6000 spelfouten


Toon woorden die beginnen met: Zoek

FoutGoedUitleg
kopieistenkopiisten
kopiënkopieën
kopierenkopiërenMet trema: ë
kopieskopieënMeervoud: kopieën (niet: *kopies).
kopiïstkopiistMet k. Geen trema op de tweede i.
koranschoolKoranschoolSamenstelling met de naam van een heilig boek als naar de tekst wordt verwezen. Betekenis: school waar uit de Koran wordt onderwezen.
korioliskrachtcorioliskrachtMet een c, genoemd naar Franse wiskundige: de Coriolis. Betekenis: kracht die inwerkt op massa’s die zich bewegen op draaiend lichaam.
korps diplomatiquecorps diplomatiqueCorps (met Franse uitspraak) komt voor in: corps diplomatique, studentencorps Korps (met Nederlandse uitspraak) is het gewone woord. brandweerkorps, legerkorps, muziekkorps.
korpuscorpusMet een c, geen k.
korrektcorrectMet een c, geen k.
korrektecorrecteMet een c, geen k.
korriefeecoryfeeMeervoud: coryfeeën.
korruptcorruptVerbuiging: corrupte, corrupter, corruptst.
korte-afstandsloperkorteafstandsloperDrieledige samenstellingen waarvan de eerste twee leden bij elkaar horen, worden als één woord gespeld.
kortegolfkorte golfEen woordgroep schrijven we met spaties tussen de woorden.
kortegolf zenderkortegolfzenderDrieledige samenstellingen waarvan de eerste twee leden bij elkaar horen, worden als één woord gespeld.
kortetermijn planningkortetermijnplanningDrieledige samenstellingen waarvan de eerste twee leden bij elkaar horen, worden als één woord gespeld.
kosjerkoosjer'kosjer' is geschreven volgens de regels van 1995, 'koosjer' volgens de regels van 2005.
kosmeticacosmeticaMet een c, geen k.
kosmetikacosmeticaTwee keer c.
kosmetischecosmetischeMet een c, geen k.
kostenbatenanalysekosten-batenanalyseMet streepje tussen de gelijkwaardige delen van de samenstelling.
kostenlooskosteloosGeen tussen-n.
kostenlozekostelozeZonder de n
koteriecoterieMet c
koude-oorlogsdenkenkoudeoorlogsdenkenAls we een samenstelling maken met een tweedelige woordgroep als linkerdeel, dan schrijven we alle delen aan elkaar vast. We krijgen dan een driedelige samenstelling.
koudenperiodekoudeperiodeSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
kougarcougarMet een c
Kozak (militair)kozak (militair)De bevolkingsgroep Kozakken met een hoofdletter, als een militair wordt bedoelt is het een kleine letter.
kraantjelekkraantje-lekEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
krabbescheerkrabbenscheerMet tussenletter -n
krabbescherenkrabbenscheren'krabbescheren' is geschreven volgens de regels van 1995, 'krabbenscheren' volgens de regels van 2005.
krabrodekraprodeStofnaam, rode kleurstof oorspronkelijk uit de meekrapwortel
krakkenmikkigkrakkemikkigDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
kreeftskeerkringKreeftskeerkringSamenstellingen van sterrenbeeld 'Kreeft' en 'keerkring'. In tegenstelling tot noorderkeerkring met hoofdletter. (net als evenaar, nulmeridiaan en arctische cirkel.)
kreperencreperenVervoeging: creperen, crepeert, crepeerde, gecrepeerd.
kribbenbijtenkribbebijtenGeen tussenletter -n
kribbenbijterkribbebijterGeen tussenletter -n
kribbenbijterskribbebijters'kribbenbijters' is geschreven volgens de regels van 1995, 'kribbebijters' volgens de regels van 2005.
kribbenkatkribbekatEerste deel van de samenstelling is een werkwoordsvorm van kribben en daarom geen tussen-n. Betekenis kribben: ruzie maken, zich verzetten. Voor krabbekat geldt hetzelfde.
krikkenmikkrikkemikDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
kriminaliteitcriminaliteitMet c.
kris-kraskriskrasUitleg: bijna-reduplicatiewoord schijf je aaneen
kristallnachtKristallnachtMet hoofdletter omdat het een historische gebeurtenis is. Betekenis: nacht van 9 november 1938 waarbij in Duitsland de ruiten van Joodse winkeliers werden ingeslagen.
KristalnachtKristallnachtMet dubbel-l. Betekenis: nacht van 9 november 1938 waarbij in Duitsland de ruiten van Joodse winkeliers werden ingeslagen.
kriticastercriticasterMet twee c's
kriticaster, kriticuscriticaster, criticusMet c's, in tegenstelling tot kritiek, kritisch, kritiseren.
kroonkolonienkroonkoloniënMet trema: ë
krossencrossenVervoeging: crossen, crost, croste, gecrost.
kruizenmuntkruizemuntDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
krullebolkrullenbolMet tussen-n, omdat krullen het enige mv. is. Betekenis: persoon met krullend hoofdhaar.
kukelekuënkukelekuenZonder trema. Betekenis: kraaien (van/zoals) een haan.
kultiverencultiverenVervoeging: cultiveren, cultiveert, cultiveerde, gecultiveerd.
kultuscultusMeervoud: culten.
kultuurcultuurMet c.
kumqatkumquatVrucht. (Qat is een andere plant.)
kung fukungfuEén woord. Betekenis: bep. traditionele Chinese vechtsport.
kunst-en-vliegwerkkunst- en vliegwerkWordt los geschreven
kunstenaarssocieteitkunstenaarssociëteitMet trema: ë
kursief, kursiverencursief, cursiverenVervoeging: cursiveren, cursiveert, cursiveerde, gecursiveerd.
kustardpuddingcustardpuddingMet c
kvverkvv'erMet apostrof
kvverskvv'ersMet apostrof
kwadriljoenquadriljoenMet qu. Betekenis: 10 tot de 24ste macht = duizend triljard, een 1 met 24 nullen erachter.
kwantifiërenkwantificerenAlleen kwantificeren is correct. Vervoeging: kwantificeren, kwantificeert, kwantificeerde, gekwantificeerd.
kweeenkweeënMet trema: ë
kwerulantquerulant(=Klaagzuchtig persoon) met een q
kwispendoorkwispedoorDit is geen samenstelling en krijgt dus geen tussen -n.
l-kamerL-kamerAls de vorm van de gedrukte letter bedoeld wordt, krijgt het een hoofdletter.
la dolce vitagevoella-dolce-vitagevoelSamenstelling met uitheemse woordgroep met koppeltekens (Groene Boekje, regel 6M sub 2). Betekenis: gevoel van het goede leven.
laag bij de grondslaag-bij-de-grondsVerbuiging: laag-bij-de-grondser, meest laag-bij-de-gronds.
laag-conjunctuurlaagconjunctuurEén woord.
LaaglandschotsLaagland-SchotsMet koppelteken
laaielichterslaaienlichtersMet tussen-n - ladelichter. Vreemd eigenlijk, want lade heeft 2 mv.
laastelaatste
Laat de kinderen tot mij komen. (heilig)Laat de kinderen tot Mij komen. (heilig)Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden die betrekking hebben op het Opperwezen, krijgen een hoofdletter. Andere voornaamwoorden niet.
laatselaatste
laatstejaarstudentlaatstejaarsstudentDubbel s
labyrinthlabyrintGeen h aan het eind. labyrinten.
lachenbeklachebekBij samenstellingen waar het eerste deel een werkwoord is, komt er geen tussen '-n'.
lachsalvotjelachsalvootjeMet dubbele o
lactovegetarierlactovegetariërMet trema: ë
lactovegetarierslactovegetariërsMet trema: ë
ladenkastladekastZonder de n
lady killerladykillerEén woord. ladykillers.
lady shaveladyshaveEén woord. ladyshaves.
ladytjelady'tjeMet apostrof
LaetarelaetareGeen hoofdletter
laevuloselevuloseGewoon fout.
lagedruk gebiedlagedrukgebiedDrieledige samenstellingen waarvan de eerste twee leden bij elkaar horen, worden als één woord gespeld.
laiciserenlaïciserenMet trema: ï
laiciseringlaïciseringMet trema: ï
laicismelaïcismeMet trema: ï
laisser allerlaisser-allerMet koppelteken
laisser fairelaisser-faire Met koppelteken
laissez passerlaissez-passerMet koppelteken
lakonieklaconiekMet c. Verbuiging: laconieke, laconieker, laconiekst.
lamatjelamaatjeMet dubbele a
lambrizerenlambriseren
lambrizeringlambriseringMet s.
lambrizeringenlambriseringen
lamettelametOp z'n Nederlands
landbouwchemicalienlandbouwchemicaliënMet trema: ë
landbouwcooperatielandbouwcoöperatieMet ö
landbouwcooperatieslandbouwcoöperatiesMet ö
landbouwschapLandbouwschapDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
langeafstands-loperlangeafstandsloperDrieledige samenstellingen waarvan de eerste twee leden bij elkaar horen, worden als één woord gespeld.
Langerhanseilandjeslangerhanseilandjes
langetermijn-planninglangetermijnplanningDrieledige samenstellingen waarvan de eerste twee leden bij elkaar horen, worden als één woord gespeld.
langoestineslangoustines
langoustlangoestMet oe. Wél langoustines
langscheepslangsscheepsMet dubbele s. Langs en scheeps. Betekenis: zich uitstrekkend, geplaatst enz. in de lengte van een schip de mast viel langsscheeps.
langzaam-aan-actielangzaamaanactieDe delen van een samenstelling of een afleiding schrijven we aan elkaar vast.
lapis lazuli ogenlapis-lazuliogenMet koppelteken
larmoiantlarmoyantMet al te veel en te makkelijk vloeiende tranen, sentimenteel-bedroefd
lasagnalasagne
lassiviteitlasciviteit
lassotjelassootjeMet dubbele o
last-minutelast minuteTwee woorden
last-minuteboekinglastminuteboekingEén woord. Als bijv. naamwoord wél 'last minute'
lastminute-reislastminutereisEén woord, net als lastminuteaanbieding.
lat-relatielatrelatieEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
Latinolatino'Latino' is geschreven volgens de regels van 1995, 'latino' volgens de regels van 2005.
Latino'slatino's'Latino's' is geschreven volgens de regels van 1995, 'latino's' volgens de regels van 2005.
latte machiatolatte macchiatoDubbel c
lauwe breilauwe brijBrij in de betekenis van pap, brei als het met het breien van kleren te maken heeft.
lawaaiïglawaaiigGeen trema.
lazanjalasagne
lease-activiteitleaseactiviteitEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
lease-autoleaseautoEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
lease-overeenkomstleaseovereenkomstEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
lebemanlebemannMet dubbele n (uit het Duits). Betekenis: een bon vivant, iemand die zinnelijke genoegens najaagt.
LEDledGeen hoofdletter
ledenmatenledematenMeervoud regel +en, dus geen extra 'n' na "lede"
leeftijdscategorieenleeftijdscategorieënMet trema: ë
legercorpslegerkorpsCorps (met Franse uitspraak) komt voor in: corps diplomatique, studentencorps Korps (met Nederlandse uitspraak) is het gewone woord. brandweerkorps, legerkorps, muziekkorps.
légeslegesDit woord komt van het Latijn en krijgt daarom geen accenttekens.
leggionnelalegionellaEén g, één n, twee l's.
legionellabacterienlegionellabacteriënMet trema: ë
leiddraadleidraadIs niet van het werkwoord leiden
leidmotivleitmotivMet een t
lekebroederlekenbroederIn samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat in het meervoud alleen eindigt op '-en', komt er een tussen '-n'.
lelietje van dalenlelietje-van-dalenEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens
lellenbellellebelDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
LelystadterLelystatterMet 'tt'
lendedoeklendendoekMet tussen-n vanwege één mv. Betekenis: om de lendenen gelegde doek, als kleding.
Leopold II tunnelLeopold II-tunnelStreepje tussen de naam en het hoofdwoord.
leproserieleprozerieMet z. Betekenis: zorginstelling waar melaatsen werden verpleegd.
leprozenkolonienleprozenkoloniënMet trema: ë
leprozerieenleprozerieënMet trema: ë
lesbiënnelesbienneGeen trema, vgl. musicienne en Parisienne. Betekenis: lesbische vrouw
lettercorpsletterkorpsMet k. Betekenis: lettergrootte.
leukemiepatientleukemiepatiëntMet trema: ë
leukemiepatientenleukemiepatiëntenMet trema: ë
levelooslevenloosWoorden eindigend op -lijk en -loos zijn geen samenstellingen en vallen buiten de tussen -n regel. Enkele uitzonderingen daarop zijn 'gezamenlijk', 'levenloos', 'medogenloos', 'wezenlijk' en 'wezenloos'.
levensbeeindiginglevensbeëindigingMet trema: ë
leverpatientleverpatiëntMet trema: ë
leverpatientenleverpatiëntenMet trema: ë
Liaslias'Lias' is geschreven volgens de regels van 1995, 'lias' volgens de regels van 2005.
Lias (tijdperk)lias (tijdperk)Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter.
LibierLibiërMet trema: ë
LibiersLibiërsMet trema: ë
licencielicentie
licensielicentie
lidtekenlittekenTwee t's.
lidtekenslittekensTwee t's.
liefdespoezieliefdespoëzieMet trema: ë
lieve-vrouw (heilig)Lieve-Vrouw (heilig)Een persoon of zaak die als heilig wordt beschouwd, krijgt een hoofdletter.
Lieve-VrouwenkerkLieve-VrouwekerkGeen tussen '-n' als het eerste deel naar een persoon of zaak verwijst die in de gegeven context enig is in zijn soort. Alleen de volgende woorden hebben daar betrekking op: 'zon', 'maan', 'hel', 'koningin', 'O.L. Vrouwe'.
LieveheerLieve-HeerEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
LieveheersbeestjelieveheersbeestjeSoortnamen van planten en dieren krijgen een kleine letter maar de Latijnse aanduidingen krijgen wel een hoofdletter.
LievevrouwLieve-VrouwEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
lijzebethlijzebetMet t. Betekenis: 1 trage vrouw; 2 soort van peer.
lik-me-vestjelikmevestjeGeen koppeltekens
lik-op-stuk beleidlik-op-stukbeleidIn samenstellingen die gelijkwaardige delen of een woordgroep bevatten, staat een streepje tussen de delen, maar niet voor het kernwoord.
likopstukbeleidlik-op-stukbeleid
liliputterlilliputterMet dubbele l. Betekenis: kleine mens; dwerg.
limeriklimerickMet ck. Meervoud: limericks.
lindenbloesemtheelindebloesemtheeZonder tussen-n, want het mv. is zowel lindes als linden. Betekenis: aftreksel van lindebloesem, als middel tegen verkoudheid.
lineaalliniaal
linealenlinialen
linearectalinea rectaTwee woorden.
linguistlinguïstMet trema: ï
linguistenlinguïstenMet trema: ï
linguistieklinguïstiekMet trema: ï
linguistischlinguïstischMet trema: ï
linguistischelinguïstischeMet trema: ï
liniairlineairMet e na de n. Niet: *liniair.
liniairelineaire
linierenliniërenMet trema: ë
linker-armlinkerarmAls linker (of rechter) als een eenheid aangevoeld wordt met het volgende zelfstandig naamwoord, wordt de combinatie als een samenstelling beschouwd en als één woord gespeld. Dat doet zich onder meer voor bij posities op een sportveld, bij lichaamsdelen en bij onderdelen van kledingstukken, gebouwen, vervoermiddelen en meetkundige figuren. In andere gevallen en in langere combinaties wordt linker los geschreven.
linker-bovenhoeklinkerbovenhoekAls linker (of rechter) als een eenheid aangevoeld wordt met het volgende zelfstandig naamwoord, wordt de combinatie als een samenstelling beschouwd en als één woord gespeld. Dat doet zich onder meer voor bij posities op een sportveld, bij lichaamsdelen en bij onderdelen van kledingstukken, gebouwen, vervoermiddelen en meetkundige figuren. In andere gevallen en in langere combinaties wordt linker los geschreven.
linker-hartkamerlinkerhartkamerOok: linkerhersenhelft
linker-mouwlinkermouwAls linker (of rechter) als een eenheid aangevoeld wordt met het volgende zelfstandig naamwoord, wordt de combinatie als een samenstelling beschouwd en als één woord gespeld. Dat doet zich onder meer voor bij posities op een sportveld, bij lichaamsdelen en bij onderdelen van kledingstukken, gebouwen, vervoermiddelen en meetkundige figuren. In andere gevallen en in langere combinaties wordt linker los geschreven.
linker-verdedigerlinkerverdedigerAls linker (of rechter) als een eenheid aangevoeld wordt met het volgende zelfstandig naamwoord, wordt de combinatie als een samenstelling beschouwd en als één woord gespeld. Dat doet zich onder meer voor bij posities op een sportveld, bij lichaamsdelen en bij onderdelen van kledingstukken, gebouwen, vervoermiddelen en meetkundige figuren. In andere gevallen en in langere combinaties wordt linker los geschreven.
linker-vleugellinkervleugelAls linker (of rechter) als een eenheid aangevoeld wordt met het volgende zelfstandig naamwoord, wordt de combinatie als een samenstelling beschouwd en als één woord gespeld. Dat doet zich onder meer voor bij posities op een sportveld, bij lichaamsdelen en bij onderdelen van kledingstukken, gebouwen, vervoermiddelen en meetkundige figuren. In andere gevallen en in langere combinaties wordt linker los geschreven.
linker-wiellinkerwielAls linker (of rechter) als een eenheid aangevoeld wordt met het volgende zelfstandig naamwoord, wordt de combinatie als een samenstelling beschouwd en als één woord gespeld. Dat doet zich onder meer voor bij posities op een sportveld, bij lichaamsdelen en bij onderdelen van kledingstukken, gebouwen, vervoermiddelen en meetkundige figuren. In andere gevallen en in langere combinaties wordt linker los geschreven.
linkmiechellinkmiegelMet g. Betekenis: gewiekste of gevaarlijke vent, lepe, listige vent; vormvariant: linkmichel.
lippizaner (paardenras)lipizzaner (paardenras)Met dubbel z en één p
liqeurlikeurMet k.
litanieenlitanieënMet trema: ë
LitauwenLitouwen
lithografieenlithografieënMet trema: ë
litturgieliturgieEén t. liturgieën.
liturgieenliturgieënMet trema: ë
lobbytjelobby'tjeMet apostrof
locaallokaalMet k i.p.v. c
localiteit lokaliteitMet k. Ook: lokaal, lokaliseren. Maar: locatie.
loco-burgemeesterlocoburgemeesterEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
loempiatjeloempiaatjeMet dubbele a
loeresloeris'loeres' is geschreven volgens de regels van 1995, 'loeris' volgens de regels van 2005.
logé (vrouwelijke gast)logee (vrouwelijke gast)Een logé is een mannelijke gast, een logee een vrouwelijke.
logee (mannelijke gast)logé (mannelijke gast)Een logé is een mannelijke gast, een logee een vrouwelijke.
logétjelogeetjeMet -ee- i.p.v. é
logikalogicaMet c.
logotjelogootjeMet dubbele o
lokatielocatieMet c i.p.v. k
lokatieflocatiefMet c i.p.v. k
lokatieslocatiesMet c i.p.v. k
lokomotieflocomotiefMet c. locomotieven.
lollytjelolly'tjeMet apostrof
lom-schoollomschoolEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
longpatientlongpatiëntMet trema: ë
longpatientenlongpatiëntenMet trema: ë
look alikelookalikeEén woord. lookalikes.
lorenjaslorejasDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
lorenjassenlorejassenNiet algemeen listig bedriegen
lorentz-krachtlorentzkrachtDe delen van een samenstelling of een afleiding schrijven we aan elkaar vast.
louploepMet oe i.p.v. ou
low-budgetfilmlowbudgetfilmGeen koppelteken
lowbudgetlow budgetSommige combinaties behandelen we als woordgroep. We schrijven de delen los: de meeste combinaties van een bezitsvorm, rangtelwoord of bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord.
LubberiaanslubberiaansEen afleiding van een persoonsnaam krijgt een kleine letter.
Lubberiaanselubberiaanse'Lubberiaanse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'lubberiaanse' volgens de regels van 2005.
luculischlucullischDubbel l
luiwammessenluiwammesenEnkel s
lullenpotlullepotBij samenstellingen waar het eerste deel een werkwoord is, komt er geen tussen '-n'.
lustprielenlustpriëlenMet trema: ë
LutheraanlutheraanNamen voor aanhangers van gezindten, richtingen en stromingen die zijn afgeleid van persoonsnamen, krijgen een kleine letter.
lymfenklierlymfeklierSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
maagdarmcatarremaag-darmcatarreAls we een samenstelling maken met een samenkoppeling als linkerdeel, dan schrijven we het rechterdeel van de samenstelling vast aan het laatste woord van de samenkoppeling. Tussen de delen van de samenkoppeling behouden we de koppeltekens.
maagdarmkanaalmaag-darmkanaalAls we een samenstelling maken met een samenkoppeling als linkerdeel, dan schrijven we het rechterdeel van de samenstelling vast aan het laatste woord van de samenkoppeling. Tussen de delen van de samenkoppeling behouden we de koppeltekens.
maagdarmklachtenmaag-darmklachtenAls we een samenstelling maken met een samenkoppeling als linkerdeel, dan schrijven we het rechterdeel van de samenstelling vast aan het laatste woord van de samenkoppeling. Tussen de delen van de samenkoppeling behouden we de koppeltekens.
maagpatientmaagpatiëntMet trema: ë
maagpatientenmaagpatiëntenMet trema: ë
maccaronimacaroniEée c
macchiavellistischmachiavellistischGewetenloos, met 1 c
macdonaldiseringmcdonaldiseringGeen mac maar mc. Betekenis: het homogeen worden of maken van verschillende culturen, bv. de eetcultuur.
MacedonierMacedoniërMet trema: ë
MacedoniersMacedoniërsMet trema: ë
machiavelismemachiavellismeEén c, twee l's.
machinerieenmachinerieënMet trema: ë
machtsvacuummachtsvacuümMet ü
maçoniekmaçonniekMet dubbele n. Betekenis: in verband met de vrijmetselarij.
macrameeenmacrameeënMet trema: ë
macrocosmosmacrokosmos
macronimacaroni
MadagascarMadagaskarMet k i.p.v. c
madenliefjemadeliefjeDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
maderatjemaderaatjeMet dubbele a
madonnatjemadonnaatjeMet dubbele a
maëstromaestroGeen trema op de e. maestro's.
maffiaachtigmaffia-achtigVoor het achtervoegsel -achtig komt een streepje bij klinkerbotsing.
maffiosemaffiozeMet z. Betekenis: (als) van, behorend tot de maffia; vormvariant maffieus maffioze praktijken.
mafiamaffiaMet dubbele f
mafia, mafiosomaffia, maffiosoIn het Nederlands met twee f's.
magiermagiërMet trema: ë
magiersmagiërsMet trema: ë
magisch-realismemagisch realismeGeen koppelteken
magnificatMagnificatEen naam voor een heilig persoon of een heilig begrip wordt met een hoofdletter geschreven
magnoliatjemagnoliaatjeMet dubbele a
majongmahjongMet h.
majorettenkorpsmajorettekorpsZonder tussen-n want mv. majorettes. Betekenis: korps van dansmariekes.
makeupmake-upIn samenstellingen: make-upafdeling.
makkettemaquetteMeervoud: maquettes.
makrocosmosmacrokosmosEerst c, daarna k.
malaria-epidemieenmalaria-epidemieënMet trema: ë
MaleisierMaleisiërMet trema: ë
MaleisiersMaleisiërsMet trema: ë
malienmaliënMet trema: ë
malienkoldermaliënkolderMet trema: ë
malienkoldersmaliënkoldersMet trema: ë
malversatienmalversatiënMet trema: ë
mamaskindjemama's-kindjeMet koppelteken
mamatjemamaatjeMet dubbele a
mammoetwetMammoetwetEen eigennaam krijgt een hoofdletter; een soortnaam schrijven we klein.
management-consultantmanagementconsultantGeen koppelteken
managing-directormanaging directorSommige combinaties behandelen we als woordgroep. We schrijven de delen los: gelegenheidsontleningen, meer bepaald woordgroepen die in het Engels los worden geschreven en die men uitdrukkelijk citeert uit het Engels als vreemde taal
manderijnmandarijn
manderijnenmandarijnen
mandienmandiënMet trema: ë
manégemanegeGeen accenten. maneges.
manenschijnmaneschijn
manequinmannequinTwee n's. mannequins. Verkleinwoord: mannequintje.
maneuvremanoeuvreMeervoud: manoeuvres.
maniacaalmaniakaalEén n, één k. Verbuiging: maniakale, maniakaler, maniakaalst.
manicheeermanicheeërMet trema: ë
manicheeersmanicheeërsMet trema: ë
manicheismemanicheïsmeMet trema: ï
manieenmanieënMet trema: ë
manieristmaniëristMet trema: ë
manieristenmaniëristenMet trema: ë
manieristischmaniëristischMet trema: ë
manieristischemaniëristischeMet trema: ë
manillatjemanillaatjeMet dubbele a
manisch depressiefmanisch-depressiefMet streepje
ManitouManitoeMet oe
manoevrerenmanoeuvrerenVervoeging: manoeuvreren, manoeuvreert, manoeuvreerde, gemanoeuvreerd.
manusje van allesmanusje-van-allesMeervoud: manusjes-van-alles.
maoismemaoïsmeMet trema: ï
maoistmaoïstMet trema: ï
maoistenmaoïstenMet trema: ï
maoistischmaoïstischMet trema: ï
maoistischemaoïstischeMet trema: ï
maratonmarathonMet h na de t. marathons. In samenstellingen: marathonzitting, marathonloper.
maréchausséemarechausseeGeen accenten in het Nederlands. Betekenis: (in NL) militair politiekorps, o.m. belast met de controle van het internationale personenverkeer en de paspoortcontrole op luchthavens en aan de grenzen; (in NL) lid van het militair politiekorps.
marentakmaretakDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
mariabeeldMariabeeldIn een samenstelling of afleiding krijgt een heilige naam een kleine letter. Echter, als de persoonsnaam nog duidelijk een rol speelt, wordt een hoofdletter gebruikt.
marinatjemarinaatjeMet dubbele a
markententstermarketentsterDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
marketing manager marketingmanagerTweeledige Engelse functiebenamingen zijn 1 woord, meerderdelige zijn los
marketing-managermarketingmanagerEén woord.
markiezaatmarkizaatMet i
markotterenmarcotterenMet c en dubbel t
markteconomieenmarkteconomieënMet trema: ë
marktstrategieenmarktstrategieënMet trema: ë
marokkijnmarokijnMet één k. Betekenis: fijne soort korrelig leer (oorspronkelijk geitenleer uit Marokko), vooral voor boekbanden en portefeuilles.
marollenfransMarollenfransMet hoofdletter
marsellekemarcellekeMet c; BE mouwloos onderhemd
marsenpeinmarsepeinDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
marshmellowmarshmallowEén woord. marshmallows.
martekotjemartekootjeMet dubbele o
MarxistmarxistMet kleine letter en x.
mascottejemascotjeEén t en zonder e; mascottetje mag ook. Betekenis: voorwerp of dier dat, soms ook persoon die als gelukbrengend wordt beschouwd.
maseurmasseurMet -ss-
maskarademaskeradeMet e
massalamasala'massala' is geschreven volgens de regels van 1995, 'masala' volgens de regels van 2005.
mastenluinmasteluinDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
match pointmatchpointEén woord.
matelootjematelotje'matelootje' is geschreven volgens de regels van 1995, 'matelotje' volgens de regels van 2005.
materienmateriënMet trema: ë
MatteüsevangelieMattheusevangelieGeen ü
mavo-diplomamavodiplomaEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
mavo-leerlingmavoleerlingEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
mavo-niveaumavoniveauEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
mavo-schoolmavoschoolEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
mayaMayaDe naam voor een bevolkingsgroep of een lid daarvan schrijven we met een hoofdletter als hij is afgeleid van een plaatsnaam of als het om een specifiek volk gaat.
maya'sMaya's'maya's' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Maya's' volgens de regels van 2005.
mayacultuurMayacultuur'mayacultuur' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Mayacultuur' volgens de regels van 2005.
mayastadMayastad'mayastad' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Mayastad' volgens de regels van 2005.
mayastedenMayasteden'mayasteden' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Mayasteden' volgens de regels van 2005.
mayonnaisemayonaiseEén n in het Nederlands.
mazzel en broogemazzel en brogeBroge met één o. Betekenis: tot ziens en veel geluk (Jiddisch / Hebreeuws). Ook: mazzel en brooche.
ME-patientME-patiëntMet trema: ë
ME-patientenME-patiëntenMet trema: ë
mécanicienmecanicienZonder accent aigu. Betekenis: werktuigkundige, m.n. vliegtuigwerktuigkundige en -monteur.
mecannomeccanoMet dubbel c, één n
medekamerledenmede-Kamerleden'medekamerleden' is geschreven volgens de regels van 1995, 'mede-Kamerleden' volgens de regels van 2005.
medekamerlidmede-KamerlidWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling voor een woorddeel met een hoofdletter.
mediaevistmediëvistMert een ë
mediaevistenmediëvistenMert een ë
mediateekmediatheekMet h na de t.
medievistmediëvistOok: mediëvistiek.
medievistenmediëvistenMet trema: ë
medievistiekmediëvistiekMet trema: ë
meditatienmeditatiënMet trema: ë
medlymedleyMeervoud: medleys.
meederemeerdere
meedogeloosmeedogenloosWoorden eindigend op -lijk en -loos zijn geen samenstellingen en vallen buiten de tussen -n regel. Enkele uitzonderingen daarop zijn 'gezamenlijk', 'levenloos', 'medogenloos', 'wezenlijk' en 'wezenloos'.
MEerME'erMet apostrof
meerkeuze vraagmeerkeuzevraagEén woord.
MEersME'ersMet apostrof
meervoudvormenmeervoudsvormenMet -s-
meestedeelsmeestendeelsBij samenstellingen met een naamvals '-n' blijft de 'n' behouden.
meester-schaker (voortreffelijk schaker)meesterschaker (voortreffelijk schaker)Geen koppelteken. Meester-schaker is een schaker met de titel meester.
meestetijdsmeestentijdsBij samenstellingen met een naamvals '-n' blijft de 'n' behouden bij de tussen '-n' regel.
meet and greetmeet-and-greetMet koppeltekens. Betekenis: gelegenheid waarbij men als publiek een daartoe speciaal gecontracteerde beroemdheid ontmoet in een informele sfeer.
meibok meibock Was met k, nu met ck
meijermeierMet korte ei
meinmijnMet een lange ij
meirevolutieMeirevolutie'meirevolutie' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Meirevolutie' volgens de regels van 2005.
melangoliemelancholieMet ch.
melkzuurbacterienmelkzuurbacteriënMet trema: ë
melodieenmelodieënMet trema: ë
membraammembraanNiet: *membraam. membranen.
memo-bedrijfmemobedrijfEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
menagerieenmenagerieënMet trema: ë
menageriesmenagerieënMet trema: ë
menienmeniënMet trema: ë
mensenzeeenmensenzeeënMet trema: ë
menszijnmens-zijnEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
menutjemenuutjeMet dubbele u
meredeelsmerendeelsBij samenstellingen met een naamvals '-n' blijft de 'n' behouden bij de tussen '-n' regel.
merengue (gebakje)meringue (gebakje)Met een i, geen e
meringue (dans)merengue (dans)Met een e, geen i
mesaliancemesalliance
mesjochemesjoggeOp z'n Nederlands
Mesolithicum (tijdperk)mesolithicum (tijdperk)Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter.
mesolitischmesolithischMet th, want afgeleid van Grieks lithos = steen. Betekenis: betrekking hebbend op, behorend tot, gevormd in het mesolithicum (middensteentijd).
mesozoicummesozoïcumMet trema: ï
met groten vrezemet grote vrezeVaste uitdrukking en er komt geen n in voor. Betekenis: heel bang.