Uitheemse woorden

Waarom spelen we hockey en geen hokkie?

De spelling in de taal van herkomst, dus de oudste schrijfwijze, heeft de voorkeur boven een nieuwere, vernederlandste spelling.

Wij schrijven niet odeklonje en sjampanje, maar eau de cologne en champagne. Het is niet kauwboi en reels maar cowboy en rails.

Makkelijke voorbeelden zijn
plafond (niet plafon)
toilet (niet twalet)
scooter (niet skoeter)
en jam (niet sjem)

Soms is het lastig te bepalen wanneer een woord nu uitheems is zoals bij
accu (niet akku)
club (niet klub)
en revue (niet revu)

Soms wordt de buitenlandse spelling op zijn Nederlands uitgesproken:
kipfilet wordt zowel uitgesproken als filet en filee

Een opmerkelijk geval is chips. We zeggen tsjips als het om geïntegreerde circuits gaat maar sjips als het om de snacks gaat. Engelsen hebben dit onderscheid niet.