liquideren

werkw.
Uitspraak:  [likwi'derə(n)]
Vervoegingen:  liquideerde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft geliquideerd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

1) vermoorden
Voorbeeld:  `Er wordt van deze drugshandelaar beweerd dat hij zjin vroegere compagnon heeft geliquideerd.`
Synoniem:  uit de weg ruimen

2) verrekenen financieel
Voorbeeld:  `Het bedrag van de te liquideren kosten van de advocaat is afhankelijk van de verrichte werkzaamheden en van het belang van de zaak.`
Synoniem:  afwikkelen

3) (een onderneming) beëindigen commercie
Voorbeeld:  `liquidatie-uitverkoop`
Synoniem:  opheffen

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afmaken afwikkelen baken doden doodmaken doodslaan elimineren inbakeren inzwachtelen koudmaken ombrengen omwikkelen opheffen oprollen opwinden solveren uit de weg ruimen uitroeien van kant maken verdelgen vermoorden

10 definities op Encyclo
  1. Verrekenen of vereffenen van vorderingen. Een onderneming opheffen met onmiddellijke ingang: omzetten in liquide middelen. Uit de weg ruimen, omleggen (niet economische b...
  2. Doden van een politieke tegenstander.
  3. Uitschakelen, uit de weg ruimen.
  4. Het (gedwongen) afbouwen van een positie. Dit kan door een clearingorganisatie, bank of commissionair worden afgedwongen als een belegger bijvoorbeeld niet aan zijn marg...
  5. 1) Afmaken 2) Afrekenen 3) Afwikkelen 4) Baken 5) Bewijzen 6) Doden 7) Doodmaken 8) Doodslaan 9) Elimineren 10) In orde brengen 11) Inbakeren 12) Inzwachtelen 13) Koudmak...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
liquideren (beëindigen, afrekenen)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `liquideren`.