Tussen-s

Is het spellinggids of spellingsgids?

Onofficieel:
Spreekt het merendeel van de mensen de s uit in de samenstelling? Dan gebruikt u een tussen-s.

Officieel:
1 - Schrijf in samenstellingen een -s- als het eerste deel als afzonderlijk woord niet op een sisklank eindigt en het tweede deel niet met een sisklank begint, maar tussen de twee delen wel een /s/ wordt gehoord. (bakkersroom, moederskindje, meningsverschil, stadsdeel, verlovingstijd.)

2 - Schrijf in samenstellingen waarvan het tweede deel met een sisklank begint, een -s- als de aanwezigheid van de tussenklank blijkt uit een samentrekking.
- adventsstuk want advents- of kerststuk,
- meisjesstemmen want meisjes- en vrouwenstemmen,
- liefdesscène want liefdes- en sterfscène,
- rijkeluiszoontje want rijkeluiskind of -zoontje.

De regels voor de -s- in samenstellingen geven slechts in een beperkt aantal gevallen uitsluitsel. Er zijn talrijke samenstellingen waarin sommige taalgebruikers wel een 's' uitspreken en andere niet. Op grond van uitspraakvariatie behouden vele woorden twee gelijkwaardige spellingen. dood(s)kist, drug(s)beleid, handel(s)maatschappij, inkoop(s)prijs, spelling(s)commissie, tijd(s)verschil, voorbehoed(s)middel, wet(s)tekst.