Tussen-n

Is het beregoed of berengoed?

De regels voor de tussenletter -n- gelden voor samenstellingen waarin tussen de delen een toonloze e wordt gehoord. (Als de toonloze e in beregoed)

Volg vier stappen:

Stap 1: Het eerste deel is een zelfstandig naamwoord (waar u `de` of `het` voor kunt zetten) èn het meervoud van dit zelfstandig naamwoord eindigt uitsluitend op -n (paarden, peren, mannen, zonnen)
Ja: Vooralsnog met tussen-n, ga naar 2
Nee: Geen tussen-n, ga naar einde

Stap 2: Is het eerste deel een unieke persoon of zaak? (koningin, zon)
Ja: Geen tussen-n, ga naar einde
Nee: Vooralsnog met tussen-n, ga naar stap 3

Stap 3: Is het eerste deel een bijvoeglijk naamwoord met versterkende betekenis? (beregoed, boordevol)
Ja: Geen tussen-n, ga naar einde
Nee: Vooralsnog met tussen-n, ga naar 4

Stap 4: Is het een samenstelling waar een of beide delen niets met de eigenlijke betekenis te maken hebben?
(apekool, bakkebaard, bolleboos, bruidegom, bullebak, elleboog, klerezooi, koekepeer, ledemaat, takkewijf, wielewaal en zinnebeeld)
Ja: Geen tussen-n, ga naar einde
Nee: tussen-n, ga naar einde

Einde


Praktijkvoorbeelden:

beukeboom of beukenboom?
1 beuk is een zelfstandig naamwoord en het meervoud van beuk eindigt uitsluitend op n. (twee beuken)
2 beuk is niet uniek
3 beuk is in deze samenstelling geen bijvoeglijk naamwoord
4 de afzonderlijke delen beschrijven de samenstelling
DUS: beukenboom

lindeboom of lindenboom?
1 linde is een zelfstandig naamwoord maar het meervoud eindigt niet alleen op n. (twee linden, maar ook twee lindes)
DUS: lindeboom

rijstepap of rijstenpap?
1 rijst is een zelfstandig naamwoord, maar heeft geen meervoudsvorm.
DUS: rijstepap

goedemiddag of goedenmiddag?
1 goed is hier geen zelfstandig naamwoord.
DUS: goedemiddag

hoogtevrees of hoogtenvrees?
1 hoogte is een zelfstandig naamwoord. Het meervoud van hoogte eindigt echter niet uitsluitend op n. (twee hoogten en twee hoogtes)
DUS: hoogtevrees

koninginnedag of koninginnendag?
1 koningin is een zelfstandig naamwoord en het meervoud eindigt op n. (twee koninginnen)
2 koningin is uniek
DUS: koninginnedag

beregoed of berengoed?
1 beer is een zelfstandig naamwoord en het meervoud eindigt op n. (twee beren)
2 beer is niet uniek
3 beer is in deze samenstelling een bijvoeglijk naamwoord met versterkende betekenis.
DUS: beregoed

Nog een veelbesproken tussen-n-woord:
paardebloem of paardenbloem?
1 paard is een zelfstandig naamwoord en het meervoud van paard eindigt op n. (twee paarden)
2 paard is niet uniek
3 paard is in deze samenstelling geen bijvoeglijk naamwoord
4 de afzonderlijke delen beschrijven de samenstelling
DUS: paardenbloem
Opmerking: op 15 oktober 2005 zijn de regels voor de tussen-n gewijzigd. Voorheen was het paardebloem, nu is het paardenbloem..