lopen

werkw.
Uitspraak:  [ˈlopə(n)]
Vervoegingen:  liep (verl.tijd enkelv.) Toon alle vervoegingen

1) (van een mens of dier) stappend een afstand afleggen
Vervoegingen:  heeft gelopen (volt.deelw.)
Voorbeelden:  `Het is een kwartiertje lopen hiervandaan.`,
`graag op sandalen lopen`,
`Mijn fiets is gestolen, dus ik ga lopend.`

2) (van een mens of dier) hard lopen (1)
Vervoegingen:  heeft gelopen (volt.deelw.)
Voorbeeld:  `lopen voor je leven`
Synoniem:  rennen
willen lopen voordat je kunt gaan  (iets willen doen dat je niet aankunt of waar je nog niet aan toe bent)

3) (van een apparaat) in werking zijn
Vervoegingen:  heeft gelopen (volt.deelw.)
Voorbeelden:  `De motor loopt een beetje onregelmatig.`,
`Dit wekkertje loopt al jaren niet meer.`,
`lopende band`
aan de lopende band  (achter elkaar door) Synoniem: voortdurend

4) gebeuren
Vervoegingen:  is, heeft gelopen (volt.deelw.)
Voorbeelden:  `ten einde lopen`,
`Het winkeltje loopt heel goed.`
Synoniem:  verlopen

5) in een bepaalde richting gaan
Vervoegingen:  heeft gelopen (volt.deelw.)
Voorbeelden:  `Het kanaal loopt van Gent naar de Westerschelde.`,
`De spoorlijn loopt een heel stuk parallel met de snelweg.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
bestaan deelnemen aan functioneren gaan gaande zijn geloop hardlopen krossen kuieren marcheren naderen rondslenteren rouleren schrijden slenteren stappen stromen tippelen treden varen vastlopen vloeien wandelen zich voortbewegen

Spreekwoorden en zegswijzen
• zo 'n vaart niet lopen (=niet zo erg zijn als het lijkt)
• zich uit de naad lopen (=veel lopen , zijn uiterste best doen)
• zich het vuur uit de sloffen lopen (=heel erg de best doen)
• wie boter op zijn hoofd heeft moet niet in de zon lopen (=wie schuldig is houdt zich best gedeisd)
• tegen de paal lopen (=er slecht vanaf komen)
Toon alle 53 spreekwoorden die lopen bevatten

Taaladvies
  1. Dreigen / gevaar lopen: Is het dreigen of gevaar lopen in: De arbeidsvrede dreigt/loopt gevaar verstoord te worden door de ontevreden vakbondsleider?
  2. Lopende meter / strekkende meter: Is lopende meter correct?
  3. De Andes loopt / lopen door heel Zuid-Amerika: Wat is juist: De Andes loopt door heel Zuid-Amerika of De Andes lopen door heel Zuid-Amerika?


Intensiveringen
Hoe kun je met lopen een ander begrip versterken?
naast je schoenen lopen van trots; naast je schoenen lopen van verwaandheid; zich verspreiden als een lopend vuurtje; rondgaan als een lopend vuurtje; te gek om los te lopen
Hoe kun je lopen krachtiger uitdrukken?
de benen uit je gat lopen; de benen uit je lijf lopen; de benen vanonder je gat lopen; de benen vanonder je lijf lopen; de longen uit je lijf lopen; gesmeerd lopen; lopen als een kieviet; lopen als een klodder mayonaise; lopen als een lier; lopen als een muis in een meelton; lopen als een naaimachine; lopen als een tiet; lopen als een trein; lopen als een zonnetje
Uitdrukkingen die lopen betekenen (waarin het woord zelf niet voorkomt):
de benen strekken;

7 definities op Encyclo
  1. varen. VAART LOPEN: snelheid (t.o.v. de wal) hebben. UIT HET ROER LOPEN: situatie waarbij het roer geen of nog maar weinig effect heeft.
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: ow. [ongelijkvloeiend] (ik liep, heb of ben gelopen), te voet ergens heen gaan; gaan [inzonderheid] van kinderen die pas beginnen te lo...
  3. je te voet voortbewegen door stappen te nemen vb: er lopen twee mannen voorbij hij zet het op een lopen [gaat heel hard lopen] een eindje lopen [wandelen] hij loopt als e...
  4. 1) Aan de gang zijn 2) Aankuieren 3) Benen 4) Bestaan 5) Blootgesteld zijn aan 6) Crossen 7) Deelnemen aan 8) Draven 9) Dutsen 10) Flaneren 11) Functioneren 12) Gaan 13) ...
  5. Lopen is het zich stap voor stap voortbewegen door de benen te bewegen. Bij het vooruitbewegen verplaatst het lichaamsgewicht zich steeds naar het voorste been, ook wel ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met lopen:
lopendlopende

Deze woorden eindigen op lopen:
aangelopenaangeslopenaanlopenachtergelopenachterlopenachternagelopenachteruitgelopenafgelopenaflopenantilopenbelopenbeslopenbinnengelopenbinnengeslopenbinnenlopencyclopendevelopendoodgelopendoorgelopendoorlopen

Herkomst volgens etymologiebank.nl
  1. lopen (gaan)
  2. lopen (inhoudsmaat voor bv. meel)


Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `lopen` kennen.