeMet extra e
gsmetjegsm'etjeMet apostrof
guerilaoorlogguerrillaoorlogDubbel l, dubbel r
guerrilla-oorlogguerrillaoorlogÉén woord
guigelheilguichelheil Met ch, niet met g
guilottineguillotineTwee l's, één t. guillotines.
Guines Book of RecordsGuinness Book of RecordsTwee n's, twee s'en.
guppieguppyMet y. Betekenis: levendbarend tandkarpertje en aquariumvisje; synoniem: missionarisvisje, miljoenvisje.
guturalegutturaleGutturale klanken, dubbel t
gymmastiekgymnastiekMet mn.
GymnasiumgymnasiumSoortaanduidingen van opleidingen krijgen een kleine letter.
gynecologengynaecologenMet ae
gynecologiegynaecologieMet ae
gynecolooggynaecoloogMet ae
HaarlemerHaarlemmerMet dubbele m als bij temmer, zodat de korte e-klank in de voorafgaande lettergreep behouden blijft. Betekenis: (persoon) uit Haarlem.
haarolienhaaroliënMet trema: ë
haasje-repjehaastje-repjeMet t
habbenkratshabbekratsDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
habituèhabituéHet streepje is naar rechts, (é), niet naar links (è)
habituétjehabitueetjeMet -ee- i.p.v. é
hachéhacheeEe i.p.v. é
haciendahaciëndaMet trema: ë
hacienda'shaciënda'sMet trema: ë
hadithHadithEen naam voor een heilig persoon of een heilig begrip wordt met een hoofdletter geschreven
hadzjihadji'hadzji' is geschreven volgens de regels van 1995, 'hadji' volgens de regels van 2005.
hadzjishadji's'hadzjis' is geschreven volgens de regels van 1995, 'hadji's' volgens de regels van 2005.
hagendishagedisDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
hagepreekhagenpreekMet een n
hageprekenhagenpreken
hagiografieenhagiografieënMet trema: ë
hakkentakkenhakketakkenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
hakkenterenhakketerenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
halelujahallelujaMet dubbel l
halffabrikaathalffabricaat'halffabrikaat' is geschreven volgens de regels van 1995, 'halffabricaat' volgens de regels van 2005.
halffabrikatenhalffabricaten'halffabrikaten' is geschreven volgens de regels van 1995, 'halffabricaten' volgens de regels van 2005.
haljetravaljehalje travaljeIn twee woorden Betekenis: halsoverkop.
hallalhalalMet één l. Betekenis: (islamitische term) van voedsel: koosjer, rein.
haloumihalloumiDubbel l
hals-over-kophalsoverkopÉén woord
halstarrighalsstarrigMet dubbele ss. Betekenis: niet-toegeeflijk, hardnekkig, koppig.
halucinatiehallucinatieMet dubbel l
hamkaastostiham-kaastostiMet koppelteken wegens nevenschikking van omwisselbare gelijkwaardige delen (in een samenstelling). Betekenis: sandwich van geroosterde sneetjes brood, waarbij ham en kaas meegeroosterd zijn.
HammondorgelhammondorgelMet kleine letter.
hand- en spandienstenhand-en-spandienstenMet streepjes.
handknieenhandknieënMet trema: ë
hannekenmaaierhannekemaaierDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
hard drugharddrugEén woord. harddrugs.
hard rockhardrockEén woord.
hardboiledhard-boiledSamenkoppelingen die in het Engels een koppelteken hebben, behouden dat in het Nederlands
hardgrondighartgrondigMet t. Betekenis: uit het diepst van het hart komend, synoniem: oprecht een hartgrondige hekel aan iemand of iets hebben.
hardstikkehartstikke
hardware-bedrijfhardwarebedrijfSamenstellingen met hardware worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen.
hardware-ontwikkelinghardwareontwikkelingSamenstellingen met hardware worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen.hardwareontwikkeling
hardwareuitrustinghardware-uitrustingSamenstellingen met hardware worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen.
hare krishnahare krisjna-shn- komt niet voor in het Groene Boekje, wel -sjn- in hare krisjna, kalasjnikov en Misjna. Betekenis: door swami Prabhupada gestichte sekte.
hare majesteitHare MajesteitTitulatuur krijgt altijd een hoofdletter als het om een vorstelijk persoon gaat.
haricots vertharicots vertsMet s. Betekenis: dunne sperziebonen.
harmonicatjeharmonicaatjeMet dubbele a
harmonieenharmonieënMet trema: ë
harmonikaharmonicaMet c. harmonica's. Verkleinwoord: harmonicaatje.
harrenwarrenharrewarrenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
harstikkehartstikke
hartelaphartenlapMet tussenletter -n
hartelappenhartenlappen'hartelappen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'hartenlappen' volgens de regels van 2005.
hartelusthartenlust'hartelust' is geschreven volgens de regels van 1995, 'hartenlust' volgens de regels van 2005.
HartjesdaghartjesdagHet woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter. Uitzonderingen: sommige feestdagen krijgen toch geen hoofdletter, als het gaat om niet-officiële feestdagen of om de niet-officiële naam van een feestdag. Soortnamen krijgen een kleine letter.
hartpatienthartpatiëntMet trema: ë
hartpatientenhartpatiëntenMet trema: ë
hartvochtighardvochtig
hartvochtigehardvochtige
hasjisjhasjiesjMet –ie. Betekenis: bedwelmend genotmiddel
hassenbasjehassebasjeDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
hassenbassenhassebassenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
hat-eenheidhateenheidEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
hausehausseTwee s'en. hausses.
HausmacherhausmacherMet kleine letter. Betekenis: uit het Duits thuis gemaakt; smeerbare, grove leverworst.
haut-reliefhaut-reliëfMet trema: ë
haut-reliefshaut-reliëfsMet trema: ë
haute-couturehaute coutureIn samenstellingen met streepje: een haute-couturezaak.
haute-cuisinehaute cuisineIn samenstellingen met streepje: een haute-cuisinerestaurant.
haute-financehaute financeIn samenstellingen met streepje: de haute-financewereld.
hauwitserhouwitserMet ou. houwitsers.
Havanna (sigaar)havanna (sigaar)Komt niet van Havana (hoofdstad van Cuba, met één n).
havannatjehavannaatjeMet dubbele a
have-nothavenotEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
havenzaathavezaatDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
havikkenhaviken
HavohavoSoortaanduidingen van opleidingen krijgen een kleine letter.