splitsen

werkw.
Uitspraak:  [ˈsplɪtsə(n)]
Vervoegingen:  splitste (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft gesplitst (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

in stukken verdelen
Voorbeeld:  `Dit grote huis is gesplitst in vier appartementen.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afscheiden afsplitsen afzonderen breken delen klieven kloven loskoppelen onderverdelen opdelen opsplitsen scheiden separeren splijten uit elkaar halen uiteengaan uiteenhalen uiteensplijten uitsplitsen

13 definities op Encyclo
  1. markten en prijzen, groei en conjunctuur - is zuivere splitsing of afsplitsing…
  2. ze niet samen laten blijven vb: de groep werd in tweeën gesplitst Synoniem: scheiden Tegenstelling: verenigen in delen uiteen gaan vb: de weg splitst zich hier in twee w...
  3. Splitsen van een erfpachtrecht in meerdere zelfstandige rechten. Bij een verticale splitsing ontstaan erfpachtrechten , bij een horizontale splitsing ontstaan appartement...
  4. VOC - Zeilen en tuigage: verbinding van touwdelen door het ineenvlechten van de touwstrengen.
  5. Coupures van aandelen worden wel eens gesplitst in kleinere coupures van hetzelfde fonds. De nominale waarde van de aandelen wordt dan lager. Een concern kan tot splitsin...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op splitsen:
afsplitsenopsplitsenuitsplitsen

Herkomst volgens etymologiebank.nl
splitsen = splitten (verdelen)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `splitsen` kennen.