7000 spelfouten


Toon woorden die beginnen met: Zoek

FoutGoedUitleg
cylindrischcilindrischMet een I i.p.v. y
cylindrischecilindrischeMet een I i.p.v. y
Cyperse katcyperse katZonder hoofdletter, met i-grec. Betekenis: kat met bep. tekening in de vacht (met strepen of lijnen, stippen of verborgen patronen).
cyprescipresMet een I i.p.v. y
cypressencipressenMet een I i.p.v. y
CyrillischcyrillischMet kleine letter. Betekenis: (in verbinding) cyrillisch schrift, alfabet schrift dat gebruikt wordt in het Russisch, Bulgaars, Servisch en een aantal andere Slavische talen.
czardascsardasMet cs (ook ‘tsardas’ is correct.) Betekenis: Hongaarse volksdans.
d/t-foutdt-foutGeen schuine streep, wel koppelteken na dt. Betekenis: fout bij het vervoegen van werkwoorden.
daar gindsdaargindsVersterking van `ginds`, één woord
daar tegenoverdaartegenoverEén woord. Betekenis: tegenover het genoemde daartegenover staat dat dit systeem duurder is.
daarbijbehorenddaarbij behorendMet spatie.
daarintegendaarentegenMet e, geen i.
dadaismedadaïsmeMet trema: ï
dadaistdadaïstMet trema: ï
dadaistendadaïstenMet trema: ï
dadaistischdadaïstischMet trema: ï
dadaistischedadaïstischeMet trema: ï
dagenraaddageraadDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
dagleliendagleliënMet trema: ë
daguerrotypiedaguerreotypieMet e voor de o. Betekenis: fotografie volgens het procedé van Daguerre, op zilveren platen.
DaiquiridaiquiriKleine letter - cocktail van citroen, vruchtensuiker, rum en geklopt ijs
dalai-lamadalai lamaTwee woorden. Betekenis: geestelijk en wereldlijk hoofd van de lamaïsten afkomstig uit Tibet door wie de Boeddha zijn verlossingswerk voortzet.
daliadahliaMeervoud: dahlia's. Verkleinwoord: dahliaatje.
daliakwekerijdahliakwekerijMet h
dalisnordalísnorMet í
dalmatierdalmatiërMet trema: ë
dalmatiersdalmatiërsMet trema: ë
damslaperDamslaperEen aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter. Samenstellingen en afleidingen op basis van een aardrijkskundige naam behouden de hoofdletter.
damslapersDamslapers'damslapers' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Damslapers' volgens de regels van 2005.
danaidedanaïdeMet trema: ï
dandy-achtigdandyachtigEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
danweldan welDanwel als een woord bestaat niet. Het zijn twee losse woorden.
darmbacteriendarmbacteriënMet trema: ë
dashborddashboardMet oa. Betekenis: instrumentenbord in auto of vliegtuig.
dat is moeilijk te vermeidendat is moeilijk te vermijdenOntwijken, schuwen, mijden
data processingdataprocessingEén woord. Maar: data-uitwisseling (vanwege de klinkerbotsing).
DavidsterdavidsterKleine letter.
Davis cupDaviscupDaviscup en samenstellingen met dat woord worden als één woord gespeld: Daviscupfinale.
de Amishde amishMet kleine letter. Betekenis: sekte van mennonieten in de VS met een streng geloof, die leven van de landbouw.
De Arctische cirkelDe arctische cirkelSamenstellingen en afleidingen op basis van een aardrijkskundige naam behouden de hoofdletter. De arctische cirkel is echter niet afgeleid van een plaatsnaam maar van een begrip uit de geografie. (net als evenaar, nulmeridiaan en noorderkeerkring.)
De datum staat boven aan de brief.De datum staat bovenaan de brief.Taaladvies vr. 1758
de dikke Van Dalede Dikke Van Dale3 hoofdletters; betekenis : omvattend en gezag-hebbend Nederlands woordenboek dat in spelling- en semantische kwesties als scheidsrechter wordt aangehaald; ook : de Grote Van Dale.
de directomwonendende direct omwonendenTaaladvies vr. 1755
de Engelse groet (Ave Maria)de engelse groet (Ave Maria)Een groet van engelen, niet uit Engeland.
dé factode factoDit komt van het Latijn en krijgt daardoor geen accenttekens.
de fifty's (jaren 50)de fifties (jaren 50)Met ie. Betekenis: de vijftiger jaren, de jaren 50, jaren 50-59 (van de bedoelde eeuw).
de fitnesde fitnessIn samenstellingen: fitnesscentrum, fitnessprogramma, fitnessruimte.
de gemeente de biltde gemeente De BiltAardrijkskundige namen krijgen hoofdletters. Aardrijkskundige namen met een koppelteken krijgen na dit teken nog een hoofdletter.
de grote beer (sterrenbeeld)de Grote Beer (sterrenbeeld)Namen van hemellichamen worden als aardrijkskundige namen beschouwd en krijgen dus een hoofdletter.
de heer jan jansende heer Jan JansenEen voornaam, voorletter of familienaam krijgt altijd een hoofdletter.
de heilige schriftde Heilige SchriftReligieuze teksten krijgen een hoofdletter, tenzij het om een soortaanduiding gaat.
de huid volscheldende huid vol scheldenVan elkaar geschreven. Betekenis: met scheldwoorden overladen.
de laatste mulischde laatste MulischPersoonsnamen als aanduidingen voor een kunstwerk of een merk zijn geen soortnamen en krijgen dus wel een hoofdletter.
de linker-ziekenhuisvleugelde linker ziekenhuisvleugelAls linker (of rechter) als een eenheid aangevoeld wordt met het volgende zelfstandig naamwoord, wordt de combinatie als een samenstelling beschouwd en als één woord gespeld. Dat doet zich onder meer voor bij posities op een sportveld, bij lichaamsdelen en bij onderdelen van kledingstukken, gebouwen, vervoermiddelen en meetkundige figuren. In andere gevallen en in langere combinaties wordt linker los geschreven.
de mensenzoon (heilig)de Mensenzoon (heilig)Een persoon of zaak die als heilig wordt beschouwd, krijgt een hoofdletter. Dit geldt niet voor het lidwoord.
de Minister van ...de minister van ...Het woord minister wordt klein gespeld, de bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden in de naam van het departement krijgen een hoofdletter.
de pan uitrijzende pan uit rijzenvan elkaar geschreven; betekenis : te erg zijn of worden; de spuigaten uitlopen.
de Pausde pausTitulatuuraanduidingen en functiebenamingen krijgen een kleine letter.
de Presidentde presidentTitulatuuraanduidingen en functiebenamingen krijgen een kleine letter.
de provincie noord-hollandde provincie Noord-HollandAardrijkskundige namen krijgen hoofdletters. Aardrijkskundige namen met een koppelteken krijgen na dit teken nog een hoofdletter.
de rechtstreeksbetrokkenede rechtstreeks betrokkeneTaaladvies vr. 1755
de Sluisse gemeenteraadde Sluise gemeenteraadMet één s. Een aardrijkskundige naam die eindigt op een sisklank, krijgt in het achtervoegsel geen s of st. Betekenis: gemeenteraad van Sluis.
de vrienden van brabantse kastelende Vrienden van Brabantse KastelenBij namen van instanties en instellingen krijgt het eerste woord een hoofdletter, en verder elk bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord.
de Weledelgeleerde Heer Jansende weledelgeleerde heer JansenTitulatuuraanduidingen en functiebenamingen krijgen een kleine letter.
de-briefendebriefenVervoeging: debriefen, debrieft, debriefte/debriefde, gedebrieft/gedebriefd.
debacelsdebaclesGeen accenten. Meervoud: debacles.
débâcledebacleGeen accenten. Meervoud: debacles.
debaterendebatterenTwee t's. Vervoeging: debatteren, debatteert, debatteerde, gedebatteerd.
debitterendebiterenEén t. Vervoeging: debiteren, debiteert, debiteerde, gedebiteerd.
decafeinédecafeïnéMet trema: ï, geen accent op de eerste e.
decathlondecatlonGeen h na de t. Meervoud: decatlons.
decenniendecenniënMet trema: ë
decolletedecolletéMet accent aigu
decolletétjedecolleteetjeMet -ee- i.p.v. é
decresendodecrescendoMeervoud: decrescendi, decrescendo's.
dédaindedain'dédain' is geschreven volgens de regels van 1995, 'dedain' volgens de regels van 2005.
deëscalatiede-escalatieEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
deëscalatiesde-escalaties'deëscalaties' is geschreven volgens de regels van 1995, 'de-escalaties' volgens de regels van 2005.
deëscaleerdede-escaleerde'deëscaleerde' is geschreven volgens de regels van 1995, 'de-escaleerde' volgens de regels van 2005.
deëscalerende-escalerenEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
defibrilerendefibrilleren Afgeleid van het woord defibrillatie
deficientdeficiëntVerbuiging: deficiënte, deficiënter, meest deficiënt.
deficientedeficiënteMet trema: ë
deficientiedeficiëntieMet trema: ë
deficientiesdeficiëntiesMet trema: ë
deficientieziektedeficiëntieziekteMet trema: ë
deficientieziektendeficiëntieziektenMet trema: ë
deficientieziektesdeficiëntieziektesMet trema: ë
defiledefiléMeervoud: defilés.
defilétjedefileetjeMet -ee- i.p.v. é
definierendefiniërenMet trema: ë
definieringdefiniëringMet trema: ë
definieringendefiniëringenMet trema: ë
dégénérétjedégénéreetjeMet -ee- i.p.v. é
dégoûtantdegoutantOnsmakelijk, walgelijk – zonder accenten
deismedeïsmeMet trema: ï
deistendeïstenMet trema: ï
déjà vugevoeldéjà-vugevoelDéjà (net als in het Frans) met accent aigu op de e en accent grave op de a. Déjà vu wordt met een spatie geschreven, maar in combinatie met een ander woord, zoals gevoel, wordt het geheel een samenstelling, waarbij er een streepje komt tussen twee anderstalige niet-Engelse delen.
déjà vutjedéjà vuutjeMet dubbele u
dejeuneetjedejeunertje'dejeuneetje' is geschreven volgens de regels van 1995, 'dejeunertje' volgens de regels van 2005.
dekaandecaanMeervoud: decanen.
deklasserendeclasserenMet c. Vervoeging: declasseren, declasseert, declasseerde, gedeclasseerd.
dekolletedecolletéMeervoud: decolletés. Verkleinwoord: decolleteetje.
dekorddecorMet c. Meervoud: decors. In samenstellingen: decorbouwer, decorafdeling.
dekreetdecreetMet c. Meervoud: decreten.
delegueedéléguéeMet 3 accents aigus. Betekenis: vr. gedelegeerde; vr. vakbondsafgevaardigde.
déléguétjedélégueetjeMet -ee- i.p.v. é
delingquentdelinquentMeervoud: delinquenten.
demarerendemarrerenTwee r's. Vervoeging: demarreren, demarreert, demarreerde, gedemarreerd.
demarkerendemarquerenMet qu in plaats van k. Betekenis: begrenzen, afbakenen.
demensiedementieMet t.
demensiedimensieMet i.
demi mondedemi-mondeEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
demitjedemietjeOp -ietje i.p.v. -itje
democratieendemocratieënMet trema: ë
democratisch-socialistdemocratisch socialistEen woordgroep schrijven we met spaties tussen de woorden.
demotjedemootjeMet dubbele o
denuncierendenunciërenMet trema: ë
dependencedependanceZonder accent en met a. Betekenis: bijbehorend gebouw.
dependentiendependentiënMet trema: ë
depootjedepotje'depootje' is geschreven volgens de regels van 1995, 'depotje' volgens de regels van 2005.
depositiendepositiënMet trema: ë
deprecierendepreciërenMet trema: ë
deputétjedeputeetjeMet -ee- i.p.v. é
dérailleurderailleurZonder accent aigu. Betekenis: versnellingsmechanisme in de kettingoverbrenging van een fiets.
derde wereldlandenderdewereldlandenEén woord. Betekenis: ontwikkelingslanden.
derdedaagsderdendaagsBij samenstellingen met een naamvals '-n' blijft de 'n' behouden.
derdewereldderde wereldIn samenstellingen: derdewereldland.
des gewenstdesgewenstÉén woord
des ondanksdesondanksÉén woord - ondanks dat, niettegenstaande dat
DES-dochterdesdochter'DES-dochter' is geschreven volgens de regels van 1995, 'desdochter' volgens de regels van 2005.
DES-dochtersdesdochters'DES-dochters' is geschreven volgens de regels van 1995, 'desdochters' volgens de regels van 2005.
DES-hormoondeshormoon'DES-hormoon' is geschreven volgens de regels van 1995, 'deshormoon' volgens de regels van 2005.
DES-moederdesmoeder'DES-moeder' is geschreven volgens de regels van 1995, 'desmoeder' volgens de regels van 2005.
DES-moedersdesmoeders'DES-moeders' is geschreven volgens de regels van 1995, 'desmoeders' volgens de regels van 2005.
deskundigeschapdeskundigenschapEnkele afleidingen zoals -achtig, -dom en -schap zijn een uitzondering op de regel dat de tussen -n regel alleen voor samenstellingen geldt.
desorientatiedesoriëntatieMet trema: ë
desorienterendesoriënterenMet trema: ë
dessillusiedesillusieEén s, twee l's. Meervoud: desillusies.
DEUSdEUSAls een naamgever een bepaalde schrijfwijze heeft vastgesteld, moet men zich daaraan houden.
deuvenkaterdeuvekaterDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
deux piecesdeux-piècesMet streep ertussen en accentteken.
deux-cheveautjedeux-chevauxtjeVan veel zelfstandige naamwoorden kunnen we een verkleinwoord maken met een achtervoegsel -je, -tje, -etje of -pje. Dat schrijven we vast aan het grondwoord.
DeventerkoekdeventerkoekSoortnaam, dus kleine letter. Betekenis: lange smalle kruidkoek uit Deventer. Ook Deventer koek (twee woorden).
devierendeviërenMet trema: ë
Devoon (tijdperk)devoon (tijdperk)Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter.
dezerdagendezer dagenTwee woorden.
diabolotjediabolootjeMet dubbele o
diaconieendiaconieënMet trema: ë
diacritischdiakritisch
diagnostiserendiagnosticerenMet c
diarheediarreeTwee r's, geen h.
diarrheediarreeGéén h
DiasporadiasporaMet kleine letter.
diastheemdiasteemMet een t. Betekenis: spleetje tussen de voortanden.
diatomeeendiatomeeënMet trema: ë
dichotomieendichotomieënMet trema: ë
dicht bevolktdichtbevolktVerbuiging: dichterbevolkt, dichtstbevolkt.
dicht slibbendichtslibbenVervoeging: dichtslibben, slibt dicht, slibde dicht, dichtgeslibd.
dichtbij gelegendichtbijgelegenVerbuiging: dichterbijgelegen, dichtstbijgelegen.
dichtbij het huis gelegendicht bij het huis gelegenZodra er een zelfstandig naamwoord na een samengesteld bijwoord komt (bijwoord + voorzetsel eraangeplakt), worden deze gesplitst, want voor een zelfstandig naamwoord kan alleen een voorzetsel komen, geen bijwoord.
dichtgesliptdichtgeslibd
dichtsbijzijnddichtstbijzijnd
dichtsbijzijndedichtstbijzijnde
dichtst bijzijndedichtstbijzijndeEén woord.
die-harddiehardMeervoud: diehards.
dieëtdieetMeervoud: diëten. Afleiding: diëtist.
dieetendiëtenMert een ë
dieetpatientdieetpatiëntMet trema: ë
dieetpatientendieetpatiëntenMet trema: ë
dien ten gevolgedientengevolgeÉén woord (als gevolg van die zaak, synoniem: daardoor)
Dienst Public Relationsdienst Public RelationsSoortaanduidingen van instaties en instellingen die niet bij de naam horen, worden met een kleine letter geschreven.
diensvolgensdienvolgensGeen tussen-s
diepzeeendiepzeeënMet trema: ë
DieselmotordieselmotorPersoonsnamen in een samenstelling of afleiding krijgen een kleine letter.
dietendiëtenVervoeging: diëten, dieet, dieette, gedieet.
dietiekdiëtiekMet trema: ë
dietistdiëtistMet trema: ë
dietistediëtisteMet trema: ë
dietistendiëtistenMet trema: ë
dietistesdiëtistesMet trema: ë
difamatiediffamatieMet dubbele f. Betekenis: eerroof, laster.
differentieledifferentiëleMet trema: ë
differentielendifferentiëlenMet trema: ë
differentierendifferentiërenMet trema: ë
dijningdeiningMet ei.
dijonaisedijonnaiseDubbel n, maar: mayonaise. Betekenis: bepaald type mosterd uit de Franse stad Dijon.
dikkedarmdikke darmTwee woorden, i.t.t. blindedarm. Betekenis: spijsverteringskanaal van het einde van de dunne darm tot aan de anus.
dillensausdillesausSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
dineetjedinertje'dineetje' is geschreven volgens de regels van 1995, 'dinertje' volgens de regels van 2005.
ding-dongdingdongSommige combinaties behandelen we als een samenkoppeling. Ze krijgen een koppelteken als gelijkwaardige delen met elkaar worden gekoppeld Uitzondering: in geval van (bijna-)reduplicatie schrijven we het woord aaneen.
dinosaurierdinosauriërMet trema: ë
dinosauriersdinosauriërsMet trema: ë
DionysischdionysischEen afleiding van een persoonsnaam krijgt een kleine letter.
Dionysischedionysische'Dionysische' is geschreven volgens de regels van 1995, 'dionysische' volgens de regels van 2005.
dioptrieendioptrieënMet trema: ë
dioxydedioxideMet een I i.p.v. y
diploidediploïdeMet trema: ï
diplomatjediplomaatjeMet dubbele a
directeurs-generaalsdirecteurs-generaalGeneraal is hier een bijvoeglijk naamwoord. Alleen het kernwoord krijgt hier de meervoudsvorm.
Directie Politiedirectie PolitieSoortaanduidingen van instaties en instellingen die niet bij de naam horen, worden met een kleine letter geschreven.
directleidinggevendedirect leidinggevendeTaaladvies vr. 1755
directoirtjedirectoiretje'directoirtje' is geschreven volgens de regels van 1995, 'directoiretje' volgens de regels van 2005.
direktdirectVervoeging: directe, directer, meest direct.
direkteurdirecteurMeervoud: directeurs, directeuren.
direktiedirectieMet c i.p.v. k
direktordirectorMet c i.p.v. k
discjockeydiskjockeyMet -k-, anders dan blu-raydisc, compact disc, discman en dualdisc
discografieendiscografieënMet trema: ë
discontinuiteitdiscontinuïteitMet trema: ï
discontinuiteitendiscontinuïteitenMet trema: ï
discoteekdiscotheekMet h na de t. Afkorting: disco (meervoud: disco's).
discredietdiskredietMet k.
discusiediscussieTwee s'en. Meervoud: discussies. In samenstellingen: discussienota, discussieronde.
discusiesdiscussiesMet dubbel s
discusserendiscussiërenVervoeging: discussiëren, discussieert, discussieerde, gediscussieerd.
discussierendiscussiërenMet trema: ë
disenteriedysenterieMet y. Betekenis: (medisch) hevige, bloederige diarree veroorzaakt door bacteriën of amoeben, synoniem: bloedloop, rodeloop.
disidentdissidentTwee s'en. Meervoud: dissidenten. In samenstellingen: dissidentenbeweging.
diskmandiscman'diskman' is geschreven volgens de regels van 1995, 'discman' volgens de regels van 2005.
dislectiedyslexieNiet dis- (voorvoegsel ter aanduiding van het tegenovergestelde van het grondwoord), maar dys- (Grieks dus, slecht).
dislectischdyslectischMet y.
dislexiedyslexieMet y.
disonantendissonanten
disqualificerendiskwalificerenVervoeging: diskwalificeren, diskwalificeert, diskwalificeerde, gediskwalificeerd.
dissipeldiscipelMeervoud: discipelen, discipels.
dissiplinedisciplineMeervoud: disciplines. Afleiding: disciplinair.
dissocierendissociërenMet trema: ë
distansieerdedistantieerde
distansieerdendistantieerden
distansieertdistantieert
distansiërendistantiërenMet t na de n. Vervoeging: distantiëren, distantieert, distantieerde, gedistantieerd.
distantierendistantiërenMet trema: ë
distantieringdistantiëringMet trema: ë
distantieringendistantiëringenMet trema: ë
distriktdistrictMeervoud: districten.
dit maalditmaalEén woord. Maar: dit keer.
dittografieendittografieënMet trema: ë
diversiferendiversifiërenVervoeging: diversifiëren, diversifieert, diversifieerde, gediversifieerd.
diversifierendiversifiërenMet trema: ë
DJ. (Diskjockey)dj (Diskjockey)Diskjockey. Kleine letters, geen puntjes. Meervoud: dj's.
djinglejingleMeervoud: jingles. Verkleinwoord: jingletje.
djinsdjinnsMet dubbele n. Betekenis: goede of boze geest.
dnaDNAHoofdletters, geen puntjes. In samenstellingen: DNA-profiel.
do's and don'tsdo's-and-don'tsMet streepjes. In het Engels: dos and don'ts
dobermandobermannMeervoud: dobermanns. De volledige naam dobermannpincher wordt nauwelijks gebruikt.
docentencorpsdocentenkorpsMet k. Betekenis: de gezamenlijke docenten bij middelbaar of hoger onderwijs.
doddegrasdoddengrasMet tussen-n
doddijnendodijnenMet één d. Betekenis: een kind zacht wiegen (op de arm of in de wieg) en in slaap zingen.
dodecaederdodecaëderMet trema: ë
dodecaedersdodecaëdersMet trema: ë
doe het zelfzaakdoe-het-zelfzaakMeervoud: doe-het-zelfzaken, doe-het-zelvers.
doeane, doeanierdouane, douanierMet ou.
doel bewustdoelbewustEén woord.
doel groepdoelgroepMeervoud: doelgroepen. In samenstellingen: doelgroepenzender.
doesendouchenVervoeging: douchen, doucht, douchte, gedoucht.
dogenpaleisdogepaleisZonder tussen-n, want meerv. doges en dogen. Betekenis: paleis van de doge.
dogenstaddogestadZonder tussen-n, want meerv. doges en dogen. Bijnamen van steden met kleine letter, behalve als het eerste deel een eigennaam is. Betekenis: naam voor Venetië.
DokkummerDokkumerEnkele m
dokumentdocumentMet c i.p.v. k
dolcefarnientedolce far nienteDrie woorden.
DollardollarKleine letter. Meervoud: dollars. In samenstellingen: dollarkoers.
dolle mina (actiegroep)Dolle Mina (actiegroep)Dolle Mina is de naam van de actiegroep, een dolle mina is een actievoerster, dolle Mina is een vrouw die Mina heet en dol is.
domeciliedomicilie
domiciliendomiciliënMet trema: ë
domicilierendomiciliërenMet trema: ë
domicilieringdomiciliëringMet trema: ë
dominee van puttenlaanDominee Van PuttenlaanAardrijkskundige namen krijgen hoofdletters. Aardrijkskundige namen met een koppelteken krijgen na dit teken nog een hoofdletter.
Dominicaan, Dominicanerdominicaan, dominicanerKleine letter. In samenstellingen: dominicanenklooster.
dominoendominoënMet trema: ë
dominosdomino'sMeervoud: domino's.
dominotjedominootjeMet dubbele o
domme Augustdomme augustEen eigennaam krijgt een hoofdletter; een soortnaam schrijven we klein.
donker-blauwdonkerblauwKleuraanduidingen met donker als eerste lid worden als één woord gespeld.
donker-bruindonkerbruinKleuraanduidingen met donker als eerste lid worden als één woord gespeld.
donker-groendonkergroenKleuraanduidingen met donker als eerste lid worden als één woord gespeld.
DonquichotteriedonquichotterieMet kleine letter. Twee t's. De figuur is Don Quichot.
donquichotterieendonquichotterieënMet trema: ë
donquichotteriesdonquichotterieënMet trema: ë
dood gemoedereerddoodgemoedereerdEén woord.
doodgeergerddoodgeërgerdMet trema: ë
doodgewaanddood gewaand'doodgewaand' is geschreven volgens de regels van 1995, 'dood gewaand' volgens de regels van 2005.
doodwanendood wanenMet spatie.
door de weeksdoordeweeksEén woord.
door- en doorgraagdoor en door graagLosse woorden want hier is geen spraak van samentrekking (doorgraag is geen bestaand woord). Betekenis: zeer graag.
door-en-doordoor en doorGeen koppeltekens
doordeweekdoor de weekWoordgroep, los.
doorsms'endoor-sms'enMet koppelteken
DopplereffectdopplereffectKleine letter, twee p's.
dorpscafétjedorpscafeetjeMet -ee- i.p.v. é
dorpschooldorpsschoolTwee s'en. Naar analogie van: dorpsplein, dorpswinkel.
DotterendotterenPersoonsnamen in een samenstelling of afleiding krijgen een kleine letter.
douarieendouarieënMet trema: ë
douarieresdouairièresMet 'ai' en accentteken
douchjedouchejeDouches; doucheje, douchetje
dowjonesindexDow-JonesindexMet een streepje
Down-JonesindexDow-JonesindexDow, niet Down
DownsyndroomdownsyndroomEen samenstelling met een persoonsnaam behoudt de hoofdletter. Alleen als de genoemde persoon niet betrokken is bij het nieuwe begrip schrijven we het woord met kleine letter.
doxologieendoxologieënMet trema: ë
drainnagedrainageEén n.
drakonischdraconischKleine letter, met c.
dramatjedramaatjeMet dubbele a
draperieendraperieënMet trema: ë
drapperendraperenEén p. Vervoeging: draperen, drapeert, drapeerde, gedrapeerd.
dread locksdreadlocksEén woord.
dreespenningDreespenningHet gaat hier niet om een soort penning en daarom moet dit met hoofdletter.
DreestrekkerdreestrekkerMet kleine letter, maar van Drees trekken. Betekenis: iemand die AOW krijgt.
drempel verlagenddrempelverlagendEén woord.
DrenteDrenthe'Drente' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Drenthe' volgens de regels van 2005.
DrenthDrentGéén h
DrenthsDrentsGéén h
DrenthseDrentseGéén h
dress codedresscodeEén woord, naar analogie van dressboy in de Woordenlijst.
dreumessendreumesenMet enkele s
drie dimensionaaldriedimensionaalEén woord. Afkorting: 3D.
drieendrieënMet trema: ë
drieendertigdrieëndertigMet trema: ë
drieendertigjarigdrieëndertigjarigMet trema: ë
drieendertigjarigedrieëndertigjarigeMet trema: ë
drieendertigstedrieëndertigsteMet trema: ë
drieentwintigdrieëntwintigMet trema: ë
drieentwintigduizenddrieëntwintigduizendMet trema: ë
drieentwintigjarigdrieëntwintigjarigMet trema: ë
drieentwintigjarigedrieëntwintigjarigeMet trema: ë
drieentwintigstedrieëntwintigsteMet trema: ë
drieerleidrieërleiMet trema: ë
driehonderddrieënveertig duizenddriehonderddrieënveertigduizendWe schrijven een getal in één woord, tot en met het woord duizend. Na het woord duizend volgt een spatie. De woorden miljoen, miljard, biljoen enz. schrijven we los.
driehoog achterdriehoog-achterMet koppelteken. Betekenis: aan de achterzijde van de derde verdieping.
driekoningenDriekoningenMet hoofdletter. Maar: driekoningenfeest.
drievierdedrie vierdeMet spatie
droevenisdroefenisMet f. Betekenis: archaïsch droefheid.
drommedarisdromedarisMeervoud: dromedarissen.
dronkelapdronkenlapAls het linkerdeel van de samenstelling al eindigt op -en, is er geen echte tussenklank. We behouden de schrijfwijze van dat deel.
dronkelappendronkenlappen'dronkelappen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'dronkenlappen' volgens de regels van 2005.
dronkemandronkenmanAls het linkerdeel van de samenstelling al eindigt op -en, is er geen echte tussenklank. We behouden de schrijfwijze van dat deel.
dronkemannendronkenmannen'dronkemannen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'dronkenmannen' volgens de regels van 2005.
dronkemanspraatdronkenmanspraatAls het linkerdeel van de samenstelling al eindigt op -en, is er geen echte tussenklank. We behouden de schrijfwijze van dat deel.
dronkemanstaaldronkenmanstaalAls het linkerdeel van de samenstelling al eindigt op -en, is er geen echte tussenklank. We behouden de schrijfwijze van dat deel.
droom ponydroomponyDe pony van je dromen die je heel leuk vind
drs. P (Heinz Hermann Polzer)Drs. P (Heinz Hermann Polzer)Eigennaam daarom met hoofdletter
druïdentempeldruïdetempelMeerv. zowel druïden als druïdes, daarom geen tussen-n. Betekenis: tempel van de druïden.
druk bezochtdrukbezochtÉén woord. Verbuiging: drukbezochte, drukker bezocht en drukst bezocht
duathlonduatlonGeen h na de t.
dubbeldeksnelwegdubbeldekssnelwegMet tussen-s.
dubbeldektreindubbeldekstreinMet tussen-s.
dubbeltweeendubbeltweeënMet trema: ë
dubbieusdubieusEén b. Verbuiging: dubieuze, dubieuzer, dubieust.
ducaatdukaatMet k. Meervoud: dukaten.
duelerenduellerenDubbele l. Vervoeging: duelleren, duelleert, duelleerde, geduelleerd.
duimedikduimendikEr mag geen tussen '-n' als het eerste deel een versterkende betekenis heeft en het geheel een bijvoeglijk naamwoord is. 'Huizen' wordt niet als versterkend beschouwd. Deze regel heeft alleen betrekking op de volgende versterkingen: 'ape', 'bere', 'boorde', 'pikke', 'rete', 'reuze', 'steke'.
duimen draaienduimendraaienEén woord. Ook: duimendraaiend.
Duits gezindDuitsgezindEén woord.
duitstaligDuitstaligAfleidingen van aardrijkskundige namen krijgen een hoofdletter. Ook: Arabischtalig, Engelstalig, Franstalig enz.
duivebonenduivenbonen'duivebonen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'duivenbonen' volgens de regels van 2005.
duiveboonduivenboonDe tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
duivekervelduivenkervelDe tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
duivel doet alduivel-doet-alMet streepjes.
duizelig makendduizeligmakendEén woord.
duizeling wekkendduizelingwekkendEén woord.
duizend-en-een-nachtDuizend-en-een-nachtDe titel van een boek, film, theaterproductie, artistieke onderscheiding of een evenement schrijven we met een hoofdletter. Voor een krant, een tijdschrift een handelszaak of een organisatie gebruiken we de schrijfwijze die de auteur of oprichter heeft gekozen. Samenstellingen met een titel behouden de hoofdletter.
duizendkeerduizend keerTwee woorden. Maar: duizendmaal.
dumdum kogeldumdumkogelEén woord.
dun bevolktdunbevolktEén woord. Verbuiging: dunbevolkte, dunnerbevolkt, dunstbevolkt.
duner kebabdöner kebabMet ö. Betekenis: aan een verticaal draaiende spies geroosterde kebab.
duodecimotjeduodecimootjeMet dubbele o
duotjeduootjeMet dubbele o
durrumdurumEén r en geen umlauten zoals in het Turks. Betekenis: dunne pannenkoek van tarwemeel.
duumviraatduümviraatMet ü
duumviratenduümviratenMet ü
duur betaaldduurbetaaldEén woord.
duw-en-trekwerkduw- en trekwerkSamentrekking: duw(werk) en trekwerk : één koppelteken. Betekenis: handtastelijkheden
DVD (digital versatile disc)dvd (digital versatile disc)Geen hoofdletters
dwars gestreeptdwarsgestreeptEén woord.
dwars zittendwarszittenVervoeging: dwarszitten, zit dwars, zat dwars, dwarsgezeten. Ook: ... omdat hem iets dwarszit.
dwarszeeendwarszeeënMet trema: ë
dynamotjedynamootjeMet dubbele o
dynastieendynastieënMet trema: ë
dyslectiedyslexieVeel mensen denken aan lectuur etc. Ook kan het zijn dat men analogie toepast n.a.v. woorden als INSPECTIE
E-colibacterieE. colibacterieAfkortingsteken na E (i.p.v. koppelteken). Betekenis: soort darmbacterie, genoemd naar Duitse bacterioloog: Escherich.
e-klimaatE-klimaatIn het klimaatsysteem van Köppen) koud klimaat
E.K.EKGeen punten. Europees kampioenschap.
earlgraytheeearlgreytheeGrey i.p.v. gray
easy-listeningeasy listeningIn samenstellingen: easy-listeningprogramma.
eau de toiletjeeau de toilettejeVerkleinwoord van toilette, niet van toilet. Als het grondwoord het laatste deel is van een anderstalige woordgroep, wordt de verkleinvorm niet vernederlandst. Betekenis: reukwater dat minder sterk geparfumeerd is dan parfum.
eau-de-vieeau de vieWoordgroep los
eaudecologneeau de cologneMeervoud: eau de colognes. In samenstellingen: eau-de-cologneflesje.
EbayeBayKleine e, grote B. Aan het begin van een zin is het EBay
eblouïssanteblouissantZonder trema. Betekenis: schitterend, betoverend.
échecechecGeen accent aigu op ingeburgerde Franse woorden op de eerste lettergreep.
echoenechoënVervoeging: echoën, echoot, echode, geëchood.
echografieenechografieënMet trema: ë
echoscopieenechoscopieënMet trema: ë
echotjeechootjeMet dubbele o
eclesiastischecclesiastischMet dubbel c - kerkelijk
eco-keurmerkecokeurmerkSoortnaam, één woord. Het EKO-keurmerk is een ecokeurmerk.
ecommercee-commerceMet streepje.
economieeneconomieënMet trema: ë
economisch-financieleeconomisch-financiëleMet trema: ë
ecotaxecotaksMet ks.
ecstasytjeecstasy'tjeMet apostrof