voorvallen

werkw.
Uitspraak:  ['vorvɑlə(n)]
Vervoegingen:  viel voor (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  is voorgevallen (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

spontaan plaatsvinden
Voorbeeld:  `Hij kan zich niet meer herinneren wat er toen is voorgevallen.`
Synoniemen:  zich voordoen, gebeuren

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afspelen gebeuren gebeurtenissen geschieden incidenten omgaan passeren plaats hebben plaatshebben plaatsvinden voordoen voorkomen zich voordoen zijn

3 definities op Encyclo
  1. wat zich afspeelt vb: wat is er voorgevallen op die vakantie? Synoniemen: gebeuren plaatsvinden geschieden passeren voltrekken plaatshebben
  2. VOC - Scheepsbouw : vallen van de voorsteven. Met het vallen van de steven bedoelde men de afstand van de punten, waar de kiel zich van voren en van achteren naar boven o...
  3. 1) Afspelen 2) Gebeuren 3) Gebeurtenissen 4) Geschieden 5) Incidenten 6) Omgaan 7) Passeren 8) Plaatsgrijpen 9) Plaatshebben 10) Plaatsvinden 11) Samentreffen 12) Voordoe...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
voorvallen

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 100% van de Vlamingen het woord `voorvallen`.