opheffen

werkw.
Uitspraak:  ɔphɛfə(n)]
Vervoegingen:  hief op (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft opgeheven (volt.deelw.)

laten ophouden te bestaan
Voorbeelden:  `een tijdschrift opheffen`,
`de staking opheffen`
Synoniem:  beëindigen

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afbreken afwikkelen baken beëindigen forceren heffen herroepen hijsen inbakeren intrekken inzwachtelen lichten liquideren nullificeren omhoog heffen omhoogheffen omwikkelen ondervangen ontbinden ontkrachten opdoeken opheffing oprollen optillen opwinden solveren stukmaken teniet doen terugdraaien terugnemen tillen uiteen doen gaan uitroeien verbreken verbrijzelen verdelgen verijdelen vernietigen

4 definities op Encyclo
  • •iets in opwaartse richting brengen. •een instelling of regel ongedaan maken. •tweede betekenisomschrijving. •enz.
  • er een einde aan maken vb: wij heffen dit bedrijf op Synoniemen: besluiten beëindigen ontbinden liquideren Tegenstellingen: oprichten stichten omhoog tillen vb: hij hief...
  • Uit `De lagere vaktalen: Taal van post-, telegraaf- en telefoonpersoneel` 1914 een verbinding, verschil, inductie, storing, net, kantoor opheffen.
  • 1) Aboleren 2) Abrogeren 3) Afbreken 4) Afschaffen 5) Afwikkelen 6) Annuleren 7) Baken 8) Beëindigen 9) Beuren 10) Deblokkeren 11) Doen verdwijnen 12) Eleveren 13) Force...
  • Toon uitgebreidere definities