de opheffing

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['ɔphɛfɪŋ]
Verbuigingen:  opheffing|en (meerv.)

het beëindigen of afschaffen (van iets)
Voorbeeld:  `een gedeeltelijke opheffing van het vliegverbod`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afschaffing beëindigen het omhoogheffen neutralisatie omhoogheffen opheffen

5 definities op Encyclo
  1. De situatie waarbij taken van de gemeente of archiefvormend onderdeel worden be?indigd of overgedragen aan een ander overheidsorgaan.
  2. 1) Abolitie 2) Abrogatie 3) Afschaffing 4) Beëindigen 5) Decharge 6) Elevatie 7) Herstelling 8) Lichting 9) Liquidatie 10) Mortificatie 11) Neutralisatie 12) Nullificati...
  3. Fr: le soulèvement [pand- en hypotheekrecht] ongedaanmaking van een beperking en/of bezwaring van goederen…
  4. [geologie] - Opheffing (Engels: uplift) is het proces binnen de geologie waarbij gesteente wordt opgeheven door tektonische processen en zo dichter naar de oppervlakte g...
  5. Wanneer een bedrijf is opgeheven is er sprake van opheffing en is het bedrijf ook uitgeschreven bij de Kamer van koophandel.
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `opheffing` kennen.