Accenten

Is het compôte of compote?

Regel 1: In algemeen gangbare woorden van Franse herkomst worden de Franse accenttekens alleen gebruikt op de e: é, è en ê.
comité
coupé
crêpe
fêteren
scène
volière


De â, ô, û en á worden voor deze categorie woorden dus niet gebruikt:
paté,
compote,
ragout


Vrouwelijke nevenvormen van woorden op -é krijgen geen -ée maar -ee:
attaché attachee
prostitué prostituee


Als de eerste lettergreep in het Frans bestaat uit een é of medeklinker(s) plus é, blijft het accentteken achterwege.
bechamelsaus
etage
rechaud
present


In niet-algemeen gangbare woorden en uitdrukkingen - die nog als zuiver Frans worden aangevoeld - blijven de accenttekens staan:
à
dégénéré
déjà vu
tête-à-tête


Regel 2: Het klemtoonteken is het teken ´. Als de klank met meer dan één letter wordt weergegeven, krijgen de eerste twee letters - indien technisch mogelijk - een accentteken.

jé van hét
búíten
ééuwig
voorkómen
vóórkomen
blíjft