Apostrof

Is het een baby'tje of een babytje?

Regel 1: De apostrof wordt gebruikt bij de meervouds-s van woorden die eindigen op a, e, i, o, u of y, voorafgegaan door een medeklinkerletter of lettergreepgrens. (Met de e is de /ee/ bedoeld.) opa's, azalea's, ave's, ski's, auto's, accu's, baby's. Op grond van deze regel krijgen de volgende woorden dus geen apostrof.
lentes (De e geeft hier niet de /ee/ weer.)
abonnees (Voor de eind-e staat een klinkerletter.)
procédés
communiqués (Hier staat een é.)
essays (Voor de y staat een klinkerletter.)


Regel 2: De apostrof wordt gebruikt voor de tweedenaamvals-s van woorden die eindigen op a, e, i, o, u of y, voorafgegaan door een medeklinkerletter of lettergreepgrens. (Met de e is de /ee/ bedoeld.)
opa's huis
Antigone's broer
Leo's auto
baby's kleertjes.


Op grond van deze regel krijgen de volgende woorden dus geen apostrof:
Sombermans probleem
Annettes vraag
Aimés antwoord
Argentiniës economie
Kinseys onderzoek.


Regel 3: Als een naam eindigt op een sisklank, wordt de apostrof gebruikt in plaats van de
tweedenaamvals-s.
Strijbosch' huis
Smits' gelijk
Alex' buren
Strausz' voorouders
Bush' presidentschap
Velasquez' werken.


Regel 4: De apostrof wordt gebruikt in verkleinwoorden van woorden die eindigen op een y voorafgegaan door een medeklinkerletter.
baby'tje
lolly'tje
pony'tje (maar displaytje vanwege de klinker voor de y).


Als een woord eindigt op a, e, o of u voorafgegaan door een medeklinkerletter of lettergreepgrens, wordt de laatste letter doorgaans verdubbeld. (Met de e is de /ee/ bedoeld.) De i wordt in deze positie geschreven als ie.
opaatje
azaleaatje
aveetje
autootje
accuutje
skietje.


Bij sommige Franse leenwoorden verandert het grondwoord:
aspirientje
logeetje
machientje
sardientje
souveniertje.


Bij woordafbreking vervalt de apostrof:
baby-tje

Regel 5: De apostrof wordt gebruikt in afleidingen van cijfer- en letterwoorden.
A4'tje
65+'er
BRT'er
tv's
cd'tje


In letterwoorden die niet als zodanig herkenbaar zijn, wordt geen apostrof gebruikt:
elpees,
radars
lasers
sonartje.


In samenstellingen met cijfer- en letterwoorden komt een liggend streepje:
tv+programma wordt tv-programma, maar tv+tje (afleiding) wordt tv'tje.

Regel 6: De apostrof wordt ook gebruikt om aan te geven dat er letters zijn weggelaten in een woord (grafische inkorting of nabootsing van spreektaal).
A'dam
A'pen
d'r
m'n
's morgens