6000 spelfouten


Toon woorden die beginnen met: Zoek

FoutGoedUitleg
wezelijkwezenlijkWoorden eindigend op -lijk en -loos zijn geen samenstellingen en vallen buiten de tussen -n regel. Enkele uitzonderingen daarop zijn 'gezamenlijk', 'levenloos', 'medogenloos', 'wezenlijk' en 'wezenloos'.
wezelooswezenloosWoorden eindigend op -lijk en -loos zijn geen samenstellingen en vallen buiten de tussen -n regel. Enkele uitzonderingen daarop zijn 'gezamenlijk', 'levenloos', 'medogenloos', 'wezenlijk' en 'wezenloos'.
whiccawiccaZonder h, met dubbele c. Betekenis: moderne heks, ook witte heks genoemd.
whisky-sauswhiskysausÉén woord
whitespiritwhite spiritTwee woorden.
wiegedoodwiegendoodMet een n
wiegenliedwiegeliedBij samenstellingen waar het eerste deel een werkwoord is, komt er geen tussen '-n'.
wiegentouwwiegetouw'wiegentouw' is geschreven volgens de regels van 1995, 'wiegetouw' volgens de regels van 2005.
wiegentouwenwiegetouwen'wiegentouwen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'wiegetouwen' volgens de regels van 2005.
wielenwaalwielewaalDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
wiggebeenwiggenbeenMet tussenletter -n
wiitiswiiitisDrie i`s afgeleid van Wii
wijdopenwijd openMet spatie.
wijds (groots, prachtig,ruim)weids (groots, prachtig,ruim)Met ei
wijdverbrijdwijdverbreidMet ei aan het eind. Betekenis: op zeer veel plaatsen aanwezig, bij zeer veel mensen aangetroffen een wijdverbreid misverstand.
wijgevoelwij-gevoelWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een woord dat zichzelf representeert
wijntje en Trijntjewijntje en trijntjeHoofdletter T
wijvormwij-vormWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een woord dat zichzelf representeert
wild-west filmwildwestfilmEén woord.
wildelingsboomwildelingboomZonder tussen-s. Soort van zoeteappelboom
wildemankruid wildemanskruidMet tussen-s
wildwaterkanoenwildwaterkanoënMet trema: ë
willenkeurwillekeurSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
windt u toch niet zo op!wind u toch niet zo op!Gebiedende wijs
winwin-situatiewin-winsituatieStreepje tussen de gelijkwaardige delen.
wishfull thinkingwishful thinkingVrij vertaald uit het engels maken veel mensen van wishful: "wensvol", waar "vol" in het engels geschreven word als "full". Wishful is echter een onafhankelijk woord, dat zowel in Van Dale als in Oxford als wishful geschreven word.
wisseltrofeeenwisseltrofeeënMet trema: ë
wissenwasjewissewasjeDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
witteboorden criminaliteitwitteboordencriminaliteitDrieledige samenstellingen waarvan de eerste twee leden bij elkaar horen, worden als één woord gespeld.
WMO-loketWmo-loketWmo volgens donorpincipe, een term van de rijksoverheid.
woesternijwoestenij
wolfspinwolfsspinMet tussen-s zoals bij wolfshond en wolfsklem. Betekenis: familie van spinnen die geen web maken, maar hun prooi overvallen, synoniem: jachtspin.
wollengraswollegrasSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
woon-, werkverkeerwoon-werkverkeerStreepje tussen de gelijkwaardige delen.
woonwerkverkeerwoon-werkverkeerMet een streepje
woordvoerdsterwoordvoersterCorrect is: woordvoerster. Vrouwelijke aanduidingen worden gevormd door -ster toe te voegen aan de stam van het werkwoord: woord+voer+ster.
WorcestersausworcestersausMet kleine letter.
wortel trekken van 100worteltrekken van 100Eén woord. Betekenis: de wortel uit een getal berekenen.
wouwe windwauwe windGunstige wind. Met au
wouwelenwauwelenMet au
wredaardwreedaardDubbel e
writers’ blockwriter’s blockGenitief op ’s omdat het om één auteur gaat, niet om meerdere. Betekenis: (tijdelijk) gebrek aan inspiratie van een auteur om te schrijven.
X-aantalx-aantalMet kleine letter
X-asx-asAls de letter een symbool of afkorting is, komt er geen hoofdletter.
x-benenX-benenMet hoofdletter
y-greci-grecMet i en koppelteken. Betekenis: De letter y; ypsilon, Griekse y.
yahtzeeenyahtzeeënMet trema: ë
yakjakMet een j in plaats van een y
yathzeeyahtzeeMet h voor de t, niet erachter.
ÜbermenschübermenschZelfstandige naamwoorden die aan het Duits zijn ontleend, worden in het Nederlands met kleine letter geschreven.
YetiyetiMet kleine letter.
yin-en-yangyin en yangZonder koppeltekens. Betekenis: soms wordt een goede samenwerking zo aangeduid.
yoertjoertMet een j
YorkhamyorkhamGeen hoofdletter
yuca (sierplant)yucca (sierplant)Yucca = sierplant, yuca = maniok
yucca (maniok)yuca (maniok)Yuca = maniok, yucca = sierplant
zak-JapannerzakjapannerGeen koppelteken
zebratjezebraatjeMet dubbele a
zedemeesterenzedenmeesterenTussen-n omdat zede alleen mv. zeden heeft. Betekenis: moraliserend optreden, prediken.
zeeenzeeënMet trema: ë
zeeuws-vlaanderenZeeuws-VlaanderenAardrijkskundige namen krijgen hoofdletters. Aardrijkskundige namen met een koppelteken krijgen na dit teken nog een hoofdletter.
zegenvuurzegevuurSamenstelling van zege en vuur, niet van de zegen. Betekenis: vuur ontstoken ter viering van een overwinning (zege).
Zen-boeddhismezenboeddhismeEén woord, kleine letter.
zendercoordinatorzendercoördinatorMet ö
ZenegroenzenegroenSoortnamen van planten en dieren krijgen een kleine letter maar de Latijnse aanduidingen krijgen wel een hoofdletter.
zenuwpatientzenuwpatiëntMet trema: ë
zenuwpatientenzenuwpatiëntenMet trema: ë
zero-tolerancezero toleranceIn samenstellingen: zero-tolerancebeleid (Nederlands alternatief: nultolerantiebeleid).
zerotjezerootjeMet dubbele o
zes uur journaalzesuurjournaalDrieledige samenstellingen waarvan de eerste twee leden bij elkaar horen, worden als één woord gespeld.
zeseneenhalfzesenhalfZeseneenhalf is een foute vorm van zesenhalf, een 'soort' telwoord. Zes-en-een-half is een rapportcijfer.
zevengesternte (M45)Zevengesternte (M45)Een aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter. Samenstellingen en afleidingen op basis van een aardrijkskundige naam behouden de hoofdletter.
zich het apelazerus werkenzich het apelazarus werkenLaza, niet laze
zich te goed doenzich tegoed doenDrie woorden. Betekenis: genieten van voedsel en drank.
zich thuisvoelenzich thuis voelenDrie woorden. Betekenis: zich op z`n gemak voelen.
ziegenzagenziegezagenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
ziekenappèlziekenappel'ziekenappèl' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ziekenappel' volgens de regels van 2005.
ziekenfondspatientziekenfondspatiëntMet trema: ë
ziekenfondspatientenziekenfondspatiëntenMet trema: ë
ziekenhuispatientziekenhuispatiëntMet trema: ë
ziekenhuispatientenziekenhuispatiëntenMet trema: ë
zielepietzielenpietMet tussen -n
zielepootzielenpootMet tussen -n
zielerustzielenrustIn samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat in het meervoud alleen eindigt op '-en', komt er een tussen '-n'.
Zigeuner zigeuner Etnische groepen worden met een kleine letter geschreven
zij-ingangzijingangDe combinaties 'ij' + 'i' en 'ij' + 'ij' krijgen nooit een streepje omdat hier geen sprake is van klinkerbotsing.
zij-instromerzijinstromerGeen koppelteken
zijne koninklijke hoogheidZijne Koninklijke HoogheidTitulatuur krijgt altijd een hoofdletter als het om een vorstelijk persoon gaat.
zijspreukzeispreukMet korte ei
zinkografieenzinkografieënMet trema: ë
zinnenbeeldzinnebeeld
zinnenspelzinnespel'zinnenspel' is geschreven volgens de regels van 1995, 'zinnespel' volgens de regels van 2005.
zinnenspelenzinnespelen'zinnenspelen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'zinnespelen' volgens de regels van 2005.
zitslaapbankzit-slaapbankAls we een samenstelling maken met een samenkoppeling als linkerdeel, dan schrijven we het rechterdeel van de samenstelling vast aan het laatste woord van de samenkoppeling. Tussen de delen van de samenkoppeling behouden we de koppeltekens.
zitslaapbankenzit-slaapbanken'zitslaapbanken' is geschreven volgens de regels van 1995, 'zit-slaapbanken' volgens de regels van 2005.
zitteblijverzittenblijverBij samenstellingen waar het eerste deel een werkwoord is, komt er geen tussen '-n'. Uitzondering: 'zittenblijver'
zo paszopasAaneen. Betekenis: zojuist, zo-even.
zodirectzo directMet spatie.
zoeloeZoeloeDe naam van een taal of dialect wordt met een hoofdletter geschreven. Samenstellingen en afleidingen behouden de hoofdletter, maar werkwoorden en daarvan afgeleide zelfstandige naamwoorden schrijven we klein.
zoeloesZoeloes'zoeloes' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Zoeloes' volgens de regels van 2005.
zoëvenzo-evenMet een streepje
zomerzonnenwendezomerzonnewendeGeen tussen '-n' als het eerste deel naar een persoon of zaak verwijst die in de gegeven context enig is in zijn soort. Alleen de volgende woorden hebben daar betrekking op: 'zon', 'maan', 'hel', 'koningin', 'O.L. Vrouwe'.
zometeenzo meteenZo meteen wordt in twee woorden gespeld.
zonder-meerzonder meerWoordgroep - ongetwijfeld, dat is zonder meer juist
zonietzo nietAltijd in twee woorden. Zo niet, dan zullen we moeten ingrijpen. Zo niet zullen we moeten ingrijpen.
zonnenbloemzonnebloemHet eerste deel van de samenstellig is enig in zijn soort.
zonnenbrandzonnebrandGeen tussen '-n' als het eerste deel naar een persoon of zaak verwijst die in de gegeven context enig is in zijn soort. Alleen de volgende woorden hebben daar betrekking op: 'zon', 'maan', 'hel', 'koningin', 'O.L. Vrouwe'.
zonnenenergiezonne-energieGeen tussen '-n' als het eerste deel naar een persoon of zaak verwijst die in de gegeven context enig is in zijn soort. Alleen de volgende woorden hebben daar betrekking op: 'zon', 'maan', 'hel', 'koningin', 'O.L. Vrouwe'.
zonnenschijnzonneschijnHet eerste deel van de samenstellig is enig in zijn soort.
zoologiezoölogieTrema op de tweede o.
zoon en heilige geestZoon en Heilige GeestEen persoon of zaak die als heilig wordt beschouwd, krijgt een hoofdletter. Let op dat het woordje 'en' geen hoofdletter krijgt.
zorgdragenzorg dragenTwee woorden
zowiezosowieso
Zuid-Limburg-noordZuid-Limburg-NoordNoord is hier een aardrijkskundige bepaling, daarom met hoofdletter geschreven.
ZuidafrikaansZuid-AfrikaansMet een streepje
zuiderkruisZuiderkruisEen aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter. Samenstellingen en afleidingen op basis van een aardrijkskundige naam behouden de hoofdletter.
ZuiderszuidersMet kleine letter. Ook: oosters, westers.
ZuideuropeesZuid-EuropeesMet een streepje
ZuidkoreaanseZuid-KoreaansMet een streepje
zuidpool (Antarctica)Zuidpool (Antarctica)De Zuidpool wordt als aardrijkskundige naam beschouwd en krijgt dus een hoofdletter.
zuidwaardszuidwaarts
zwaanridderZwaanridderEen eigennaam krijgt een hoofdletter; een soortnaam schrijven we klein.
zwaardlelienzwaardleliënMet trema: ë
zwanebloemzwanenbloemDe tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
zwart op witzwart-op-witMet koppeltekens. Betekenis: op schrift, m.n. als bewijsstuk iets zwart-op-wit willen hebben, krijgen.
zwartwitfotozwart-witfotoAls we een samenstelling maken met een samenkoppeling als linkerdeel, dan schrijven we het rechterdeel van de samenstelling vast aan het laatste woord van de samenkoppeling. Tussen de delen van de samenkoppeling behouden we de koppeltekens.
zwezerikkenzwezeriken
zymothischzymotischGeen th. Betekenis: gistend.
zyrkoniumzirkoniumMet een i na de z, geen y.
zzp-erzzp'erAfgeleide woorden die een afkorting bevatten, krijgen een apostrof als het woorddeel niet los kan voorkomen (zzp+er).
€5,-biljet€5-biljetGeen decimalen of komma bij samenstellingen met valuta
winterpret- en sportwinterpret en -sportKoppelteken staat op de plaats waar het woord winter is weggelaten. Betekenis: sneeuw- en ijspret, ijssport.
pavlowreactiepavlovreactieTwee keer met v. Betekenis: onwillekeurige reactie op een stimulans.
scurielscurrielMet dubbele r. Betekenis: potsierlijk, lachwekkend, kluchtig, komiek.
jijjouenjij-jouenKoppelteken tussen gelijkwaardige delen. Betekenis: met jij, jou en jouw aanspreken, synoniem: jijen, jouen, tutoyeren.
toasten (een heildronk uitbrengen)toosten (een heildronk uitbrengen)Met dubbele o. Betekenis: proosten. Let wel: toasten is roosteren.
TorentjesoverlegtorentjesoverlegMet kleine letter. Betekenis: overleg met de Nederlandse premier in zijn werkkamer aan het Binnenhof.
TracischThracischMet Th. Betekenis: Indo-Europese taal, gesproken tot ca. 100 v.Chr. en alleen bekend uit eigennamen en glossen.
tragediennetragédienneMet accent aigu op de eerste e; vergelijk met comédienne. Betekenis: actrice die (m.n.) in treurspelen acteert.
Tyrrheense ZeeTyrreense ZeeZonder h. Betekenis: Bepaald deel van de Middellandse Zee, ten westen van Italië, ten noorden van Sicilië en ten oosten van Corsica en Sardinië (zie: http://namen.taalunie.org/land/it).
tweeduizendnegentientweeduizend negentienGetallen tot en met duizend aaneen, maar na het woord duizend volgt een spatie. Betekenis: 2019.
daar tegenoverdaartegenoverEén woord. Betekenis: tegenover het genoemde daartegenover staat dat dit systeem duurder is.
meteorelogischmeteorologischMet drie o’s. Betekenis: betrekking hebbend op de meteorologie, uit het oogpunt daarvan, synoniem: weerkundig.
veel gehoordveelgehoordEén woord. Betekenis: dat of die je vaak hoort, synoniem: vaakgehoord een veelgehoorde klacht.
orang oetanorang-oetanMet koppelteken. Betekenis: soort van mensaap die in troepen in de vochtige bossen van Borneo en Sumatra wordt aangetroffen (Pongo pygmaeus), vormvariant: orang-oetang.
exquizeexquiseMet een s. Betekenis: exquisiet, uitgelezen, voortreffelijk.
catmiumcadmiumMet een d. Betekenis: chemisch element (symbool: Cd); zeer giftig in zijn verbindingen.
concullegaconculegaMet één l. Betekenis: iemand die dezelfde dienst verricht of hetzelfde product maakt (samentrekking van concurrent en collega).
wizentwisentMet een s. Betekenis: grootste Europees zoogdier (bizon, Bison bonasus), m.n. in Rusland en Polen.
u-bootU-bootMet hoofdletter want het komt van het Duitse ‘Unterseeboot’. Betekenis: onderzeeër.
van-der-waalskrachtvanderwaalskrachtEén woord. Betekenis: (chemie, natuurkunde) kracht tussen moleculen die berust op onder meer de wisselwerking tussen twee dipolen.
verradelijkverraderlijkMet r voor -lijk. Betekenis: iets waarop je je verkijkt, waarin gevaar schuilt waarop je niet rekent.
vitamine-C-tekortvitamine C-tekortMet één koppelteken. Betekenis: een tekort aan vitamine C waardoor klachten kunnen ontstaan.
vlekkenloosvlekkeloosGeen tussen-n omdat het een afleiding is met het grondwoord vlek en achtervoegsel -loos. Betekenis: zonder enige verontreiniging vlekkeloos wit papier; waarop geen smet rust vlekkeloos gedrag, leven.
uurtje factuurtjeuurtje-factuurtjeMet koppelteken. Betekenis: wijze van factureren, waarbij het aantal gewerkte uren in rekening gebracht wordt.
macédoinemacedoineZonder accent. Betekenis: gerecht, samengesteld uit velerlei groenten en vruchten; letterkundig allerlei, syn. mengelwerk.
op en duitop-en-duitMet koppeltekens. Betekenis: geheel en al die jongen is op-en-duit zijn vader.
alomgeprezenalom geprezenTwee woorden. Wel alomtegenwoordig, alomvattend. Betekenis: overal, op alle plaatsen geprezen.
stupefaitstupéfaitMet accent aigu. Betekenis: stomverbaasd.