I het bestaan

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [bəˈstan]

het (er) zijn
Voorbeelden:  `een sober bestaan leiden`,
`Ik wist niet van het bestaan van wondlijm.`,
`Hij moet knokken voor zijn bestaan.`


II bestaan

werkw.
Uitspraak:  [bəˈstan]
Vervoegingen:  bestond (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft bestaan (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

er zijn
Voorbeelden:  `Kabouters bestaan niet.`,
`geen misverstanden ergens over laten bestaan`
Hoe bestaat het!  (<dat zeg je als je je heel erg verbaast>)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
ben bent bestaat brood existentie existeren inhouden is kunnen leven voorkomen wagen zijn

Spreekwoorden en zegswijzen
• iemand in den bloede bestaan (=van iemand een bloedverwant zijn)
• alle goede dingen bestaan in drieen (=gezegd van iets waarvan men er twee heeft en een derde wil krijgen…)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
Bestaan in / bestaan uit: Wat is correct: Haar taak bestaat in het schenken van koffie of Haar taak bestaat uit het schenken van koffie?

6 definities op Encyclo
  1. Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] en ow. [onregelmatig] (ik bestond, heb bestaan), ondernemen; leven, zijn; - uit, zamengesteld zijn; in den bloed...
  2. het er zijn vb: we vieren het 10-jarig bestaan van de vereniging Synoniem: existentie
  3. ergens uit opgebouwd zijn vb: die puzzel bestaat uit kleine blokken dat het er is vb: deze club bestaat al drie jaar we bestaan niet meer voor onze buren [ze doen alsof w...
  4. •daadwerkelijk in het universum voorkomen.
  5. 1) Aanzijn 2) Broodwinning 3) Dassein 4) Existentie 5) Existeren 6) Het wezenlijke 7) Het zijn 8) In wezen zijn 9) Inhouden 10) Kost 11) Kostwinning 12) Kunnen 13) Leven ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met bestaan:
bestaan uitbestaan vanbestaanbaarbestaandbestaansminimumbestaansrecht

Deze woorden eindigen op bestaan:
zwerversbestaanvoortbestaan

Herkomst volgens etymologiebank.nl
bestaan (er zijn)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `bestaan` kennen.