7000 spelfouten


Toon woorden die beginnen met: Zoek

FoutGoedUitleg
ter eeuwigen dageten eeuwigen dage-
ter elfder urete elfder ure'ter elfder ure' is geschreven volgens de regels van 1995, 'te elfder ure' volgens de regels van 2005.
ter gelegener tijdte gelegener tijd'ter gelegener tijd' is geschreven volgens de regels van 1995, 'te gelegener tijd' volgens de regels van 2005.
ter goede (komen, duiden)ten goede (komen, duiden)-
ter goeder trouwte goeder trouw-
ter gronde (behandelen)ten gronde (behandelen)-
ter huize vanten huize van-
ter hulp komente hulp komen-
ter koste vanten koste van-
ter kwader trouwte kwader trouw-
ter land en ter zeete land en ter zee-
ter langen lesteten langen leste-
ter mijner beschikkingte mijner beschikking-
ter mijner erete mijner ere-
ter mijner gedachteniste mijner gedachtenis-
ter name vanten name van-
ter nauwernoodternauwernoodEén woord.
ter onrechteten onrechte-
ter opzichte vanten opzichte van-
ter prooi (vallen)ten prooi (vallen)-
ter strijde (trekken)ten strijde (trekken)-
ter tijde vanten tijde van-
ter veldete velde-
ter volleten volle-
ter volsteten volste-
ter voordele vanten voordele van-
ter zeersteten zeerste-
ter zelfder tijdterzelfder tijd-
ter zijde staanterzijde staanTerzijde wordt aaneen geschreven
ter zijner tijdte zijner tijd-
teraccotaterracottaDubbele r, één c, dubbele t.
terbeschikkingstellenter beschikking stellenMaar: terbeschikkingstelling.
terittoriumterritoriumDubbele r, één t. territoriums, territoria.
terminologieenterminologieënMet trema: ë
terpetijnterpentijn
terrashaetersterrasheatersEa niet ae
terrierterriërMet trema: ë
terriersterriërsMet trema: ë
territoorterritoir'territoor' is geschreven volgens de regels van 1995, 'territoir' volgens de regels van 2005.
Tertiairtertiair'Tertiair' is geschreven volgens de regels van 1995, 'tertiair' volgens de regels van 2005.
Tertiair (tijdperk)tertiair (tijdperk)Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter.
terug van weg geweestterug van weggeweestIn drie woorden. Betekenis: uitdrukking die aangeeft dat iemand weer present is.
terwille vanter wille vanDrie woorden
terzaketer zakeMet spatie.
terziele (gaan)ter ziele (gaan)-
tesamentezamenMet z.
tetraedertetraëderMet trema: ë
tetraederstetraëdersMet trema: ë
tetralogieentetralogieënMet trema: ë
teutenbelteutebelDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
Teveel wijn gehadTe veel wijn gehadTeveel is een zelfstandig naamwoord. Het teveel aan groenten wordt vernietigd. Te veel is een bijwoord (of telwoord). Ik heb te veel wijn gedronken.
tevoorschijnkomentevoorschijn komenTwee woorden. Betekenis: voor de dag komen, zich laten zien of zichtbaar worden.
teweeg gebrachtteweeggebrachtEén woord. Betekenis: veroorzaakt dat heeft onrust teweeggebracht.
tewerk gaante werk gaanVervoeging: te werk gaan, gaat te werk, ging te werk, te werk gegaan.
texmextex-mexMet koppelteken. Betekenis: cultuuruiting van gemengd Texaans-Mexicaanse origine, bv. kookkunst, muziek.
text, textueeltekst, tekstueelMet ks. Maar: context, contextueel.
tezelfderplaatsete zelfder plaatseDrie woorden, i.t.t. tezelfdertijd. Betekenis: op dezelfde plaats.
tezttestEen testvraagje.
theeentheeënMet trema: ë
theismetheïsmeMet trema: ï
theistischtheïstischMet trema: ï
theistischetheïstischeMet trema: ï
thematjethemaatjeMet dubbele a
theorieentheorieënMet trema: ë
theoriëntheorieën
therapieentherapieënMet trema: ë
thesaurieenthesaurieënMet trema: ë
thomahawktomahawkGeen th. Betekenis: strijdbijl van de indianen in Noord-Amerika.
thuyathuja'thuya' is geschreven volgens de regels van 1995, 'thuja' volgens de regels van 2005.
tia mariaTia MariaEigennaam dus hoofdletter
tiaratjetiaraatjeMet dubbele a
tien-agerteenagerMeervoud: teenagers.
tiensecondenlijmtiensecondelijmGeen tussen-n, want meervoud is zowel seconden als secondes. Betekenis: lijm die zeer snel hard is.
tiercerentiërcerenMet trema: ë
tierceringtiërceringMet trema: ë
tierceringentiërceringenMet trema: ë
tierelanteintjestierelantijntjesMet ij. Betekenis: fratsen; prulletjes; nietig of prutsig versiersel aan kledingstuk, meubel, bouwwerk (vaak als verkleinwoord in het meervoud).
tiki-takavoetbaltikitakavoetbalZonder koppelteken - attractief, beweeglijk voetbal met korte, snelle passes, synoniem: tikkietakkie, tiktakvoetbal
tinitustinnitusmet dubbel n; betekenis : oorsuizen.
tinnengietertinnegieterSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
tiramisutjetiramisu'tjeMet apostrof
tiraniserentiranniserenmet dubbel n; betekenis : overheersen als een tiran.
tirannieentirannieënMet trema: ë
tiriyakisausteriyakisausMet e. Betekenis: Japanse saus voor marineren van vlees en vis.
tiroliennetyroliennemet y, geen trema; betekenis : Tirools lied of Tiroolse dans; jodellied. (Tyrolienne = Tiroolse = meisje, vrouw uit Tirol)
titanicTitanicNamen van gebouwen en vervoermiddelen worden met een hoofdletter geschreven.
TjechTsjech
TjechenTsjechen
TjechiëTsjechië
TjechischTsjechisch
TjechischeTsjechische
tjif-tjaftjiftjafBijna-reduplicatiewoord, dus aaneen. Betekenis: inheems, klein, grijsgroen zangvogeltje, dat tussen loofhout in tuinen en parken, in hagen en in bossen vrij algemeen is Phylloscopus collybita).
toasten (een heildronk uitbrengen)toosten (een heildronk uitbrengen)Met dubbele o. Betekenis: proosten. Let wel: toasten is roosteren.
toeëigenttoe-eigentToe-eigent krijgt een koppelteken, zoals de infinitief toe-eigenen
toegeeigendtoegeëigendMet trema: ë
toemaligtoenmaligMet een n
toemaligetoenmaligeMet een n
toerismenbranchetoerismebrancheSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
toerneetourneeMet ou. tournees. Niet: *toernee.
toeroperatortouroperatorOp z'n Frans
togatjetogaatjeMet dubbele a
togustogesMet e, niet met u
tokotjetokootjeMet dubbele o
tomaten-groentensoepentomaten-groentesoepenGroente heeft 2 meervouden daarom geen tussen-n
tomatengroentesoeptomaten-groentesoepSamenstelling met gelijkwaardige delen
tondeuzetondeusemet s; betekenis : haarknipmachine.
tong Picassotong picassoMet kleine letter. Betekenis: tong met een kleurrijk garnituur van groenten of vruchten geserveerd.
tonnetje-rondtonnetjerondgeen koppelteken; betekenis : zeer rond, zeer dik.
top-atleettopatleetSamenstellingen met top worden voluit zonder streepje geschreven.
top-managementtopmanagementSamenstellingen met top worden voluit zonder streepje geschreven.
top-scorertopscorerSamenstellingen met top worden voluit zonder streepje geschreven.
top-spelertopspelerSamenstellingen met top worden voluit zonder streepje geschreven.
top-voetballertopvoetballerSamenstellingen met top worden voluit zonder streepje geschreven.
topsecrettop secretSamenstellingen met top worden voluit zonder streepje geschreven. De Engelse verbinding top secret wordt in twee woorden gespeld.
toptientop tienTwee woorden
toptienentop tienen'toptienen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'top tienen' volgens de regels van 2005.
topvijftop vijfTwee woorden
TorentjesoverlegtorentjesoverlegMet kleine letter. Betekenis: overleg met de Nederlandse premier in zijn werkkamer aan het Binnenhof.
tortelinitortellinimet dubbel l; betekenis : ronde pasta.
torturetortuurOp z'n Nederlands
totallosstotal lossTwee woorden.
totdantoetot dan toeDe meeste naslagwerken spellen de combinatie nog steeds als drie losse woorden.
totenbeltotebelDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
totstandbrengentot stand brengenVervoeging: tot stand brengen, brengt tot stand, bracht tot stand, tot stand gebracht.
totstandgekomentot stand gekomen'totstandgekomen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'tot stand gekomen' volgens de regels van 2005.
totstandkomentot stand komenMet spatie.
tourismetoerismeMet oe i.p.v. ou
tournooitoernooiMet oe i.p.v. ou
tournooientoernooienMet oe i.p.v. ou
toverfeeentoverfeeënMet trema: ë
tracetracéMet accent aigu
tracétjetraceetjeMet -ee- i.p.v. é
tracheeentracheeënMet trema: ë
TracischThracischMet Th. Betekenis: Indo-Europese taal, gesproken tot ca. 100 v.Chr. en alleen bekend uit eigennamen en glossen.
traffiektrafiek
tragediennetragédienneMet accent aigu op de eerste e; vergelijk met comédienne. Betekenis: actrice die (m.n.) in treurspelen acteert.
trait d'uniontrait-d'unionMet verbindingsstreepje en zonder spatie na de apostrof. Betekenis: 1 koppelteken; 2 (figuurlijk) bemiddelaar, tussenpersoon.
tralientraliënMet trema: ë
tranquilizertranquillizerDe Amerikaans-Engelse spelling met 1 l is niet toegelaten.
tranquillisertranquillizerDubbele l en z. tranquillizers.
Trans-Europeestrans-EuropeesWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling voor een woorddeel met een hoofdletter.
Trans-Europesetrans-Europese'Trans-Europese' is geschreven volgens de regels van 1995, 'trans-Europese' volgens de regels van 2005.
transalpijnstrans-AlpijnsWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling voor een woorddeel met een hoofdletter.
transalpijnsetrans-Alpijnse'transalpijnse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'trans-Alpijnse' volgens de regels van 2005.
transatlantischtrans-AtlantischWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling voor een woorddeel met een hoofdletter.
transatlantischetrans-Atlantische'transatlantische' is geschreven volgens de regels van 1995, 'trans-Atlantische' volgens de regels van 2005.
transistorradiotjetransistorradiootjeMet dubbele o
transitoortransitoir'transitoor' is geschreven volgens de regels van 1995, 'transitoir' volgens de regels van 2005.
transitoretransitoire'transitore' is geschreven volgens de regels van 1995, 'transitoire' volgens de regels van 2005.
transscripttranscriptMet één s. Betekenis: kopie, afschrift.
trapezoidetrapezoïdeMet trema: ï
traptreeentraptreeënMet trema: ë
traveeentraveeënMet trema: ë
travestieentravestieënMet trema: ë
trekkenbekkentrekkebekkenBij samenstellingen waar het eerste deel een werkwoord is, komt er geen tussen '-n'.
trematjetremaatjeMet dubbele a
trend settertrendsetterEén woord. trendsetters.
triarchieentriarchieënMet trema: ë
Triastrias'Trias' is geschreven volgens de regels van 1995, 'trias' volgens de regels van 2005.
Trias (tijdperk)trias (tijdperk)Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter.
triathlontriatlonGeen h na de t.
tricootjetricotje'tricootje' is geschreven volgens de regels van 1995, 'tricotje' volgens de regels van 2005.
triduumtriduümMet ü
triduumstriduümsMet ü
triennaletriënnaleMet trema: ë
trigoniometrietrigonometrie
trilogieentrilogieënMet trema: ë
triotjetriootjeMet dubbele o
trocheeentrocheeënMet trema: ë
trocheischtrocheïschMet trema: ï
trocheischetrocheïscheMet trema: ï
troebadoertroubadourTwee keer ou. troubadours.
trofeeentrofeeënMet trema: ë
troikatrojkaMet een j. Betekenis: licht rijtuig met driespan; driemanschap.
trombonenspelertrombonespelerTrombone heeft alleen een mv. op -s. Betekenis: trombonist, iemand die een trombone bespeelt.
trompetisttrompettistDubbele t.
trousvaille trouvailleOp z`n Frans. (knap en als bij ingeving gevonden oplossing in een moeilijke situatie)
trucendoostrukendoosMet k i.p.v. c. Een trukendoos zit vol met trucs.
truckfoto (gemanipuleerde opname)trucfoto (gemanipuleerde opname)Een truckfoto is een foto van een vrachtwagen
truckje (kunstje)trucje (kunstje)Een trucje is een kunstje, een is truckje een vrachtwagentje.
truk (kunstgreep)truc (kunstgreep)Meervoud: trucs of truken. Verkleinwoord: trucje. Maar: trukendoos, trukeren.
trukagetrucageMet c. Ook: trucopname.
truttenboltruttebolDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
tsee-tseevliegtseetseevliegÉén woord
tsjoek-tsjoektsjoektsjoekUitleg: reduplicatiewoorden aaneen - niet algemeen; informeel tapijtenzwendelaar
tsongaTsongaEigennaam met hoofdletter - Bantoetaal, gesproken in Zuid-Afrika
tubatjetubaatjeMet dubbele a
tulpeboltulpenbolIn samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat in het meervoud alleen eindigt op '-en', komt er een tussen '-n'.
turkoois, turkooiseturkoois, turkooizenStoffelijk bijv.nw. met z en n (ondoorzichtige blauwgroene of hemelsblauwe steen)
tut tuttuttutDe delen van een samenstelling of een afleiding schrijven we aan elkaar vast.
tuttenbeltuttebelDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
tutti-fruttituttifruttiEén woord, twee keer dubbele t.
tv-loostv'loosMet apostrof
tv-lozetv'lozeMet apostrof
tvtjetv'tjeMet apostrof
twaalf en een half-jarig jubileumtwaalf-en-een-halfjarig jubileumMet koppeltekens
Twee handige stukadoren.Twee handige stukadoors.Meervoud van stukadoor.
tweede kamerTweede KamerZaaknamen krijgen een hoofdletter en in samenstellingen blijft de hoofdletter behouden behalve in soortaanduidingen.
tweede kamergebouwTweede KamergebouwZaaknamen krijgen een hoofdletter en in samenstellingen blijft de hoofdletter behouden behalve in soortaanduidingen.
Tweede-KamercommissieTweede KamercommissieEen eigennaam die uit meer dan één woord bestaat, en dus meer dan één hoofdletter heeft, krijgt geen koppelteken in een samenstelling of een afleiding.
Tweede-KamerfractieTweede Kamerfractie'Tweede-Kamerfractie' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamerfractie' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamerfractiesTweede Kamerfracties'Tweede-Kamerfracties' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamerfracties' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamergebouwTweede Kamergebouw'Tweede-Kamergebouw' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamergebouw' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamerledenTweede Kamerleden'Tweede-Kamerleden' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamerleden' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamerlidTweede Kamerlid'Tweede-Kamerlid' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamerlid' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamerlidmaatschapTweede Kamerlidmaatschap'Tweede-Kamerlidmaatschap' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamerlidmaatschap' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamerverkiezingenTweede Kamerverkiezingen'Tweede-Kamerverkiezingen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamerverkiezingen' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamervoorzitterTweede Kamervoorzitter'Tweede-Kamervoorzitter' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamervoorzitter' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamerzetelsTweede Kamerzetels'Tweede-Kamerzetels' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamerzetels' volgens de regels van 2005.
tweedeklassereizigertweedeklassenreizigerMet tussen-n
tweederdetwee derdeTwee woorden
tweedeursautotjetweedeursautootjeMet dubbele o
tweeduizendnegentientweeduizend negentienGetallen tot en met duizend aaneen, maar na het woord duizend volgt een spatie. Betekenis: 2019.
tweeentweeënMet trema: ë
tweeendertigtweeëndertigMet trema: ë
tweeendertigjarigtweeëndertigjarigMet trema: ë
tweeendertigjarigetweeëndertigjarigeMet trema: ë
tweeendertigstetweeëndertigsteMet trema: ë
tweeenhalftweeënhalfMet trema: ë
tweeenhalvetweeënhalveMet trema: ë
tweeentwintigtweeëntwintigMet trema: ë
tweeentwintigjarigtweeëntwintigjarigMet trema: ë
tweeentwintigjarigetweeëntwintigjarigeMet trema: ë
tweeentwintigstetweeëntwintigsteMet trema: ë
tweeerhandetweeërhandeMet trema: ë
tweeerleitweeërleiMet trema: ë
TwentheTwenteGéén h
two-seatertwoseaterEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
two-steptwostepEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
Tyltyl-schooltyltylschoolIn NL school voor kinderen die verstandelijk en lichamelijk gehandicapt zijn
typhoontyfoonMet f
tyrantiranMet een I i.p.v. y
Tyrrheense ZeeTyrreense ZeeZonder h. Betekenis: Bepaald deel van de Middellandse Zee, ten westen van Italië, ten noorden van Sicilië en ten oosten van Corsica en Sardinië (zie: http://namen.taalunie.org/land/it).
u-bochtU-bochtMet hoofdletter.
u-bootU-bootMet hoofdletter want het komt van het Duitse ‘Unterseeboot’. Betekenis: onderzeeër.
UFOufo'UFO' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ufo' volgens de regels van 2005.
UFO'sufo's'UFO's' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ufo's' volgens de regels van 2005.
UFO'tjeufootje'UFO'tje' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ufootje' volgens de regels van 2005.
ufotjeufootjeMet dubbele o
uit en ter nauit-en-ter-naSamenkoppeling met koppeltekens. Betekenis: 1 telkens en met nadruk, altijd weer; 2 tot in de kleinste details, in alle opzichten, syn. grondig.
uit loggenuitloggenVervoeging: uitloggen, logt uit, logde uit, uitgelogd.
uitgedijtuitgedijdMet d als volt. deelw. van uitdijen. Betekenis: groter worden van dikte, volume.
uitrekseluittrekselTwee t's.
uitrekselsuittrekselsTwee t's.
uittentreureuitentreurenMet enkele t
uitteraarduiteraardMet enkele t
uittermateuitermateMet enkele t
uitwijden (uitvoerig spreken)uitweiden (uitvoerig spreken)Uitweiden is iets breed uitmeten, uitwijden is iets breder maken
uitzettingscoefficientuitzettingscoëfficiëntMet trema: ë
ukepukukkepuk
UnicefgalaUnicef-galaMet koppelteken, vanwege de hoofdletter in het letterwoord Unicef.
unierenuniërenMet trema: ë
unitarierunitariërMet trema: ë
unitariersunitariërsMet trema: ë
universitaire instelling antwerpenUniversitaire Instelling AntwerpenIn namen van opleidingsinstituten krijgt het eerste woord een hoofdletter, en verder elk bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord.
UniversiteitsraaduniversiteitsraadAlgemene aanduidingen voor overheidsinstaties en bestuursorganen krijgen bij voorkeur een kleine letter.
up-tempouptempoGeen streepje.
ups and downsups-and-downsSommige combinaties behandelen we als een samenkoppeling. Ze krijgen een koppelteken als gelijkwaardige delen met elkaar worden gekoppeld
ups-en-downsups en downsZonder koppeltekens, maar: ups-and-downs. Betekenis: gunstige en minder gunstige momenten.
uptodateup-to-dateNederlandse alternatieven zijn: bijgewerkt, eigentijds, bij de tijd, hedendaags.
urbi et orbizegenurbi-et-orbizegenMet koppeltekens. Betekenis: pauselijke zegen voor de hele wereld.
urine-onderzoekurineonderzoekDe combinatie 'eo' wordt nooit als een bepaalde klank uitgesproken. Hier is dus geen sprake van klinkerbotsing en komt er geen streepje.
utopieenutopieënMet trema: ë
uurtje factuurtjeuurtje-factuurtjeMet koppelteken. Betekenis: wijze van factureren, waarbij het aantal gewerkte uren in rekening gebracht wordt.
uv-A-lichtuv A-lichtMet één koppelteken. Betekenis: licht met een golflengte tussen 320 en 400 nanometer.
UzbeekOezbeekMet oe, niet met u
UzbeeksOezbeeksMet oe, niet met u
UzbeekseOezbeekseMet oe, niet met u
UzbekistanOezbekistanMet oe, niet met u
v-halsV-halsMet hoofdletter want de lettervorm wordt bedoeld, vgl. O-benen, U-bocht. Betekenis: V-vormig uitgesneden hals, bv. van bloes of trui.
vabanqueva-banqueUitdrukking: va-banque spelen alles op het spel zetten, een roekeloos spel spelen
vacantievakantieMet k i.p.v. c
vacuemvacuüm
vacuumvacuüm
vader (heilig)Vader (heilig)Een persoon of zaak die als heilig wordt beschouwd, krijgt een hoofdletter.
vaderdagVaderdagHet woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter.
vagenbondvagebondDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
vagenbonderenvagebonderenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
vagenvuurvagevuurDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
vakaturevacatureMet c i.p.v. k
vakaturesvacaturesMet c i.p.v. k
ValeriaanvaleriaanSoortnamen van planten en dieren krijgen een kleine letter maar de Latijnse aanduidingen krijgen wel een hoofdletter.
valeriana (plant)Valeriana (plant)Soortnamen van planten en dieren krijgen een kleine letter maar de Latijnse aanduidingen krijgen wel een hoofdletter.
valuta-optievalutaoptieDe combinatie 'ao' wordt nooit als een bepaalde klank uitgesproken. Hier is dus geen sprake van klinkerbotsing
van goede huizevan goeden huizeHet bijvoeglijk naamwoord heeft een buigings-n.
van je welstevanjewelsteÉén woord
van koninklijke huizenvan koninklijken huize
van oudsvanoudsEén woord.
van Rijkswegevan rijkswegeGeen hoofdletter
van te vorenvan tevorenAlleen na 'van' staat een spatie.
van-der-waalskrachtvanderwaalskrachtEén woord. Betekenis: (chemie, natuurkunde) kracht tussen moleculen die berust op onder meer de wisselwerking tussen twee dipolen.
van-heinde-en-verrevan heinde en verreWoordgroep, geen koppeltekens. Betekenis: van alle kanten van heinde en verre kwamen de nieuwsgierigen opdagen.
vandienvan dienTwee woorden. Betekenis: daarbij behorend met alle bezwaren van dien.
vanity fairvanityfair
vanjongsafaanvan jongs af aanIn losse woorden.
vanoudshervan oudsherTwee woorden.
vanstaatswegevan staatswegeTwee woorden.
vantevorenvan tevorenTwee woorden.
varenkoevarekoeDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
varieërtvarieert
varierenvariërenMet trema: ë
varietevariétéMeervoud: variétés. Verkleinwoord: variéteetje. In samenstellingen: variétéartiest.
varieteitvariëteitMet trema: ë
variëtenvariëren
variététjevariéteetjeMet -ee- i.p.v. é
vasantfazantMet f en z. fazanten. In samenstellingen: fazantennest, fazantenveer.
vastenavondVastenavondHet woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter.
veaudevillevaudevilleGeen veau. luchtig muzikaal toneelstuk met vrolijke melodieën en komische liedjes, vaak van satirische inhoud
vedaVeda'veda' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Veda' volgens de regels van 2005.
veda'sVeda's'veda's' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Veda's' volgens de regels van 2005.
veel gehoordveelgehoordEén woord. Betekenis: dat of die je vaak hoort, synoniem: vaakgehoord een veelgehoorde klacht.
vegetariervegetariërMet trema: ë
vegetariersvegetariërsMet trema: ë
vegetariersbondvegetariërsbondMet trema: ë
vegetariersbondenvegetariërsbondenMet trema: ë
vehicelvehikelMet k. vehikels.
veiligheidsraadVeiligheidsraadDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
venus (planeet)Venus (planeet)Namen van hemellichamen worden als aardrijkskundige namen beschouwd en krijgen dus een hoofdletter.
verassend (onverwacht)verrassend (onverwacht)Met dubbel r
verassing (surprise)verrassing (surprise)Verassing komt van het werkwoord verassen (lees als: ver-assen)
verbauwereerdverbouwereerdMet ou
verbeurd verklarenverbeurdverklarenVerbeurdverklaren, verbeurdverklaard en verbeurdverklaring worden als één woord gespeld
verfoeliënverfoliënGeen -oe-
verfriesingverfriezingMet een z
verfromfaaidverfomfaaidFom, niet from
vergalloppeerdvergaloppeerdÉén l, maar 2 p’s
vergeetmijnietjevergeet-mij-nietjeSamenkoppeling, met koppeltekens.
vergoeilijkenvergoelijken
vergoeilijktvergoelijkt
vergoeilijktevergoelijkte
vergoeilijktenvergoelijkten
veriverenverifiërenVervoeging: verifiëren, verifieert, verifieerde, geverifieerd.
verlapzwanzenverlapzwansenMet s en z. (informeel) verlummelen; zijn tijd verlapzwansen.
vermaledeidevermaledijdeOvt van vermaledijen: vervloeken, verwensen
vermiccelivermicelliEén c, dubbele l.
vermijenvermeienMet korte ei
vermouthvermoutGeen h na de t.
vernaggelenvernachelenMet ch i.p.v. gg
vernisagevernissageMet ss - opening van een expositie voor genodigden
verontachtzamenveronachtzamenNiet ont maar on. Betekenis: verwaarlozen iem., iemands belangen, zichzelf, zijn gezondheid veronachtzamen.
verotverrotMet dubbel r
verradelijkverraderlijkMet r voor -lijk. Betekenis: iets waarop je je verkijkt, waarin gevaar schuilt waarop je niet rekent.
verschansdverschanstMet t aan het eind, want werkw. verschansen. Betekenis: (m.b.t. een stad, legerplaats e.d.) met een schans of schansen omringen, versterken.
verslechtingverslechteringGewoon fout.
vertikaalverticaalMet c i.p.v. k
vertikaleverticaleMet c i.p.v. k
ververwijderdver verwijderdMet spatie.
ververwijderdever verwijderde'ververwijderde' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ver verwijderde' volgens de regels van 2005.
verzamelingsleerverzamelingenleer
VestaalsvestaalsEen afleiding van een persoonsnaam krijgt een kleine letter.
Vestaalsevestaalse'Vestaalse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'vestaalse' volgens de regels van 2005.
vetsinve-tsinMet koppelteken. Betekenis: fijn wit poeder, voornamelijk bestaand uit natriumglutaminaat, m.n. gebruikt om de smaak van (Chinese en Japanse) gerechten te versterken.
vice-admiraalviceadmiraalEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
vice-consulviceconsulEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
vice-directeurvicedirecteurEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
vice-eerste ministervice-eersteministerEersteminister is één woord
vice-kanseliervicekanselierEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
vice-kanselierschapvicekanselierschapEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
vice-minister-presidentviceminister-presidentGeen koppelteken tussen vice en minister
vice-presidentvicepresidentEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
vice-voorzittervicevoorzitterEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
VictoriaansvictoriaansEen afleiding van een persoonsnaam krijgt een kleine letter.
Victoriaansevictoriaanse'Victoriaanse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'victoriaanse' volgens de regels van 2005.
victualienvictualiënMet trema: ë
vierschansentoernooiVierschansentoernooiDe titel van een boek, film, theaterproductie, artistieke onderscheiding of een evenement schrijven we met een hoofdletter. Voor een krant, een tijdschrift een handelszaak of een organisatie gebruiken we de schrijfwijze die de auteur of oprichter heeft gekozen. Samenstellingen met een titel behouden de hoofdletter.
ViëtnamVietnamGeen trema
viezenvazenviezevazenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
vijfenvijftig-plusservijfenvijftigplusserÉén woord
vikingVikingDe naam voor een bevolkingsgroep of een lid daarvan schrijven we met een hoofdletter als hij is afgeleid van een plaatsnaam of als het om een specifiek volk gaat.
vikingbootVikingboot'vikingboot' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Vikingboot' volgens de regels van 2005.
vikingbotenVikingboten'vikingboten' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Vikingboten' volgens de regels van 2005.
VikinghelmvikinghelmMet kleine letter. Betekenis: helm met twee runderhoorns, zoals de Vikingen die droegen.
vikingschepenVikingschepen'vikingschepen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Vikingschepen' volgens de regels van 2005.
vikingschipVikingschip'vikingschip' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Vikingschip' volgens de regels van 2005.
vilijnvileinMet een korte ei
vioolenviolen
VIP'svipsKleine letters, één woord
vip-behandelingvipbehandelingEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
vip-dorpvipdorpEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
vip-plaatsvipplaatsEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
vip-ruimtevipruimteEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
vip-tribuneviptribuneEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
vis a visvis-à-visMet accent aigu op de 'a' en streepjes ertussen.
visionnairvisionairEén n.
vitamine-C-tekortvitamine C-tekortMet één koppelteken. Betekenis: een tekort aan vitamine C waardoor klachten kunnen ontstaan.
Vlaams BrabantVlaams-BrabantEr hoort een streepje te staan tussen Vlaams en Brabant. In samenstellingen en afleidingen blijven de streepjes en hoofdletters bewaard.
Vlaamse KermisVlaamse kermisEen eigennaam krijgt een hoofdletter; een soortnaam schrijven we klein.
Vlaamse KermissenVlaamse kermissen'Vlaamse Kermissen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Vlaamse kermissen' volgens de regels van 2005.
Vlakbij de kerk.Vlak bij de kerk.Vlakbij is een bijwoord (er volgt dan geen woord of woordgroep meer). Hij woont vlakbij. Voor een woord of woordgroep spellen we vlak bij. Vlak versterkt in dat geval het voorzetsel bij. Hij woont vlak bij de kerk.
vlammenzeeenvlammenzeeënMet trema: ë
vlekkenloosvlekkeloosGeen tussen-n omdat het een afleiding is met het grondwoord vlek en achtervoegsel -loos. Betekenis: zonder enige verontreiniging vlekkeloos wit papier; waarop geen smet rust vlekkeloos gedrag, leven.
vliegevangervliegenvangerEerste deel enkel meervoud op -en
vliegezwamvliegenzwamDe tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
vliegezwammenvliegenzwammen'vliegezwammen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'vliegenzwammen' volgens de regels van 2005.
vloermozaiekvloermozaïekMet trema: ï
Vmbo-leerlingvmbo-leerlingSoortaanduidingen van opleidingen krijgen een kleine letter.
vodkawodkaCorrect is: wodka.
voetbalknieenvoetbalknieënMet trema: ë
voice mailvoicemailEén woord.
vol au ventvol-au-ventMet koppeltekens