7000 spelfouten


Toon woorden die beginnen met: Zoek

FoutGoedUitleg
slangewortelsslangenwortels'slangewortels' is geschreven volgens de regels van 1995, 'slangenwortels' volgens de regels van 2005.
slechtverlichtslecht verlichtMet spatie.
slechtverlichteslecht verlichte'slechtverlichte' is geschreven volgens de regels van 1995, 'slecht verlichte' volgens de regels van 2005.
sleeensleeënMet trema: ë
slemielschlemiel(=ongeluksvogel) met sch
slibtongsliptongMet een p
slibtongetjesliptongetjeSliptongen slippen door de mazen van het net. Slibtongen bestaan niet.
slimmenrikslimmerikGeen n
slimmerikkenslimmerikenMet één k. Betekenis: slimme, schrandere, uitgeslapen personen.
slip-streamslipstreamEén woord.
slotsceneslotscèneScène = deel van een film, scene = een incrowdgroep (sociologie)
slowmotionslow motionSommige combinaties behandelen we als woordgroep. We schrijven de delen los: de meeste combinaties van een bezitsvorm, rangtelwoord of bijvoeglijk naamwoord met een zelfstandig naamwoord.
smartegeldsmartengeldIn samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat in het meervoud alleen eindigt op '-en', komt er een tussen '-n'.
smeerpoesensmeerpoezen'smeerpoesen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'smeerpoezen' volgens de regels van 2005.
smeuigsmeuïgTrema op de i. Verbuiging: smeuïge, smeuïger, smeuïgst.
smeuigesmeuïgeMet trema: ï
sminkschminkMet sch
sminkenschminkenVervoeging: schminken, schminkt, schminkte, geschminkt.
smirnatapijtsmyrnatapijtMet y i.p.v. i
smoutenbolsmoutebolSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
sms-ensms'enVervoeging: sms'en, sms't, sms'te, ge-sms't.
smsensms'enMet apostrof
smstesms'teMet apostrof
snéksnèkMet accent grave. Betekenis: eettentje langs de weg op de Antillen.
snietselschnitzelOp z'n Duits
snodaardsnoodaardDubbel o
snoezenpoessnoezepoesDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
snorrenpijpsnorrepijpDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
snottenbelsnottebelSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
sociaal-fiscaalsociaalfiscaal'sociaal-fiscaal' is volgens de regels van 1995 en 'sociaalfiscaal' volgens die van 2005.
sociaal-geneeskundigesociaal geneeskundige'sociaal-geneeskundige' is geschreven volgens de regels van 1995, 'sociaal geneeskundige' volgens de regels van 2005.
sociaal-geograafsociaal geograaf'sociaal-geograaf' is geschreven volgens de regels van 1995, 'sociaal geograaf' volgens de regels van 2005.
sociaal-geografensociaal geografen'sociaal-geografen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'sociaal geografen' volgens de regels van 2005.
sociaal-liberalismesociaalliberalismeGeen koppelteken
sociaal-pedagogischsociaalpedagogischGeen koppelteken
sociaal-psychiatrischsociaalpsychiatrischGeen koppelteken
sociaal-psychologischsociaalpsychologischGeen koppelteken
sociaal-realismesociaalrealismeGeen koppelteken
sociaal-wetenschappelijksociaalwetenschappelijkGeen koppelteken
sociaaldarwinismesociaal darwinismeTwee woorden
social mediabeleidsocialmediabeleidÉén woord
sociale-mediasitesocialemediasiteZonder koppelteken
sociale-mediaverslavingsocialemediaverslavingEén woord. Betekenis: verslaafd aan websites waar mensen sociale contacten kunnen onderhouden.
societeitsociëteitMert een ë
sociolinguistieksociolinguïstiekMet trema: ï
sociotherapieensociotherapieënMet trema: ë
sofatjesofaatjeMet dubbele a
sofi-nummersofinummerEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
SokratesSocratesNet als socratisch met een c, geen k.
solenoidesolenoïdeMet trema: ï
solenoidessolenoïdesMet trema: ï
solfegesolfègeMet accent grave
soliciterensolliciterenVervoeging: solliciteren, solliciteert, solliciteerde, gesolliciteerd.
solotjesolootjeMet dubbele o
SomalierSomaliërMet trema: ë
SomaliersSomaliërsMet trema: ë
soortsbeschermingsoortbeschermingGeen S
sordinossordino's'sordinos' is geschreven volgens de regels van 1995, 'sordino's' volgens de regels van 2005.
sotternieensotternieënMet trema: ë
souffleessoufflésMeervoud op -és.
soufflétjesouffleetjeMet -ee- i.p.v. é
souflakisouvlakiMet ou en v. Betekenis: Grieks gerecht van aan een houten pin geregen, geroosterd (lams)vlees.
soufleursouffleurDubbele f.
soupeetjesoupertje'soupeetje' is geschreven volgens de regels van 1995, 'soupertje' volgens de regels van 2005.
sousterrainsouterrainGeen s
souveniersouvenirVerkleinwoord: souvenirtje.
souveniertjesouvenirtje'souveniertje' is geschreven volgens de regels van 1995, 'souvenirtje' volgens de regels van 2005.
souvereinsoevereinMet oe i.p.v. ou
souvereinesoevereineMet oe i.p.v. ou
souvereiniteitsoevereiniteitMet oe.
Sovjet-socialismeSovjetsocialismeZonder koppelteken. (moest met koppelteken tussen 1995 en 2015)
sowiezosowieso
sp.a-ersp.a'erMet apostrof. Betekenis: lid van de Vlaamse sociaaldemocratische politieke partij genaamd Socialistische Partij Anders.
spadensteekspadesteekGeen tussenletter -n
spadenstekenspadesteken'spadensteken' is geschreven volgens de regels van 1995, 'spadesteken' volgens de regels van 2005.
spagettispaghettiMet gh en twee t's.
spanielspaniëlMet trema: ë
spanielsspaniëlsMet trema: ë
Spanjolenspanjolen'Spanjolen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'spanjolen' volgens de regels van 2005.
Spanjoolspanjool'Spanjool' is geschreven volgens de regels van 1995, 'spanjool' volgens de regels van 2005.
spanningscoefficientspanningscoëfficiëntMet trema: ë
spatieringspatiëringMet trema: ë
specialitéspécialitéIn een woord dat nog als echt Frans wordt aangevoeld, blijven alle accenttekens staan. Dat geldt vooral voor woordgroepen.
specialitésspécialités'specialités' is geschreven volgens de regels van 1995, 'spécialités' volgens de regels van 2005.
spectakelspektakelTwee keer k. Maar: spectaculair.
speed-pedelecspeedpedelecGeen koppelteken. Betekenis: elektrische fiets met krachtige motor waarmee hoge snelheden kunnen worden bereikt, synoniem: pedelec, speedbike.
speel-o-theekspelotheekÉén woord
speelgoedautotjespeelgoedautootjeMet dubbele o
spellingscommissiespellingcommissieZonder tussen-s, in tegenstelling tot veel andere samenstellingen met spelling. Betekenis: commissie aan wie het ontwerpen van regels voor de spelling opgedragen is.
sperciebonensperziebonenMet z i.p.v. c
spercieboonsperzieboonMet z i.p.v. c
spermatozoonspermatozoönMet ö
sphinxsfinxMeervoud: sfinxen.
spic-en-spanspic en spanWoordgroep, geen koppeltekens. Betekenis: (van een huis, een woonruimte e.d.) netjes opgeruimd, helemaal schoon.
spieenspieënMet trema: ë
spieratrofieenspieratrofieënMet trema: ë
spillenbeenspillebeenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
spillenleenspilleleenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
spillenpootspillepootDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
spinnenwielspinnewielBij samenstellingen waar het eerste deel een werkwoord is, komt er geen tussen '-n'.
spinnewebspinnenwebMet tussen -n.
spinnewebbenspinnenwebben
spionagenschandaalspionageschandaalSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
spionnerenspionerenMet enkel n
spiritualienspiritualiënMet trema: ë
spitstechnologieenspitstechnologieënMet trema: ë
spolierenspoliërenMet trema: ë
spondeischspondeïschMet trema: ï
spontaneiteitspontaneïteitMet trema: ï
sporkenboomsporkeboomDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
sporkenhoutsporkehoutDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
sport-bhtjesport-bh'tjeMet apostrof
sportbehatjesportbehaatjeMet dubbele a
sporthygienesporthygiëneMet trema: ë
SSerSS'erMet apostrof
SSersSS'ersMet apostrof
st.-jakobsschelpsint-jakobsschelp'st.-jakobsschelp' is geschreven volgens de regels van 1995, 'sint-jakobsschelp' volgens de regels van 2005.
st.-jakobsschelpensint-jakobsschelpen'st.-jakobsschelpen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'sint-jakobsschelpen' volgens de regels van 2005.
staatsfinancienstaatsfinanciënMet trema: ë
staatsindustrieenstaatsindustrieënMet trema: ë
stacatostaccatoMet dubbel c
stadienstadiënMet trema: ë
stadje in wordingalluresstadjes-in-wordingallures
stadje-in-wordingstadje in wordingWordt los geschreven
stadsprivelegestadsprivilege
stadsstaatstadstaatEnkele s
stadtenstattenMet 'tt'
stagair (mannelijk)stagiair (mannelijk)Met -iair, meervoud stagiairs.
stagaire (vrouwelijk)stagiaire (vrouwelijk)Met -iaire, meervoud stagiaires.
staingunstengunMeervoud: stenguns.
stand-up-comedystand-upcomedygeen tweede streepje. Ook stand-upcomedywedstrijd en stand-upcomedyconcours
Standaard-NederlandsStandaardnederlandsÉén woord
standariserenstandaardiserenVervoeging: standaardiseren, standaardiseert, standaardiseerde, gestandaardiseerd.
standbystand-byMet streepje.
standinstand-inIemand die de rol van een ander tijdelijk overneemt, bv. bij gevaarlijke filmopnamen. stand-ins.
stap-voor-stapstap voor stapGeen samenkoppeling.
statencommissieStatencommissieMet hoofdletter
statendamStatendamNamen van gebouwen en vervoermiddelen worden met een hoofdletter geschreven.
statenfractieStatenfractieDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
statenfractiesStatenfracties'statenfracties' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Statenfracties' volgens de regels van 2005.
statenlidStatenlidIn samenstellingen van namen van instanties en instellingen blijft de hoofdletter behouden.
statenloosstateloosWoorden die eindigen op -lijk of -loos krijgen vallen buiten de tussen -n regel omdat dit geen samenstellingen zijn.
statiebezoekstaatsiebezoek
statiefotostaatsiefotoMet dubbel a en ts
status-quostatus quoMet spatie
stedebouwstedenbouwMet tussen-n. Maar: stedehouder.
stedenhouderstedehouderDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
steenbokskeerkringSteenbokskeerkringSamenstellingen van sterrenbeeld 'Steenbok' en 'keerkring'. In tegenstelling tot noorderkeerkring met hoofdletter. (net als evenaar, nulmeridiaan en arctische cirkel.)
steeple-chasesteeplechaseEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
StehgeigerstehgeigerZelfstandige naamwoorden die aan het Duits zijn ontleend, worden in het Nederlands met kleine letter geschreven.
stencillenstencilenMet enkele l, en c
stereotypstereotiepMet ie
sterftencijfersterftecijferGeen tussen-n.
sterkte/zwakteanalysesterkte-zwakteanalyseStreepje tussen de gelijkwaardige delen.
steroidesteroïdeMet trema: ï
sterradiaalsteradiaal
stewardesstewardessMet dubbel s
stewardesjestewardessjeGrondwoord met dubbele s op het eind, en voor verkleinvorm -je erachter.
stiekumstiekemOp -em, niet -um
stiff upperlipstiff upper lipIn drie woorden. Betekenis: gereserveerdheid, (m.n. als uiterlijk kenmerk van Britse onaandoenlijkheid.)
stijl (sterk hellend)steil (sterk hellend)Met korte 'ei'
stijl haarsteil haarMet korte ei als in steile helling
stijlorigsteilorigKorte ei
Stille-OceaangebiedStille OceaangebiedEen eigennaam die uit meer dan één woord bestaat, en dus meer dan één hoofdletter heeft, krijgt geen koppelteken in een samenstelling of een afleiding.
stillistischstilistischMet enkele 'l'
stoicijnstoïcijnMet trema: ï
stoicijnsstoïcijnsMet trema: ï
stoischstoïschMet trema: ï
stookolienstookoliënMet trema: ë
stopkontactstopcontactTweemaal c.
stracciatellaijsstracciatella-ijsMet koppelteken vanwege klinkerbotsing. Betekenis: ijs, waaraan flinterdunne reepjes chocolade zijn toegevoegd.
straciatellastracciatellaDubbel c
stradivariusStradivariusEen merknaam schrijven we met hoofdletter, tenzij het een soortnaam is geworden.
stradivariussenStradivariussen'stradivariussen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Stradivariussen' volgens de regels van 2005.
strafrechterlijkstrafrechtelijk
strasssteentjestrassteentjeSteentje van stras (imitatie-edelsteen).
strategieenstrategieënMert een ë
strategiënstrategieën
strategoenstrategoënMet trema: ë
stress-syndroomstresssyndroomÉén woord
stressyndroomstresssyndroomÉén woord, 4 s'en.
strictstriktMet k i.p.v. c
stroganofsausstroganoffsausSaus bereid van fijngesneden uien en paprika, tomaten, knoflook, room en wodka, geserveerd bij vlees
strooijonkerstrooi-jonkerWe vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. We vermijden klinkerbotsing in een ongeleed woord of in een afleiding door een trema te gebruiken.
strooijonkersstrooi-jonkers'strooijonkers' is geschreven volgens de regels van 1995, 'strooi-jonkers' volgens de regels van 2005.
strukturenstructurenMet c i.p.v. k
strukturerenstructurerenMet c i.p.v. k
struktuurstructuurMet c i.p.v. k
stucadoorstukadoorVolgens de nieuwe spelling van 2005 moet het met 'k'
stucadorenstukadorenMet een k, geen c.
stucenstukenMet 'k' volgens de spelling van 2005
studentenkorpsstudentencorpsCorps (met Franse uitspraak) komt voor in: corps diplomatique, studentencorps Korps (met Nederlandse uitspraak) is het gewone woord. brandweerkorps, legerkorps, muziekkorps.
studentensocieteitstudentensociëteitMet trema: ë
studentezwangerschapstudentenzwangerschapUitzonderingsregel voor de tussen '-n'. Bij vrouwelijke nevenvormen komt er een tussen '-n'. In dit geval gaat het om de vrouwelijke vorm van 'student': 'studente'.
stuk (werk)stuc (werk)Met c, maar werkwoord: stuken, stuukte, gestuukt. stukadoor
stupefaitstupéfaitMet accent aigu. Betekenis: stomverbaasd.
stylistischstilistischMet i i.p.v. y
subcategorieensubcategorieënMet trema: ë
subcategoriensubcategorieënMert een ë
subsidientsubsidiëntMet trema: ë
subsidientensubsidiëntenMet trema: ë
subsidierensubsidiërenMet trema: ë
sucadelappensukadelappenMet k. Betekenis: (NL) runderlappen, stooflappen uit de runderschouder.
succesiefsuccessiefDubbel s
successsuccesMet enkele s
sudanroodsoedanroodAlleen met -oe- ondanks Sudanees. Betekenis: een verboden voedselkleurstof.
suèden jasjesuède jasjeGeen n
sufficientsufficiëntMet trema: ë
sufficientesufficiënteMet trema: ë
sufragettesuffragetteMet dubbele f. Betekenis: militante voorstandster van het kiesrecht voor vrouwen (ca. 1900 – 1910).
suicïdaalsuïcidaalTrema op de eerste i.
suikerpatientsuikerpatiëntMet trema: ë
suikerpatientensuikerpatiëntenMet trema: ë
sukadenkoeksukadekoekSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
sukkulentsucculentMet cc - plant met vlezige bladen of stengels, vetplant
suksessuccesTwee c's. successen. Verkleinwoord: succesje.
suksessensuccessenMet c i.p.v. k
suksessiesuccessieDubbele c, dubbele s.
sumumnsummumDubbele m in het midden.
super-8-filmsuper 8-filmGeen koppelteken tussen super 8
super-doe-het-zelfzakensuperdoe-het-zelfzaken
superdeluxesuper-de-luxeMet een streepje
suplementsupplementTwee p's.
suportersupporterTwee p's.
suppletoresuppletoire'suppletore' is geschreven volgens de regels van 1995, 'suppletoire' volgens de regels van 2005.
supplierensuppliërenMet trema: ë
supprematiesuprematieVan suprematus, Lat., de opperheerschappij
sur placesurplaceAan elkaar vast
sur placessurplaces'sur places' is geschreven volgens de regels van 1995, 'surplaces' volgens de regels van 2005.
surceancesurseance
surreeelsurreëelMet trema: ë
surreelesurreëleMet trema: ë
svarabahktivocaalsvarabhaktivocaalOud-Indisch: svara (klank, klinker) + bhakti (deel, verdeling) + vocaal
symetrie, symetrischsymmetrie, symmetrischTwee m's.
sympathieensympathieënMet trema: ë
sympatiesympathieMet h na de t.
symtoomsymptoomMet (nauwelijks hoorbare) p tussen m en t.
syngroonsynchroonMet ch.
synonimiesynonymieMet twee y’s. Betekenis: eigenschap van woorden dat zij synoniem zijn.
syntesizersynthesizerMeervoud: synthesizers.
SyrierSyriërMet trema: ë
SyriersSyriërsMet trema: ë
systeemtheorieensysteemtheorieënMet trema: ë
t-bonesteakT-bonesteakMet hoofdletter omdat het de vorm van de letter aangeeft. Betekenis: lendenbiefstuk aan een T-vormig bot.
t-shirtT-shirtAls de vorm van de gedrukte letter bedoeld wordt, krijgt het een hoofdletter.
t-splitsingT-splitsingAls de vorm van de gedrukte letter bedoeld wordt, krijgt het een hoofdletter.
taai-taaitaaitaaiEr kunnen geen fouten gemaakt worden in de uitspraak, dus geen koppelteken.
taboeiseringtaboeïseringMet trema: ï
tacotjetacootjeMet dubbele o
tae botae-boMet koppelteken (tai chi is zonder).
taeltaëlMet trema: ë
tagliatellitagliatelleItaliaanse pastalinten, met een e aan het eind
tai chiëntai-chiënMet koppelteken (maar: 'tai chi', zonder koppelteken).
tai-botae-boMat ae (vgl. tai chi).
tai-chitai chiChinese bewegingsleer
tai-chientai-chiënMet trema: ë
takkenweertakkeweerDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
takserentaxerenVervoeging: taxeren, taxeert, taxeerde, getaxeerd.
taksientaxiënVervoeging: taxiën, taxiet, taxiede, getaxied.
TalibantalibanMet kleine letter. Taliban is het meervoud van talib.
talientaliënMet trema: ë
talmoedischTalmoedischHeilige boeken schrijven we met hoofdletter als we de tekst bedoelen, maar met kleine letters als het om een exemplaar van het boek gaat. (ook samenstellingen en afleidingen)
talmoedischeTalmoedisch'talmoedische' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Talmoedisch' volgens de regels van 2005.
talmudTalmoed'talmud' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Talmoed' volgens de regels van 2005.
talmudistTalmoedist'talmudist' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Talmoedist' volgens de regels van 2005.
taluudtalud'taluud' is geschreven volgens de regels van 1995, 'talud' volgens de regels van 2005.
tamboer-maîtretambour-maîtreMet ou, niet met oe
tamboer-maîtrestambour-maîtres'tamboer-maîtres' is geschreven volgens de regels van 1995, 'tambour-maîtres' volgens de regels van 2005.
tambourijntamboerijnMet oe en ij. Betekenis: kleine handtrom bestaande uit een houten of koperen hoepel, aan de rand van schellen voorzien, en met een trommelvel bespannen, synoniem: rinkelbom.
tangentieletangentiëleMet trema: ë
tangooëntangoën
TantalusbekertantalusbekerEen samenstelling met een persoonsnaam behoudt de hoofdletter. Alleen als de genoemde persoon niet betrokken is bij het nieuwe begrip schrijven we het woord met kleine letter.
Tantalusbekerstantalusbekers'Tantalusbekers' is geschreven volgens de regels van 1995, 'tantalusbekers' volgens de regels van 2005.
TantaluskwellingtantaluskwellingEen samenstelling met een persoonsnaam behoudt de hoofdletter. Alleen als de genoemde persoon niet betrokken is bij het nieuwe begrip schrijven we het woord met kleine letter.
Tantaluskwellingentantaluskwellingen'Tantaluskwellingen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'tantaluskwellingen' volgens de regels van 2005.
taoismetaoïsmeMet trema: ï
taoistischtaoïstischMet trema: ï
taoistischetaoïstischeMet trema: ï
tap-plaatstapplaatsDe delen van een samenstelling of een afleiding schrijven we aan elkaar vast.
tap-plaatsentapplaatsen'tap-plaatsen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'tapplaatsen' volgens de regels van 2005.
tapa's-bartapasbarÉén woord
tapisserieentapisserieënMet trema: ë
tararaboemdi-jeetararaboemdijeeÉén woord
tararaboemdi-jeefiguurtararaboemdijeefiguurGewone samenstelling, één woord
tardivieteittardiviteitTwee keer i, niet ie - het te laat zijn
tartaarsTartaars'tartaars' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tartaars' volgens de regels van 2005.
tartaarseTartaarse'tartaarse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tartaarse' volgens de regels van 2005.
tartarenTartaren'tartaren' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tartaren' volgens de regels van 2005.
tarwenaartarweaarSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'. Er komt geen streep tussen 'tarwe'en 'aar' omdat de cominatie 'ea' niet als één woord uitgesproken kan worden.
tataarTataar'tataar' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tataar' volgens de regels van 2005.
tataarsTataars'tataars' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tataars' volgens de regels van 2005.
tataarseTataarse'tataarse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tataarse' volgens de regels van 2005.
tatarenTataren'tataren' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tataren' volgens de regels van 2005.
tatoeeerdertatoeëerderMet trema: ë
tatoeeerderstatoeëerdersMet trema: ë
tatoeerentatoeërenVervoeging: tatoeëren, tatoeëert, tatoeëerde, getatoeëerd.
tatoeeringtatoeëringMet trema: ë
tautologieentautologieënMet trema: ë
taxtaks
tax-freetaxfreeEén woord. In samenstellingen: taxfreeshop.
taxatientaxatiënMet trema: ë
taxi-ondernemingtaxiondernemingDe combinatie 'io' wordt nooit als een bepaalde klank uitgesproken. Hier is dus geen sprake van klinkerbotsing en komt er geen streepje.
taxientaxiënMet trema: ë
taxitjetaxietjeOp -ietje i.p.v. -itje
taxonomieentaxonomieënMet trema: ë
TaylorstelseltaylorstelselEen samenstelling met een persoonsnaam behoudt de hoofdletter. Alleen als de genoemde persoon niet betrokken is bij het nieuwe begrip schrijven we het woord met kleine letter.
tbs-patienttbs-patiëntMet trema: ë
tbs-patiententbs-patiëntenMet trema: ë
te aanvalten aanval-
te bate vanten bate van-
te been (goed, slecht -)ter been (goed, slecht -)-
te behoeve vanten behoeve van-
te deleten dele-
te dode (opgeschreven)ten dode (opgeschreven)-
te dood veroordelenter dood veroordelen-
te einde raadten einde raad-
te gehore (brengen)ten gehore (brengen)-
te gelijkertijdtegelijkertijdEén woord. Maar: te gelegener tijd, terzelfder tijd.
te genoegen vanten genoegen van-
te gerieve vanten gerieve van-
te gunste vanten gunste van-
te hand (stellen)ter hand (stellen)-
te harte (gaan, nemen)ter harte (gaan, nemen)-
te laat komertelaatkomerSamenstelling waar een woordgroep deel van uitmaakt.
te laste (leggen)ten laste (leggen)-
te overstaan vanten overstaan van-
te overvloedeten overvloede-
te stelligsteten stelligste-
te tonele (voeren)ten tonele (voeren)-
te voeten uitten voeten uit-
te voorschijntevoorschijnGeen spatie tenzij iets 'té' is. (bv. 'te snel')
te wille vanter wille van-
te zeeter zee-
te zelfdertijdtezelfdertijd-
te-pas-en-te-onpaste pas en te onpasWoordgroep dus los
teakwondotaekwondoMet ae.
teatertheaterMet th.
technologieentechnologieënMet trema: ë
tectonischtektonischMet k. Betekenis: m.b.t. aardverschuivingen, verstoring in de ligging van de aardlagen.
tegemoet gekomentegemoetgekomenZonder spatie
teigentijgen
tekkelentackelenVervoeging: tackelen, tackelt, tackelde, getackeld.
tekort schietentekortschietenÉén woord
telaatkomente laat komenWoordgroep, geen werkwoord.
tele-shoppingteleshoppingEén woord.
telepatietelepathieMet h na de t.
temathemaMet th. thema's. Verkleinwoord: themaatje.
temiddente middenTwee woorden
temperatuurgradienttemperatuurgradiëntMet trema: ë
ten allen prijzete allen prijze-
ten allen tijdete allen tijde-
ten attentie vanter attentie van-
ten beoordelingter beoordeling-
ten berge rijzente berge rijzenNiet ten maar te. Betekenis: (vaste uitdrukking) de haren rezen mij te berge ik schrok ontzettend.
ten beschikking vanter beschikking van-
ten bezichtigingter bezichtiging-
ten eenre zijdeter eenre zijde-
ten enen maleten enenmaleEnenmale = aaneen, maar: ten tweeden male, ten derden male, etc. Betekenis: geheel en al.
ten ere vanter ere van-
ten gelde makente gelde maken-
ten gelegenheid vanter gelegenheid van-
ten gepaste tijdete gepasten tijdeTe' is de juiste wijze omdat 'ten' ontstaan is uit de samenstelling van tot of ter met een lidwoord (de, der of den). Als er in de uitdrukking geen lidwoord bijhoort dan is het altijd 'te' en nooit 'ten'.
ten gepasten tijdete gepasten tijde-
ten gronde (richten)te gronde (richten)-
ten harentte harent'ten harent' is geschreven volgens de regels van 1995, 'te harent' volgens de regels van 2005.
ten hemel schreiendtenhemelschreiendÉén woord. (meer dan ergerlijk)
ten herinneringter herinnering-
ten hunnentte hunnent'ten hunnent' is geschreven volgens de regels van 1995, 'te hunnent' volgens de regels van 2005.
ten inzageter inzage-
ten midden van te midden van -
ten mijnen lastete mijnen laste-
ten mijnentte mijnent'ten mijnent' is geschreven volgens de regels van 1995, 'te mijnent' volgens de regels van 2005.
ten nagedachtenis vanter nagedachtenis van-
ten ore (komen)ter ore (komen)-
ten plaatseter plaatse-
ten rade (gaan)te rade (gaan)-
ten sprake (komen)ter sprake (komen)-
ten verdedigingter verdediging-
ten waarde vanter waarde van-
tenardsblauwthenardsblauwMet th - kobaltblauw
teneergeslagenterneergeslagenMet r.
tengevolge vanten gevolge vanTengevolge met spatie
teniet doentenietdoenEén woord. Vervoeging: tenietdoen, doet teniet, deed teniet, tenietgedaan.
teniet gaantenietgaanEén woord. Vervoeging: tenietgaan, gaat teniet, ging teniet, tenietgegaan.
tenlastenleggingtenlasteleggingDit woord is geen samenstelling en valt daarom buiten de tussen -n regel.
tenminste 3 meterten minste 3 meterTenminste betekent: althans. Ten minste betekent: minstens. Ten minste drie uur moest de show duren. Dat vond de regisseur tenminste.
tennistertennissterMet dubbel s
tennisterstennisstersMet dubbel s
Tenslotte ging het licht uitTen slotte ging het licht uitTenslotte betekent: uiteindelijk, eigenlijk, op de keper beschouwd. Hij deed het tenslotte toch. Tenslotte kan ik er ook niets aan doen. Ten slotte betekent: tot slot, tot besluit, als laatste. Ten slotte gaf de voorzitter zijn mening over de kwestie.
tequila sunrisestequila's sunriseMeervoudsvorm wordt gevormd met apostrof-s achter tequila, geen s achter sunrise. Betekenis: cocktail van tequila, sinaasappelsap en grenadine.
ter aanzien vanten aanzien van-
ter anker liggenten anker liggenTen, niet ter.
ter belope vanten belope van-
ter berde (brengen)te berde (brengen)-
ter berge (rijzen)te berge (rijzen)-
ter beschikking gesteldeterbeschikkinggesteldeEén woord, maar ter beschikking stellen. Betekenis: verdachte met een ziekelijke stoornis, die van overheidswege wordt verpleegd.
ter beurt vallente beurt vallen-
ter dans (vragen)ten dans (vragen)-
ter deel (vallen)ten deel (vallen)-
ter degeterdegeEén woord.