I het voorkomen

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['vorkomə(n)]
Verbuigingen:  voorkomen|s (meerv.)

manier waarop iemand/iets eruitziet
Voorbeelden:  `een gedistingeerd voorkomen`,
`Hij heeft het voorkomen van een maffiabaas.`
Synoniem:  uiterlijk


II voorkomen

werkw.
Uitspraak:  ['vorkomə(n)]
Vervoegingen:  kwam voor (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  is voorgekomen (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

1) gebeuren
Voorbeelden:  `Komt het vaak voor dat je niet kunt slapen?`,
`Overspel komt in alle lagen van de bevolking evenveel voor.`,
`veelvoorkomend`
in voorkomende gevallen  (als een bepaalde situatie zich voordoet) `Bent u bereid om in voorkomende gevallen over te werken?`

2) te zien zijn, aangetroffen worden
Voorbeeld:  `Pinguïns komen alleen op de Zuidpool voor.`

3) voor de rechter komen law
Voorbeeld:  `De verdachte moet morgen voorkomen.`

4) (iemand) een bepaalde indruk geven
Voorbeelden:  `Ze komt mij bekend voor.`,
`Het komt mij voor dat je iets voor mij verzwijgt.`


III voorkomen

werkw.
Uitspraak:  [vor'komə(n)]
Vervoegingen:  voorkwam (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft ~ (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

niet laten gebeuren
Voorbeelden:  `Een droge vloer voorkomt dat je uitglijdt.`,
`Beter voorkomen dan genezen.`
Synoniem:  verhinderen

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aangezicht aanzien beletten bestaan buitenkant dekmant dekmantel een bezwaar ondervangen faça gebeuren gedaante gelaat geschieden iemand zijn uiterlijk lijken masker ondervangen overkomen plaats hebben preventie schijn schijnen toeschijnen type uiterlijk verhinderen verschijning vertoon voorvallen vorm zich voordoen

Spreekwoorden en zegswijzen
voorkomen is beter dan genezen. (=door voorzichtig te zijn kun je problemen en ongelukken voorkomen)
• beter voorkomen dan genezen. (=je kan beter iets voortijdig voorkomen dan er later de gevolgen van inzien)
Naar de spreekwoorden

11 definities op Encyclo
  1. gebeuren of er zijn vb: het komt niet vaak voor dat hij op tijd is voor de rechtbank verschijnen vb: hij moet binnenkort vóórkomen lijken of schijnen vb: dat gezicht ko...
  2. ervoor zorgen dat het niet gebeurt vb: ze probeerde het ongeluk te voorkomen voorkómen is beter dan genezen [je kunt er beter voor zorgen dat het niet gebeurt dan dat je...
  3. Omdat lawaaischade niet te genezen is, is voorkomen enorm belangrijk. Haarcellen die eenmaal omknakken, kun je nooit meer rechtop zetten. Let daarom goed op wat je met...
  4. bekend zijn.
  5. • [inerg] met regelmaat ergens te vinden zijn. • [erga] voor het gerecht verschijnen. • [erga] soms gebeuren. • [copl] dunken, toeschijnen.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met voorkomen:
voorkomendvoorkomendheid

Herkomst volgens etymologiebank.nl
voorkomen

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `voorkomen` kennen.