7000 spelfouten


Toon woorden die beginnen met: Zoek

FoutGoedUitleg
regelementenreglementen
RegeringregeringAlgemene aanduidingen voor overheidsinstaties en bestuursorganen krijgen bij voorkeur een kleine letter.
reggeareggaeMet ae i.p.v. ea
regiseurregisseurTwee s'en. regisseurs.
reikweitereikwijdteMet korte ei
reinaardiereinardieMet één a. Betekenis: listige streek; sluwheid; spotlust (als van Reinaert de Vos).
reincarnatiereïncarnatieMet trema: ï
reincarnatiesreïncarnatiesMet trema: ï
reincarnerenreïncarnerenMet trema: ï
reine claudereine-claudeMet koppelteken. Soort van zoete, sappige groengele, soms paarse pruim (Prunus italica) synoniem: wijnpruim.
reïntegratiere-integratieEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
reïntegreerdere-integreerde'reïntegreerde' is geschreven volgens de regels van 1995, 're-integreerde' volgens de regels van 2005.
reïntegrerenre-integrerenEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
reïnterpretatiere-interpretatieEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
reïnterpretatiesre-interpretaties'reïnterpretaties' is geschreven volgens de regels van 1995, 're-interpretaties' volgens de regels van 2005.
reïteratiere-iteratieMet koppelteken. Betekenis: (medisch) nieuwe herhaling van voorschrift of recept.
rekenhofRekenhofDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
rekketracketMeervoud: rackets.
reklamereclameMet c.
reklameerdereclameerdeMet c i.p.v. k
reklameertreclameertMet c i.p.v. k
reklamerenreclamerenMet c i.p.v. k
rekonstructiereconstructieTwee keer c.
relatietherapieenrelatietherapieënMet trema: ë
reliefdrukreliëfdrukMet trema: ë
reliefdrukkenreliëfdrukkenMet trema: ë
reliefkaartreliëfkaartMet trema: ë
reliefkaartenreliëfkaartenMet trema: ë
reliefsreliëfsMet trema: ë
reliefstipreliëfstipMet trema: ë
reliefstippenreliëfstippenMet trema: ë
religienreligiënMet trema: ë
relikwieenrelikwieënMet trema: ë
REM-slaapremslaapEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven
remarkabelremarquabelMet qua. Betekenis: opmerkelijk, opmerkenswaard; merkwaardig.
RembrandteskrembrandteskEen afleiding van een persoonsnaam krijgt een kleine letter.
Rembrandteskerembrandteske'Rembrandteske' is geschreven volgens de regels van 1995, 'rembrandteske' volgens de regels van 2005.
remedierenremediërenMet trema: ë
Renaissancerenaissance'Renaissance' is geschreven volgens de regels van 1995, 'renaissance' volgens de regels van 2005.
Renaissance (tijdperk)renaissance (tijdperk)Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter.
rendez-vousjerendez-voustjeVan veel zelfstandige naamwoorden kunnen we een verkleinwoord maken met een achtervoegsel -je, -tje, -etje of -pje. Dat schrijven we vast aan het grondwoord
repatrierenrepatriërenMet trema: ë
repatrieringrepatriëringMet trema: ë
replicatjereplicaatjeMet dubbele a
repressaillerepresailleMet enkele s
repressaillesrepresaillesMet enkele s
requestrekwestMet k
resedatjeresedaatjeMet dubbele a
resentimentressentimentMet dubbele s. Betekenis: gevoel van vijandigheid wegens aangedaan of vermeend onrecht.
residentieleresidentiëleMet trema: ë
responsorienresponsoriënMet trema: ë
restcategorieenrestcategorieënMet trema: ë
resumétjeresumeetjeMet -ee- i.p.v. é
resumtieresumptie'resumtie' is geschreven volgens de regels van 1995, 'resumptie' volgens de regels van 2005.
resussitatieresuscitatieMet sc. Betekenis: reanimatie.
rethoricaretoricaMet t. In het klassieke Grieks geschreven met ? (tau=t) niet met ? (thèta=th)
rethoriekretoriekGeen h na de t.
reumapatientreumapatiëntMet trema: ë
reumapatientenreumapatiëntenMet trema: ë
reumatoidereumatoïdeMet trema: ï
reuniereünieTrema op de u. reünies.
reuniesreüniesMet ü
reunistreünistMet ü
reunistenreünistenMet ü
reusseerdereüsseerdeMet ü
reusserenreüsserenMet ü
reutenmeteutreutemeteutDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
reuzegestaltereuzengestalteIn de letterlijke betekenis (als een reus, erg groot) spellen we reuzen-. In de versterkende betekenis (het is reuze, geweldig, fantastisch) spellen we reuze-.
reuzengrapreuzegrapIn de letterlijke betekenis (als een reus, erg groot) spellen we reuzen-. In de versterkende betekenis (het is reuze, geweldig, fantastisch) spellen we reuze-.
reuzenideereuze-ideeIn de letterlijke betekenis (als een reus, erg groot) spellen we reuzen. In de versterkende betekenis (het is reuze, geweldig, fantastisch) spellen we reuze.
reuzenknap (erg goed)reuzeknap (erg goed)Een reuzenknap is de knap van een reus.
reuzenleukreuzeleukIn de letterlijke betekenis (als een reus, erg groot) spellen we reuzen-. In de versterkende betekenis (het is reuze, geweldig, fantastisch) spellen we reuze-.
reuzeradreuzenradEr mag geen tussen '-n' als het eerste deel een versterkende betekenis heeft en het geheel een bijvoeglijk naamwoord is. 'reuzenrad' is hier zelfstandig naamwoord.
reuzestappenreuzenstappenIn de letterlijke betekenis (als een reus, erg groot) spellen we reuzen-. In de versterkende betekenis (het is reuze, geweldig, fantastisch) spellen we reuze-.
réverbèrereverbère
revérencereverence'revérence' is geschreven volgens de regels van 1995, 'reverence' volgens de regels van 2005.
revérencesreverences'revérences' is geschreven volgens de regels van 1995, 'reverences' volgens de regels van 2005.
rêverieenrêverieënMet trema: ë
revèrsreversGeen accent grave. Ook niet in het Frans.
reüssiteréussiteIn een woord dat nog als echt Frans wordt aangevoeld, blijven alle accenttekens staan. Dat geldt vooral voor woordgroepen.
reüssitesréussites'reüssites' is geschreven volgens de regels van 1995, 'réussites' volgens de regels van 2005.
rhetoriekretoriekGéén h
rhetorischretorisch
rhetorischeretorische
rheumareumaGeen h na de r, ook in samenstellingen en afleidingen: reumatoïde, reumatoloog.
rhythm and bluesrhythm-and-bluesMet koppeltekens. Betekenis: Amerikaanse vorm van jazzmuziek die een sterk beatritme met de blues verbindt.
ribonucleinezurenribonucleïnezurenMet trema: ï
ribonucleinezuurribonucleïnezuurMet trema: ï
rigoereusrigoureus
rigoreusrigoureus
rigourositeitrigorositeitNiet met ou - gestrengheid, hardheid
rij op rij afschiprij-op-rij-afschipSamenkoppeling met 3 koppeltekens. Betekenis: (veer)schip waar auto’s e.d. zo op en af kunnen rijden, syn. roroschip.
rij-instructeurrijinstructeurWe vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. We vermijden klinkerbotsing in een ongeleed woord of in een afleiding door een trema te gebruiken.
rijdende artilleriekazernerijdendeartilleriekazerneSamenstelling met woordgroep (regel 6.M leidraad Groene Boekje): rijdende hoort bij artillerie, niet bij kazerne.
rijk geschakeerderijkgeschakeerdeÉén woord
rijk gevulderijkgevuldeÉén woord
rijksacademie van beeldende kunstenRijksacademie van Beeldende KunstenIn namen van opleidingsinstituten krijgt het eerste woord een hoofdletter, en verder elk bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord.
rijksfinancienrijksfinanciënMet trema: ë
rijksgebouwendienstRijksgebouwendienstDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
RijksinstellingrijksinstellingSamenstellingen met'Rijk'krijgen een kleine letter als het om een soortaanduiding gaat, behalve als het om een naam gaat.
rijksluchtvaartdienstRijksluchtvaartdienstDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
rijkspostspaarbankRijkspostspaarbankDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
rijksverzekeringsbankRijksverzekeringsbankDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
rijksvoorlichtingsdienstRijksvoorlichtingsdienstDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
rijkswaterstaatRijkswaterstaatDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
rijschaafreischaaf'rijschaaf' is geschreven volgens de regels van 1995, 'reischaaf' volgens de regels van 2005.
rijschavenreischaven'rijschaven' is geschreven volgens de regels van 1995, 'reischaven' volgens de regels van 2005.
rijstenbrijrijstebrij Geen tussen-n
rijstenpaprijstepapSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
rikkenkikkenrikkekikkenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
rikkentikrikketikDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
riot gunriotgunEén woord. riotguns.
RIPR.I.P.Met puntjes. Afkorting van requiescat in pace. Betekenis: hij/zij ruste in vrede (op grafzerken).
riséeriseeIn het Nederlands risee, in het Frans risée. (risee zijn van = mikpunt zijn van de spot)
risicopatientrisicopatiëntMet trema: ë
risicopatientenrisicopatiëntenMet trema: ë
risicotjerisicootjeMet dubbele o
robbendoesrobbedoesDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
robinsonnaderobinsonadeMet één n. Betekenis: avonturenroman naar het voorbeeld van Defoes `Robinson Crusoe` (1719).
rock'n-rollrock-'n-rollIn samenstellingen: rock-'n-rollmuziek. In afleidingen: rock-'n-roller.
rock-'n-roll-muziekrock-'n-rollmuziekIn samenstellingen: rock-'n-rollmuziek. In afleidingen: rock-'n-roller.
Rode Halve MaanRode HalvemaanMet 2 hoofdletters en twee woorden. Betekenis: de islamitische pendant van het Rode Kruis.
Rode-KruispostRode KruispostEen eigennaam die uit meer dan één woord bestaat, en dus meer dan één hoofdletter heeft, krijgt geen koppelteken in een samenstelling of een afleiding.
Rode-KruispostenRode Kruisposten'Rode-Kruisposten' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Rode Kruisposten' volgens de regels van 2005.
roekoeenroekoeënMet trema: ë
roestvast stalenroestvaststalenEen woord. Wél: roestvast staal
roestvaststaalroestvast staalTwee woorden. Wél: roestvaststalen
roestvrij stalenroestvrijstalenEen woord. Wél: roestvrij staal
roestvrijstaalroestvrij staalTwee woorden. Wél: roestvrijstalen
roggenbroodroggebroodSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
rohrschachtestrorschachtestZonder h, genoemd naar de Zwitserse psychiater Rorschach. Betekenis: psychologische vlekkentest; inktvlektest.
romboideromboïdeMet trema: ï
romboidenromboïdenMet trema: ï
room serviceroomserviceEen ingeburgerde Engelse samenstelling met één woordaccent wordt als één woord gespeld.
Rooms katholiekrooms-katholiekMet kleine letters en streepje.
Rooms-Koningrooms-koningEen titel of functiebenaming, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met kleine letters.
RoomsgezindroomsgezindMet kleine letter.
rotaRota'rota' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Rota' volgens de regels van 2005.
rota (instelling)Rota (instelling)De eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
rotarianRotarianDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
rotariansRotarians'rotarians' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Rotarians' volgens de regels van 2005.
rotaryRotaryDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
rotaryclubRotaryclubDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
rotaryclubsRotaryclubs'rotaryclubs' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Rotaryclubs' volgens de regels van 2005.
rotisserieenrotisserieënMet trema: ë
RottweilerrottweilerMet kleine letter en twee t's. rottweilers.
route boekjerouteboekje
royaltiesroyalty's
royaltysroyalty'sMet apostrof. Betekenis: vergoeding voor schrijver of muzikant.
rozeinenrozijnenMet lange ij
rozenmarijnrozemarijnDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
rozestruikrozenstruikIn samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat in het meervoud alleen eindigt op '-en', komt er een tussen '-n'.
rugby'errugbyerGeen apostrof.
ruggegraatruggengraatIn samenstellingen is het ruggen-. Uitzondering: ruggespraak (versteende vorm).
ruggemergruggenmergIn samenstellingen is het ruggen-. Uitzondering: ruggespraak (versteende vorm).
ruggenspraakruggespraakGeen tussen-n
ruimbemetenruim bemetenMet spatie.
ruineruïneMet trema: ï
ruinerenruïnerenMet trema: ï
ruineusruïneusMet trema: ï
runetekenrunentekenMet tussen-n, vanwege één meerv. runen. Betekenis: door een rune gevormd teken; (niet algemeen; in `t bijzonder) door de nazi`s gebruikte tekens, m.n. SS-teken.
runners' highrunner's highApostrof + s. Betekenis: roes, euforie bij een langdurige training of sportbeoefening.
RusischRussischMet dubbel s
RussichRussisch3 s'en
Russisch-OrthodoxRussisch-orthodoxMet hoofdletter, streepje en h na de t. Ook: Grieks-orthodox, oosters-orthodox.
ruysdaelluchtruisdaelluchtMet ui. Betekenis: typisch Hollandse lucht, met grote wolkenpartijen. (Ned. schilder J. I. van Ruisdael uit de 17de eeuw)
ruzie zoekendruziezoekendÉén woord
ruzienruziënMet trema: ë
rythmeritmeMet i, geen h. ritmes.
RöntgenstralingröntgenstralingPersoonsnamen in een samenstelling of afleiding krijgen een kleine letter.
röstieröstiAlleen i aan het eind. Betekenis: gerecht van gesnipperde of geraspte aardappel
sacramentaliensacramentaliënMet trema: ë
sacrifierensacrifiërenMet trema: ë
sacristieensacristieënMet trema: ë
sacrosanktsacrosanctTwee keer met c. Betekenis: bij uitstek heilig; onaantastbaar.
sadduceeensadduceeënMet trema: ë
sadduceeersadduceeërMet trema: ë
sadduceeerssadduceeërsMet trema: ë
safraangeelsaffraangeel2 x f
salarierensalariërenMet trema: ë
Salesianersalesianer'Salesianer' is geschreven volgens de regels van 1995, 'salesianer' volgens de regels van 2005.
SaliersSaliërsMet trema: ë
SalkvaccinsalkvaccinEen samenstelling met een persoonsnaam behoudt de hoofdletter. Alleen als de genoemde persoon niet betrokken is bij het nieuwe begrip schrijven we het woord met kleine letter.
salmonnelasalmonellaEén n, dubbele l.
SalomonsoordeelsalomonsoordeelEen samenstelling met een persoonsnaam behoudt de hoofdletter. Alleen als de genoemde persoon niet betrokken is bij het nieuwe begrip schrijven we het woord met kleine letter.
Salomonsoordelensalomonsoordelen'Salomonsoordelen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'salomonsoordelen' volgens de regels van 2005.
salto-mortalesalto mortale'salto-mortale' is geschreven volgens de regels van 1995, 'salto mortale' volgens de regels van 2005.
salutschotsaluutschotMet -uu. Betekenis: schot als eerbewijs, synoniem: ereschot, eresalvo.
salviatjesalviaatjeMet dubbele a
salvotjesalvootjeMet dubbele o
salycilzuursalicylzuurEerst i, daarna y.
samen klinken (harmoniëren)samenklinken (harmoniëren)Één woord
samenklinken (samen toosten)samen klinken (samen toosten)Twee woorden
samuraisamoeraiMet oe. samoerais.
sanguïnischsanguinischGeen trema op de i.
sans-gènesans gêneGeen koppelteken
SanskritSanskriet
santekraamsantenkraam
SaoedierSaoediërMet trema: ë
SaoediersSaoediërsMet trema: ë
saprofietsaprofytMet y. Betekenis: plant die leeft van organisch afval, van rottende stoffen.
satesatéMet accent op de 'e'
satelietsatellietMet dubbele l
satelietensatellietenMet dubbele l
satétjesateetjeMet -ee- i.p.v. é
satrapieensatrapieënMet trema: ë
sattelietsatellietEén t, twee l's. satellieten.
sattelietensatellietenMet dubbele l
sattellietsatellietMet enkele t
sattellietensatellietenMet enkele t
saturnaliensaturnaliënMet trema: ë
SaudierSaudiërMet trema: ë
sauriersauriërMet trema: ë
saurierssauriërsMet trema: ë
sausijssaucijsMet c
savoererensavourerenMet ou. Betekenis: met smaak tot zich nemen, de smaak (van iets) ten volle genieten, synoniem: degusteren.
savooienkoolsavooiekoolGeen n
scabiesscabiësMet trema: ë
scarabéscarabeeMet dubbel ee
scarabeeenscarabeeënMet trema: ë
scateboardenskateboardenMet k. Betekenis: op een skateboard rijden.
scetchsketch
scetchessketches
schaatsterschaatssterMet dubbel s
schaatstersschaatsstersMet dubbel s
schabauwelijkschabouwelijkMet ou
schallenbijterschallebijterDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
schalmijschalmeiMet ei
schapegrasschapengrasDe tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
schapekaasschapenkaasMet tussen-n.
schapezuringschapenzuringDe tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
scharrenbierscharrebierDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
scharrenbijterscharrebijterDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
scharrentongscharretongDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
schattenboutschatteboutDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
schematjeschemaatjeMet dubbele a
scheppingstheorieenscheppingstheorieënMet trema: ë
schibboletsjibbolet'schibbolet' is geschreven volgens de regels van 1995, 'sjibbolet' volgens de regels van 2005.
schizoideschizoïdeMet trema: ï
schnappsschnapsMet één p
SchnitzelschnitzelDuitse woorden verliezen in het Nederlands de hoofdletter tenzij het om unieke gevallen gaat zoals bijvoorbeeld 'Anschluss' (historische gebeurtenis) of namen zoals 'Luftwaffe'.
schobbenjakschobbejakDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
schoktherapieenschoktherapieënMet trema: ë
schollenvaarschollevaarDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
school-EngelsschoolengelsEén woord, zonder koppelteken en zonder hoofdletter. Betekenis: gebrekkige en onpraktische kennis van het Engels.
school-FransschoolfransEén woord, zonder koppelteken en zonder hoofdletter. Betekenis: gebrekkige en onpraktische kennis van het Frans.
schorselwoensdagSchorselwoensdagHet woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter.
schriftgedeelteSchriftgedeelte'schriftgedeelte' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Schriftgedeelte' volgens de regels van 2005.
schriftkennerSchriftkennerTot 1995 met kleine letter, nu met hoofdletter geschreven.
schriftkritiek (heilig)Schriftkritiek (heilig)Religieuze teksten krijgen een hoofdletter, tenzij het om een soortaanduiding gaat.
schriftplaatsSchriftplaats'schriftplaats' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Schriftplaats' volgens de regels van 2005.
schriftplaatsenSchriftplaatsen'schriftplaatsen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Schriftplaatsen' volgens de regels van 2005.
schriftuurlijkSchriftuurlijk'schriftuurlijk' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Schriftuurlijk' volgens de regels van 2005.
schriftuurlijkeSchriftuurlijke'schriftuurlijke' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Schriftuurlijke' volgens de regels van 2005.
schriftwoordSchriftwoord'schriftwoord' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Schriftwoord' volgens de regels van 2005.
schriftwoordenSchriftwoorden'schriftwoorden' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Schriftwoorden' volgens de regels van 2005.
schroefbacterienschroefbacteriënMet trema: ë
schroeiijzerschroei-ijzerWe vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. We vermijden klinkerbotsing in een ongeleed woord of in een afleiding door een trema te gebruiken.
schroeiijzersschroei-ijzers'schroeiijzers' is geschreven volgens de regels van 1995, 'schroei-ijzers' volgens de regels van 2005.
SchwartzwalderkirschtorteschwarzwalderkirschtorteMet kleine letter en geen t voor de z. Betekenis: Duitse chocoladetaart met kersen en slagroom.
science fictionsciencefictionIn samenstellingen: sciencefictionverhaal.
scientismesciëntismeMet trema: ë
scoobidooscoubidouMet ou. Betekenis: met fluorescerend knooptouw gevlochten voorwerp.
scurielscurrielMet dubbele r. Betekenis: potsierlijk, lachwekkend, kluchtig, komiek.
séanceseanceGeen accent op de e. seances.
sece hartenaassecce hartenaasMet 'cc'
secondenlangsecondelangGeen tussen-n
secondenwijzersecondewijzerZonder tussen-n vanwege mv. op s en op en. Betekenis: wijzer van een horloge die de seconden aanwijst.
secretarieensecretarieënMet trema: ë
secretarielesecretariëleMet trema: ë
sectesekteMet k i.p.v. c
seduissantseduisantMet één s - verleidelijk, verlokkelijk
sefardenSefarden'sefarden' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Sefard' volgens de regels van 2005.
sefardischSefardisch'sefardisch' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Sefardisch' volgens de regels van 2005.
sekondesecondeMeervoud: secondes, seconden. In samenstellingen: secondewijzer.
sekreetsecreetMet -c-
seksiesexyVerbuiging: sexy, sexyer, sexyst.
sektariersektariërMet trema: ë
sektarierssektariërsMet trema: ë
sektorsectorMeervoud: sectors, sectoren.
sekwentiesequentieMet qu.
selekteren, selektieselecteren, selectieVervoeging: selecteren, selecteert, selecteerde, geselecteerd.
self serviceselfserviceEén woord. In samenstellingen: selfservicerestaurant.
self-fulfilling prophecyselffulfilling prophecyEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
semi-ambtelijksemiambtelijkEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
semi-automatischsemiautomatischEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
semi-autonoomsemiautonoomEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
semi-bungalowsemibungalowEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
semi-collectiefsemicollectiefEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
semi-crimineelsemicrimineelEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
semi-democratischsemidemocratischEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
semi-geprivatiseerdsemigeprivatiseerdEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
semi-scenischsemiscenischEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
semiofficielesemiofficiëleMet trema: ë
SemtexsemtexMet kleine letter.
senarioscenarioMeervoud: scenario's. Verkleinwoord: scenariootje.
senenbladsenebladDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
seniorieenseniorieënMet trema: ë
seniorpartnersenior partnerSommige combinaties behandelen we als woordgroep. We schrijven de delen los: de meeste combinaties van een bezitsvorm, rangtelwoord of bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord.
sensitivity-trainingsensitivitytrainingEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
SeptuagesimaseptuagesimaHet woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter. Uitzonderingen: sommige feestdagen krijgen toch geen hoofdletter, als het gaat om niet-officiële feestdagen of om de niet-officiële naam van een feestdag. Soortnamen krijgen een kleine letter.
sequentielesequentiëleMet trema: ë
serieleseriëleMet trema: ë
SerranohamserranohamGeen hoofdletter
servicevolleyservice-volleySamenkoppelingen die in het Engels een koppelteken hebben, behouden dat in het Nederlands
servicevolleyspelservice-volleyspelSamenkoppelingen die in het Engels een koppelteken hebben, behouden dat in het Nederlands
ServierServiërMet trema: ë
ServiersServiërsMet trema: ë
serviëtteservietteZonder trema. Betekenis: servet; (niet algemeen) handdoek; aktemap of -tas.
setlensettelenVervoeging: settelen, settelt, settelde, gesetteld.
sexseksIn het Nederlands spellen we seks met ks, ook in de meeste samenstellingen. De spelling sex komt alleen voor in samenstellingen die als Engels aangevoeld worden: sexappeal.
sex-appealsexappealEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
SexagesimasexagesimaHet woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter. Uitzonderingen: sommige feestdagen krijgen toch geen hoofdletter, als het gaat om niet-officiële feestdagen of om de niet-officiële naam van een feestdag. Soortnamen krijgen een kleine letter.
sexesekse
sexiërsexyerVergrotende trap van sexy, met i-grec. Betekenis: seksueel prikkelend, veel sexappeal; (figuurlijk) aantrekkelijk, leuk.
sexistseksistMet ks.
sexshopseksshopMet ks. Betekenis: seksboetiek, sekswinkel.
sexualiteitseksualiteitMet ks.
sexueelseksueelMet ks.
sexueleseksuele
sferoidaalsferoïdaalMet trema: ï
shabbatsjabbatMet een j i.p.v. een h
shabraktapirsjabraktapir Met j i.p.v. h
shakespeariaanseshakespeareaanse
shampooenshampooënMet trema: ë
sherifsheriffMet dubbele f. Betekenis: hoofd van politie in een stad of streek in de Verenigde Staten. Ook: provinciaal rechter in Engeland.
sherrytjesherry'tjeMet apostrof
shichiMet een c, geen s.
shii-takeshiitakeGeen koppelteken. Betekenis: eetbare paddenstoel.
shii-takesshiitakesGeen koppelteken (gewijzigd bij spellingwijziging 2005). Betekenis: eetbare paddenstoel.
shiietsjiietGéén h
shimmiënshimmyenMet y. Betekenis: (van autowielen en van auto''s) heen en weer zwaaien onder het rijden; (van vliegtuigvleugels en van vliegtuigen) heen en weer zwaaien onder het vliegen.
shintoeïsmeshintoïsmeNiet met oe.
shintoismeshintoïsmeMet trema: ï
shintoistshintoïstMet trema: ï
shintoistenshintoïstenMet trema: ï
showbizshowbizzMen zegt en schrijf het met dubbele z. Verkorting van showbusiness.
sierrasiërraMet trema: ë
sierra'ssiërra'sMet trema: ë
sierraadsieraad
sierradensieraden
siestasiëstaMet trema: ë
siesta'ssiësta'sMet trema: ë
sifylissyfilisEen y na de begin-s.
sikkebaardsikkenbaardmet -en; betekenis : kinbaard.
sikkenneurigsikkeneurigDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
sikkenpitsikkepitDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
sillabussyllabusMet i-grec. Betekenis: overzicht of verkorte samenvatting.
silotjesilootjeMet dubbele o
Silurischsilurisch'Silurisch' is geschreven volgens de regels van 1995, 'silurisch' volgens de regels van 2005.
Silurisch (tijdperk)silurisch (tijdperk)Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter.
Siluursiluur'Siluur' is geschreven volgens de regels van 1995, 'siluur' volgens de regels van 2005.
Siluur (tijdperk)siluur (tijdperk)Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter.
SIM-kaartsimkaartKaartje met een chip in een mobiele telefoon. De afkorting sim staat voor subscriber identity module.
sinasappelsinaasappelMet dubbel a
sinasappelsapsinaasappelsap2 a's, het is een sinaasappel.
singer/songwritersinger-songwriterMeervoud: singer-songwriters.
SinjorenstadsinjorenstadBijnamen van steden met kleine letter: dogestad, keistad, koekstad; tenzij genoemd naar een rivier: Maasstad, Scheldestad. Betekenis: Antwerpen.
Sint-Bernardshondsint-bernardshondPersoonsnamen in een samenstelling of afleiding krijgen een kleine letter.
sint-bernhardshondsint-bernardshondGeen h
sint-bureaucratiusSint-BureaucratiusWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een grondwoord met een bijzondere voor- of nabepaling (spottend, macht van de bureaucratie, de Haagse Sint-Bureaucratius)
Sint-Juttemissint-juttemisKleine letters. Betekenis: nooit iets tot sint-juttemis uitstellen het voor altijd uitstellen, nooit doen.
SipaliwinierSipaliwiniërMet trema: ë
SipaliwiniersSipaliwiniërsMet trema: ë
sirenezangsirenenzangMet tussen-n. Sirene als vrouwelijk wezen heeft alleen sirenen als meervoud, i.t.t. sirene als geluidproducerend voorwerp. Betekenis: (verouderde literaire taal) sirenenlied.
SisyfusarbeidsisyfusarbeidEen samenstelling met een persoonsnaam behoudt de hoofdletter. Alleen als de genoemde persoon niet betrokken is bij het nieuwe begrip schrijven we het woord met kleine letter.
sivetkatcivetkatMet c. Betekenis: geslacht van kleine, slank gebouwde roofdieren in Zuidoost-Azië.
sjagrijnig.chagrijnig.Met ch. Niet: *sjagrijnig.
sjahmaansjamaanZonder h. Betekenis: priester-tovernaar bij volksstammen in Siberië, Tartarije, Mongolië, bij de indianen, etc.
sjakotjesjakootjeMet dubbele o
sjantoengshantoengMet 'sh'
sjappietauwerssjappietouwers
sjarterencharterenVervoeging: charteren, chartert, charterde, gecharterd.
sjawlsshawlsMet 'sh'
sjerpasherpaMet sh en kleine letter. Betekenis: berggids in de Himalaya, afkomstig uit het volk der Sherpa’s.
sjiekechiqueIn de nieuwe regels moet dit woord op de Franse wijze.
sjiekheidchicheidVolgens de nieuwe regels moet dit woord op de Franse wijze.
sjiekstchicstVolgens de nieuwe regels moet dit woord op de Franse wijze. chic, chiquer, chicst
sjingboemsjing-boemMet koppelteken
sjintoïsmeshintoïsmeMet een h.
sjisj kebabshish kebabTwee keer met -sh i.p.v. -sj. Betekenis: gerecht van aan pennen geregen geroosterd vlees.
sjoarmabroodjeshoarmabroodjeMet h i.p.v. j
sjokerenjokeren
skepsisscepsisMet sc.
skepterscepterMet sc.
skeptischsceptischMet sc. Verbuiging: sceptische, sceptischer, meest sceptisch.
ski-uitrustingskiuitrustingDe combinatie 'iu' wordt nooit als een bepaalde klank uitgesproken. Hier is dus geen sprake van klinkerbotsing en komt er geen streepje.
skieënskiënVervoeging: skiën, skiet, skiede, geskied. Ook: skiër, skister.
skienskiënMet trema: ë
skierskiërMet trema: ë
skiersskiërsMet trema: ë
skisterskiester'skister' is geschreven volgens de regels van 1995, 'skiester' volgens de regels van 2005.
skitjeskietjeOp -ietje i.p.v. -itje
skoetsjesilenskûtsjesilenMet 'û'
skorenscorenVervoeging: scoren, scoort, scoorde, gescoord.
skrabbelenscrabbelenVervoeging: scrabbelen, scrabbelt, scrabbelde, gescrabbeld.
skrofuleusscrofuleusMet betrekking tot een tuberculeuze ontsteking van een lymfeklier die kan doorzweren naar de huid, komt meestal voor bij kinderen
skylijnskylineMeervoud: skylines.
slangekruidslangenkruidDe tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
slangewortelslangenwortelDe tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.