7000 spelfouten


Toon woorden die beginnen met: Zoek

FoutGoedUitleg
ecsudaatexsudaatMet x i.p.v. c. Betekenis: vloeistof die door de vaten uitgezweet wordt, m.n. bij ontstekingen.
edammerkaasEdammer kaasMet hoofdletter. Betekenis: kaas uit Edam.
EdelweissedelweissMet kleine letter. Meervoud: edelweissen. Het is het edelweiss.
EdwardiaansedwardiaansEen afleiding van een persoonsnaam krijgt een kleine letter.
Edwardiaanseedwardiaanse'Edwardiaanse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'edwardiaanse' volgens de regels van 2005.
eegaaseega'sMet `s
eegatjeeegaatjeMet dubbele a
een 100W lampeen 100W-lampEenheid van vermogen. Symbool: W, zonder punt. In tekst staat er een spatie tussen het getal en de eenheid. In samenstellingen valt de spatie weg.
Een aantal mensen zijn...Een aantal mensen is...Het is 1 aantal mensen
Eén ace, twee acenEén ace, twee acesMeervoud van ace is met een s
Een advokaatEen advocaatMet c.
een allemans vriendeen allemansvriendAan elkaar geschreven. Betekenis: iemand die iedereen vriendschap betoont. Spreekwoord: allemansvriend is allemansgek.
een armanieen ArmaniPersoonsnamen als aanduidingen voor een kunstwerk of een merk zijn geen soortnamen en krijgen dus wel een hoofdletter.
een barmhartige Samaritaaneen barmhartige samaritaankleine letter. Betekenis: iemand die zich ontfermt over een medemens.
een chaneleen ChanelPersoonsnamen als aanduidingen voor een kunstwerk of een merk zijn geen soortnamen en krijgen dus wel een hoofdletter.
een chique feestjeeen chic feestjeAlléén op een e laten eindigen als je dat met een ander bijvoeglijk naamwoord ook zou doen
een continue proceseen continu procesAlléén op een e laten eindigen als je dat met een ander bijvoeglijk naamwoord ook zou doen
een dank je weleen dankjewelAls zelfstandig naamwoord schrijf je dit als één woord, maar: dank je wel, Dirk. Betekenis: een bedankje.
een Donquichoteen donquichotPersoonsnamen die worden gebruikt als soortnaam krijgen een kleine letter.
een Duitse Herdereen Duitse herderSoortnamen van planten en dieren krijgen een kleine letter maar de Latijnse aanduidingen krijgen wel een hoofdletter.
een gelouwerd dichtereen gelauwerd dichterMet au
een Gijsje goochemeen gijsje goochemGijsje met kleine letter. Betekenis: een slimme, handige jongen; een goochemerd.
een gratuïte beweringeen gratuite beweringZonder deelteken. Betekenis: dat kun je gemakkelijk zeggen, maar niet motiveren.
een hollebolle Gijseen hollebolle gijsMet kleine letter. Betekenis: een veelvraat; een dik, zwaarlijvig persoon.
een hoog gewaardeerd landschapeen hooggewaardeerd landschapHooggewaardeerd, aan elkaar.
een Janklaasseneen janklaassenPersoonsnamen die worden gebruikt als soortnaam krijgen een kleine letter.
een Jansalieeen jansaliePersoonsnamen die worden gebruikt als soortnaam krijgen een kleine letter.
een koudje gevateen koutje gevatKou + tje. Betekenis: verkouden of ziek worden door plotselinge temperatuurwisseling of -daling.
een lamp van 100 W. kopen.een lamp van 100 W kopen.Eenheid van vermogen. Symbool: W, zonder punt. In tekst staat er een spatie tussen het getal en de eenheid. In samenstellingen valt de spatie weg.
Één manEén manSchrijf geen uitspraakteken op een hoofdletter.
een Martinieen martiniPersoonsnamen die worden gebruikt als soortnaam krijgen een kleine letter.
een meisje van drie-zesjeseen meisje van drie zesjeszonder streepje; betekenis : meisje van achttien jaar.
een Mona Lisaglimlacheen monalisaglimlachEén woord, met kleine letter. Betekenis: mysterieuze, enigszins treurige glimlach.
een motor van 125cceen motor van 125 ccKubieke centimeter. In lopende tekst wordt een spatie tussen het getal en de eenheid gezet: een motor van 125 cc. In samenstellingen: 125cc-klasse.
Een nederlaag leidenEen nederlaag lijdenLijden als in ondergaan heeft lange ij
een net-niet ongevaleen net-nietongevalMet koppelteken, daarna aaneen. Betekenis: een bijna-ongeval.
een oma’s fietseen oma’s-fietsHet koppelteken gebruiken we ook na een linkerdeel dat eindigt op een apostrof met een s.
een op eenrelatieeen-op-eenrelatie Met koppeltekens
een pakkie deftigeen pakkie-deftigMet koppelteken. Betekenis: deftig kostuum in pakkie-deftig zijn.
een picassoeen PicassoPersoonsnamen als aanduidingen voor een kunstwerk of een merk zijn geen soortnamen en krijgen dus wel een hoofdletter.
een relaxede sfeereen relaxte sfeerGeen e na de x en te aan het eind. Betekenis: een ontspannen sfeer.
een rustig leven lijdeneen rustig leven leidenMet ei. Betekenis: leiden in de zin van als leven doorbrengen.
een Siamees (soort kat)een siamees (soort kat)Soortnamen van planten en dieren krijgen een kleine letter maar de Latijnse aanduidingen krijgen wel een hoofdletter.
een staakt het vureneen staakt-het-vurenMet streepjes.
een stradivariuseen StradivariusPersoonsnamen als aanduidingen voor een kunstwerk of een merk zijn geen soortnamen en krijgen dus wel een hoofdletter.
een tandje bijzetten, bijstekeneen tandje bij zetten, bij stekenVaste uitdrukking; los. Betekenis: schakelen naar een hogere versnelling, er een schepje bovenop doen.
een uur journaaleenuurjournaalEén woord. In cijfers: 1-uurjournaal.
Een vel a4-papierEen vel A4-papierHoofdletter A. Meervoud: A4's. Verkleinwoord: A4'tje. In samenstellingen met een streepje: A4-formaat A4-velletje
Een vergadering lijdenEen vergadering leidenLeiden als in aanvoeren heeft een korte ei
een volbloedliberaaleen volbloed liberaalNiet aaneengeschreven. Betekenis: (figuurlijk gebruikt) met hart en ziel, liberaal tot-en-met.
een Vrijheidsbeeldeen vrijheidsbeeld
éénaktereenakterIn samenstellingen en afleidingen wordt altijd een gespeld.
eendekrooseendenkroosDe tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
eenderdeeen derdeWe schrijven een getal in één woord, tot en met het woord duizend. Na het woord duizend volgt een spatie. De woorden miljoen, miljard, biljoen enz. schrijven we los.
ééneiigeeneiigIn samenstellingen en afleidingen wordt altijd een gespeld.
ééngezinswoningeengezinswoningIn samenstellingen en afleidingen wordt altijd een gespeld.
eenheidsvakcentraleEenheidsvakcentraleDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
éénhoorneenhoornIn samenstellingen en afleidingen wordt altijd een gespeld.
éénkamerwoningeenkamerwoningIn samenstellingen en afleidingen wordt altijd een gespeld.
eenopeeneen-op-een Met koppeltekens
éénoudergezineenoudergezinIn samenstellingen en afleidingen wordt altijd een gespeld.
eensgezinswoningeengezinswoningNiet verwarren met eensgezind
eerlijkheidhalveeerlijkheidshalveMet s
eerst geboorterechteerstgeboorterechtEén woord.
eerste kamerzittingEerste KamerzittingIn samenstellingen van namen van instanties en instellingen blijft de hoofdletter behouden.
eerste klassereersteklasserEén woord. Meervoud: eersteklassers.
eerste steenleggingeerstesteenleggingEén woord.
Eerste-KamerfractieEerste KamerfractieEen eigennaam die uit meer dan één woord bestaat, en dus meer dan één hoofdletter heeft, krijgt geen koppelteken in een samenstelling of een afleiding.
Eerste-KamerfractiesEerste Kamerfracties'Eerste-Kamerfracties' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Eerste Kamerfracties' volgens de regels van 2005.
Eerste-KamerledenEerste Kamerleden'Eerste-Kamerleden' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Eerste Kamerleden' volgens de regels van 2005.
Eerste-KamerlidEerste KamerlidEen eigennaam die uit meer dan één woord bestaat, en dus meer dan één hoofdletter heeft, krijgt geen koppelteken in een samenstelling of een afleiding.
Eerste-KamervoorzitterEerste KamervoorzitterEen eigennaam die uit meer dan één woord bestaat, en dus meer dan één hoofdletter heeft, krijgt geen koppelteken in een samenstelling of een afleiding.
eerstehulpeerste hulpIn samenstellingen: eerstehulpverlening, eerstehulppost.
eerstejaarstudenteerstejaarsstudentMet dubbele s. Betekenis: student van het eerste jaar.
eetcafétjeeetcafeetjeMet -ee- i.p.v. é
eetfesteineetfestijnMet ij
eeuwen lang, eeuwen oudeeuwenlang, eeuwenoudEén woord.
eeuwig durendeeuwigdurendEén woord.
efemeriedeefemerideEendagsvlieg
effekteffectDubbele f, met c. Meervouden: effecten.
effetjeseffentjesMet n - informeel: eventjes
efficientefficiëntVerbuiging: efficiënte, efficiënter, efficiëntst.
efficienteefficiënteMet trema: ë
efficienterefficiënterMet trema: ë
efficientieefficiëntieMet trema: ë
efficientieverbeteringefficiëntieverbeteringMet trema: ë
egaeegaMeervoud: eega's, eegaas. Verkleinwoord: eegaatje.
égardsegardsGeen accent aigu bij ingeburgerde Franse woorden in de eerste lettergreep.
ego trip, ego tripperegotrip, egotripperEén woord.
egoismeegoïsmeMet trema: ï
egoisme, egoistegoïsme, egoïstMet trema op de i.
egoistegoïstMet trema: ï
egoisteegoïsteMet trema: ï
egoistenegoïstenMet trema: ï
egoistesegoïstesMet trema: ï
egoistischegoïstischMet trema: ï
egoistischeegoïstischeMet trema: ï
EgyptoloogegyptoloogMet kleine letter en y.
ehboEHBOMet hoofdletters. In samenstellingen: EHBO-diploma. In afleidingen: EHBO'er.
EHBO diplomaEHBO-diplomaMet hoofdletters. In samenstellingen: EHBO-diploma. In afleidingen: EHBO'er.
EHBO-erEHBO'erMet hoofdletters. In samenstellingen: EHBO-diploma. In afleidingen: EHBO'er.
EHBOerEHBO'erMet apostrof
EHBOersEHBO'ersMet apostrof
EifeltorenEiffeltorenTwee f'en. De toren is genoemd naar de Franse architect Gustave Eiffel.
Eiffel (Duitsland)Eifel (Duitsland)Eén f. Landstreek in Duitsland.
eigelijkeigenlijkMet n.
eigenaarbewonereigenaar-bewonerTussen gelijkwaardige elementen die naast elkaar worden geplaatst in een samenstelling, gebruiken we een koppelteken.
eikehouteikenhoutIn samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat in het meervoud alleen eindigt op '-en', komt er een tussen '-n'.
eilacieeilaciOp -i, niet op -ie
eiltempoijltempo
ekEKHoofdletters. Europees kampioenschap.
eklektischeclectischMet c's.
eklipseclipsMet c. Meervoud: eclipsen.
eko-keurmerkEKO-keurmerkEigennaam, met hoofdletters. Betekenis: keurmerk voor levensmiddelen dat een ecologisch verantwoord productieproces waarborgt.
eksactexactVerbuiging: exacte, exacter, meest exact / exactst.
eksamenexamenMet x. examens. Afleiding: examineren.
ekseemeczeemMet c i.p.v. k
el doradoeldoradoEén woord.
élanelanGeen accent aigu op de 'e' in de eerste lettergreep bij ingeburgerde Franse woorden.
electricienelektricienIn het Nederlands wordt elek- met k gespeld.
electriciteitelektriciteitIn het Nederlands wordt elek- met k gespeld.
electrischelektrischIn het Nederlands wordt elek- met k gespeld.
electrocuterenelektrocuterenVervoeging: elektrocuteren, elektrocuteert, elektrocuteerde, geëlektrocuteerd.
electrocutieelektrocutieElek, niet elec
electronelektronMet k i.p.v. c
electronicaelektronicaElek, niet elec
electronica, electronischelektronica, elektronischHet deel elek- wordt met k gespeld, de uitgang -ica met c.
electronikaelektronicaElek, niet elec
electronischelektronischElek, niet elec
electronischeelektronischeElek, niet elec
electrotechnischelektrotechnischMet k.
elegieenelegieënMet trema: ë
elektrokuterenelektrocuterenMet c i.p.v. k
elektrokutieelektrocutieMet c i.p.v. k
elektronikaelektronicaMet c i.p.v. k
eleminereneliminerenTwee keer i
elevatienelevatiënMet trema: ë
elf meter stipelfmeterstipEén woord.
elfstedentochtElfstedentocht'elfstedentocht' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Elfstedentocht' volgens de regels van 2005.
elfstedentochtenElfstedentochten'elfstedentochten' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Elfstedentochten' volgens de regels van 2005.
elfstedentochtkoortsElfstedentochtkoortsElfstedentocht is een eigennaam: het is de naam van een schaatstocht en schaatswedstrijd langs de elf Friese steden, en krijgt om die reden een hoofdletter.
elipsellipsTwee l's.
elisabethaanselizabethaansMet z i.p.v s
elixir d'anversElixir d'AnversMet twee hoofdletters. Betekenis: een kruidenlikeur uit Antwerpen.
ElizabethaanselizabethaansEen afleiding van een persoonsnaam krijgt een kleine letter.
Elizabethaanseelizabethaanse'Elizabethaanse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'elizabethaanse' volgens de regels van 2005.
ellelangellenlangEr mag geen tussen '-n' als het eerste deel een versterkende betekenis heeft en het geheel een bijvoeglijk naamwoord is. 'Huizen' wordt niet als versterkend beschouwd. Deze regel heeft alleen betrekking op de volgende versterkingen: 'ape', 'bere', 'boorde', 'pikke', 'rete', 'reuze', 'steke'.
ellenboogelleboogGeen tussen-n.
ellenpijpellepijpGeen tussen-n.
ellipsoideellipsoïdeMet trema: ï
ellipsoidenellipsoïdenMet trema: ï
ellittairelitairEén l, één t. Verbuiging: elitaire, elitairder, elitairst.
elogeélogeMet accent. Meervoud: éloges.
éloquentieeloquentieWelsprekendheid, zonder accent
embarquerenembarkerenMet k. Betekenis: aan boord (van een schip, een vliegtuig) brengen of gaan.
embolieenembolieënMet trema: ë
emfazeemfase
eminence griseéminence griseMet accent aigu.
EmmausgangersEmmaüsgangersMet ü
emmenthaleremmentalerGeen h
emojisemoji’sMet apostrof ‘s - kleine gestandaardiseerde afbeelding die men in berichten, postings enz. kan zetten, bv. als emoticon
emploié-directeuremployé-directeurTussen gelijkwaardige elementen die naast elkaar worden geplaatst in een samenstelling, gebruiken we een koppelteken.
employeemployéMet accent aigu
employétjeemployeetjeMet -ee- i.p.v. é
ènénBenadruk de e met een accent aigu. Gebruik een accent grave als een klinker anders moet worden uitgesproken en dat niet uit het zinsverband blijkt. (crème)
en depoten dépôtMet accent circonflexe en accent aigu. Let wel: het is 'depot' zonder accenten.
en/ofrekeningen-ofrekeningMet koppelteken
encyclopedieenencyclopedieënMet trema: ë
endemieenendemieënMet trema: ë
endorvineendorfineMet f.
endoscopieenendoscopieënMet trema: ë
energie-efficientenergie-efficiëntMet trema: ë
energie-efficienteenergie-efficiënteMet trema: ë
energieenenergieënMet trema: ë
enfant-terribleenfant terribleMeervoud: enfants terribles.
engelstaligEngelstaligAfleidingen van aardrijkskundige namen krijgen een hoofdletter. Ook: Duitstalig, Franstalig enz.
enigzinsenigszinsLet op de medeklinkercombinatie -sz-.
enpassanten passantTwee woorden.
enqueteenquêteMet accent. Meervoud: enquêtes. In samenstellingen: enquêteformulier, mini-enquête. Afleiding: enquêteren.
enseneerdenensceneerdenMet sce i.p.v. se
enseneertensceneertMet c i.p.v. k
ensenerenenscenerenMet c i.p.v. k
entousiastenthousiastVerbuiging: enthousiaste, enthousiaster, meest enthousiast.
entre-deutjeentre-deuxtje'entre-deutje' is geschreven volgens de regels van 1995, 'entre-deuxtje' volgens de regels van 2005.
entrecootjeentrecoteje Cote, niet coot
entrecôteentrecoteGeen accenten. Meervoud: entrecotes.
entremetjeentremetstje'entremetje' is geschreven volgens de regels van 1995, 'entremetstje' volgens de regels van 2005.
entrepeneurentrepreneurMet pr, van prendre.
entrepôtentrepotGeen accenten. Meervoud: entrepots.
enziemenzymMeervoud: enzymen.
Eoceen (tijdperk)eoceen (tijdperk)Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter.
epidemieenepidemieënMet trema: ë
epidemiënepidemieën
epiecentrumepicentrumMeervoud: epicentra.
epilepsiepatientepilepsiepatiëntMet trema: ë
epilepsiepatientenepilepsiepatiëntenMet trema: ë
epillepsieepilepsieAlle medeklinkers enkel.
epopeeenepopeeënMet trema: ë
Equatoriaal GuineeërEquatoriaal-GuineeërMet koppelteken. Het grondwoord is Equatoriaal-Guinea.
Equatoriaal-GuineeseEquatoriaal-GuineseTwee e`s
équipeequipeGeen accenten. Meervoud: equipes. In samenstellingen: wielerequipe, roei-equipe.
er aan herinnereneraan herinnerenIn dit geval schrijf je `er` en `aan` aan elkaar vast.
er bekaaid van af komener bekaaid van afkomen'er bekaaid van af komen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'er bekaaid van afkomen' volgens de regels van 2005.
er intuinenerin tuinenSpatie tussen in en tuinen
er tussenuit knijpenertussenuit knijpen Twee woorden, geen drie
eraan onderdoorgaaneraan onderdoor gaanIn drie woorden. Betekenis: aan iets bezwijken.
eraantoeeraan toe'eraantoe' is geschreven volgens de regels van 1995, 'eraan toe' volgens de regels van 2005.
erenburgerereburgerSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
erfenervenVervoeging: erven, erft, erfde, geërfd.
ermee aanmoetenermee aan moetenDrie woorden. Betekenis: ermee aan moeten vangen.
erop uittrekken (op pad gaan)eropuit trekken (op pad gaan)Uit hoort niet bij trekken, daarom eropuit. Betekenis: op reis, op weg gaan.
erothiek, erothischerotiek, erotischGeen h.
ertegenoverstaanertegenover staan Twee woorden
ertsgebergteErtsgebergteEen aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter. Samenstellingen en afleidingen op basis van een aardrijkskundige naam behouden de hoofdletter.
ervan gewagmakenervan gewag makenIn drie woorden. Betekenis: melding maken van, bekendmaken.
ervan tussen gaanervantussen gaanTwee woorden. Betekenis: ervandoor gaan.
erytropoetineerytropoëtineMet trema: ë
escadereskaderMet k. Meervoud: eskaders.
escadroneskadronMet k. Meervoud: eskadrons.
eschscholtsia eschscholtziaMet een z
escosijnsEscosijnsMet hoofdletter
EscozijnsEscosijnsMet een s
escuriaalEscuriaalMet hoofdletter
eskimo'sEskimo'sDe naam voor een bevolkingsgroep of een lid daarvan schrijven we met een hoofdletter als hij is afgeleid van een plaatsnaam of als het om een specifiek volk gaat.
eskimohutEskimohutMet hoofdletter, maar eskimohond, eskimojas. Betekenis: iglo.
espresivoespressivoTwee s'en.
essay'sessaysZonder apostrof.
essentieleessentiëleMet trema: ë
establishementestablishmentGeen e na de h.
esteetestheetMet een h
esteet, estetischestheet, esthetischMet h.
estetenesthetenMet een h
esteticaestheticaMet een h
esteticiestheticiMet een h
esteticusestheticusMet een h
estetiekesthetiekMet een h
estetischesthetisch
estuarienestuariënMet trema: ë
etablisementetablissementDubbele s. etablissementen. In samenstellingen: horeca-etablissement.
etâgeetageGeen accenten. etages. In samenstellingen: etagewoning.
etalâgeetalageGeen accenten. etalages.
étappeetappeGeen accenten. etappes. In samenstellingen: etappewinnaar, etappekoers.
etceteraet ceteraAfgekort: etc.
ethnie, ethnischetnie, etnischGeen h na de t.
ethnischetnisch
ethnischeetnische
ethnografieetnografieGéén h
ethymologieetymologieZonder h. Betekenis: leer van de oorsprong, geschiedenis van woorden.
eticaethicaMet een h
eticusethicusMet een h
etiekethiekMet een h
etiek, eticusethiek, ethicusMet h na de t.
etimologieetymologieMet y.
etischethisch
etischeethische
etymologieenetymologieënMet trema: ë
eu (europese unie)EU (Europese Unie)Europese Unie. In samenstellingen met streepje: EU-beleid.
eucaliptuseucalyptusMet y. eucalyptussen.
EucharistievieringeucharistievieringIn een samenstelling of afleiding krijgt een heilige naam een kleine letter. Echter, als de persoonsnaam nog duidelijk een rol speelt, wordt een hoofdletter gebruikt.
eugaristieeucharistieMet ch.
EurodacsysteemEurodac-systeemMet streepje want letterwoord met hoofdletter erin, vgl. Benelux-land
europagezindEuropagezindEén woord, met hoofdletter.
europarlementEuroparlementDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
EuroparlementarierEuroparlementariërMet trema: ë
EuroparlementariersEuroparlementariërsMet trema: ë
europarlementsledenEuroparlementsleden'europarlementsleden' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Europarlementsleden' volgens de regels van 2005.
europarlementslidEuroparlementslidDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
EuropeeerEuropeeërMet trema: ë
EuropeeersEuropeeërsMet trema: ë
EurovigneteurovignetEen eigennaam krijgt een hoofdletter; een soortnaam schrijven we klein.
Eurovisie songfestivalEurovisiesongfestivalIn één woord en met hoofdletter.
eutanasieeuthanasieMet h na de t.
eutenasieeuthanasieMet een h
euthenasieeuthanasie
euvorie, euvorischeuforie, euforischMet f.
evacuétjeevacueetjeMet -ee- i.p.v. é
evangelienevangeliënMet trema: ë
evatjeevaatjeMet dubbele a
evenknieenevenknieënMet trema: ë
evolutietheorieenevolutietheorieënMet trema: ë
ex vototjeex votootjeMet dubbele o
ex-aequoex aequoTwee woorden.
ex-dividendex dividend'ex-dividend' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ex dividend' volgens de regels van 2005.
ex-kamerledenex-Kamerleden'ex-kamerleden' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ex-Kamerleden' volgens de regels van 2005.
ex-kamerlidex-KamerlidDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
ex-librisex librisEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
ex-PTTerex-PTT'erMet apostrof
ex-temporeex temporeEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
ex-tempore'sex tempore's'ex-tempore's' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ex tempore's' volgens de regels van 2005.
ex-votoex votoEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
ex-voto'sex voto's'ex-voto's' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ex voto's' volgens de regels van 2005.
ex-votootjeex votootje'ex-votootje' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ex votootje' volgens de regels van 2005.
excemplaarexemplaarGeen c na de x.
excesiefexcessiefMet xc en dubbele s.
excuus-TruusexcuustruusEen eigennaam krijgt een hoofdletter; een soortnaam schrijven we klein.
excuus-Truzenexcuustruzen'excuus-Truzen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'excuustruzen' volgens de regels van 2005.
excuustrusenexcuustruzenMet z i.p.v s
executeurs-testamentairsexecuteurs-testamentairTestamentair is hier een bijvoeglijk naamwoord. Alleen het kernwoord krijgt hier de meervoudsvorm.
executoorexecutoir'executoor' is geschreven volgens de regels van 1995, 'executoir' volgens de regels van 2005.
executoreexecutoire'executore' is geschreven volgens de regels van 1995, 'executoire' volgens de regels van 2005.
exeemeczeemLet op de combinatie cz. Ook: eczema.
exentriekexcentriekMet c
exeptioneelexceptioneelMet xc
exercitienexercitiënMet trema: ë
exit pollexitpollEén woord. exitpolls.
exocet raketexocetraketEén woord, kleine letter.
expedientexpediëntMet trema: ë
expedientenexpediëntenMet trema: ë
expirimentexperiment
expirimenterenexperimenteren
exposétjeexposeetjeMet -ee- i.p.v. é
expresie, expresiefexpressie, expressiefTwee s'en.
expressionnismeexpressionismeTwee s'en, één n.
expressoespresso
expresswegexpreswegMet één s zoals bij expresdienst en exprestrein
exquizeexquiseMet een s. Betekenis: exquisiet, uitgelezen, voortreffelijk.
extacyecstasyMet cs i.p.v. x
extentieextensie
exthaseextaseGeen h.
extra-ordinairextraordinairEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
extraneïextraneiZonder trema. Betekenis: (mv. van extraneus) iemand die examen aflegt zonder de betrokken school of universiteit te hebben bezocht.
extratjeextraatjeMet dubbele a
extreem-linksextreemlinksGeen koppelteken
exzeemeczeemMet c i.p.v. k
eye-linereyelinerEén woord.
eye-openereyeopenerEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
ezeltjeprikezeltje-prikMet koppelteken. Betekenis: kinderspel.
F-sleutelf-sleutelKleine letter.
F16F-16Bij vliegtuigtypes staat tussen de letter en het getal een streepje. F-16's. Samenstellingen met twee liggende streepjes: F-16-piloot.
F16-pilootF-16-pilootUitleg: het woord F-16 (type straaljager) wordt met een streepje geschreven; omdat F-16 op een cijfer eindigt, is nog een streepje nodig in de samenstelling F-16-piloot.
fabricantfabrikantMaar: fabricage.
fabrikaatfabricaat'fabrikaat' is geschreven volgens de regels van 1995, 'fabricaat' volgens de regels van 2005.
fabrikatenfabricaten'fabrikaten' is geschreven volgens de regels van 1995, 'fabricaten' volgens de regels van 2005.
facility managerfacilitymanagerEén woord.
facinerendfascinerend
facistoïdefascistoïdeMet sc
facsimiléfacsimileWoorden van Latijnse herkomst krijgen geen accenttekens.
facsimiletjefacsimileetjeMet -ee- i.p.v. é
factienfactiënMet trema: ë
faecaalfecaal
faecaliënfecaliën
faecesfeces
faetonfaëtonMet trema: ë
faetonsfaëtonsMet trema: ë
failissementfaillissementTwee l's, twee s'en, één m. faillissementen. In samenstellingen: faillissementsaanvraag.
faillisementfaillissementMet dubbel s
faillisementenfaillissementenMet dubbel s
fairplayfair playMet spatie
fajiesementfaillissementMet dubbele l
faksfaxMeervoud: faxen. In samenstellingen: faxnummer.
faksenfaxenVervoeging: faxen, fax, faxt, faxte, gefaxt.
faktorfactorMet c. factors, factoren (afhankelijk van de betekenis).
faktuurfactuurMet c. facturen.
fakultatieffacultatiefMet c. Verbuiging: facultatieve.
fakulteitfaculteitMeervoud: faculteiten. In samenstellingen: faculteitsbestuur, faculteitsraad.
falashaFalashaDe naam voor een bevolkingsgroep of een lid daarvan schrijven we met een hoofdletter als hij is afgeleid van een plaatsnaam of als het om een specifiek volk gaat.
falasha'sFalasha's'falasha's' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Falasha's' volgens de regels van 2005.
falikantfaliekant
fall outfall-outMet streepje.
fallocratieenfallocratieënMet trema: ë
falsifierenfalsifiërenMet trema: ë
falsifieringfalsifiëringMet trema: ë
falsifieringenfalsifiëringenMet trema: ë
familiereuniefamiliereünieMet ü
familiereuniesfamiliereüniesMet ü
fan mailfanmailEén woord.
fancyfairfancy fairSommige combinaties behandelen we als woordgroep. We schrijven de delen los: de meeste combinaties van een bezitsvorm, rangtelwoord of bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord.
fancyfairsfancy fairs'fancyfairs' is geschreven volgens de regels van 1995, 'fancy fairs' volgens de regels van 2005.
fantasieenfantasieënMet trema: ë
fantasmagorieenfantasmagorieënMet trema: ë
faraotjefaraootjeMet dubbele o
farizeeenfarizeeënMet trema: ë
farizeeerfarizeeërMet trema: ë
farizeeersfarizeeërsMet trema: ë
farizeesefarizese'farizeese' is geschreven volgens de regels van 1995, 'farizese' volgens de regels van 2005.
farizeischfarizeïschMet trema: ï
farizeischefarizeïscheMet trema: ï
farizeismefarizeïsmeMet trema: ï
farotjefarootjeMet dubbele o
fascistoidefascistoïdeMet trema: ï
fast foodfastfoodEén woord.
fathwafatwaGeen h aan het eind. fatwa's.
fatsoennerenfatsoenerenEén n.
fauteulfauteuilMet eui
fautuilfauteuilMeervoud: fauteuils. Verkleinwoord: fauteuiltje.
fbiFBIFederal Bureau of Investigation. Het is de FBI (zij).
FebruarifebruariMet kleine letter. Maar: Februaristaking, Februarirevolutie.
fecalienfecaliënMet trema: ë
feed backfeedbackEén woord.
feeenfeeënMeervoud: feeën. Verkleinwoord. feetje. Afleidingen: feeërie, feeëriek.
feeeriefeeërieMet trema: ë
feeerie, feeeriekfeeërie, feeëriekTrema op de derde e.
feeeriekfeeëriekMet trema: ë
feeeriekefeeëriekeMet trema: ë
feeeriesfeeëriesMet trema: ë
feest vierenfeestvierenEén woord. Voltooid deelwoord: feestgevierd.
fel gekleurdfelgekleurdEén woord.
fel omstredenfelomstredenEén woord.
fel rood, fel rozefelrood, felrozeEén woord.
felisiterenfeliciterenVervoeging: feliciteren, feliciteert, feliciteerde, gefeliciteerd. Afleiding: felicitatie.