de elektrolyse

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  elektrolyses

ontleding van chemische verbindingen in haar bestanddelen door middel van elektriciteit


Bron: WikiWoordenboek.

8 definities op Encyclo
  1. Een proces waarbij elektrische energie verandert in chemische energie. Dit proces vindt plaats in een elektrolyt, een waterige oplossing of een smeltend zout dat ionen de...
  2. Het tot stand laten komen van een chemische reactie door een elektrische stroom door een (geleidende) oplossing te leiden. Aan de beide elektroden treedt daarbij een chem...
  3. engelse vertaling: electrolysis duitse vertaling: Elektrolyse Groepen: ontledingsreacties , redoxreactie Ontleding van een verbinding door een elektrische stroom.
  4. Def.: een proces waarbij elektrische energie verandert in chemische energie. Toelichting: Dit proces vindt plaats in een elektrolyt, een waterige oplossing of een smelten...
  5. ontleding van een chemische verbinding in opgeloste of gesmolten vorm door middel van elektrische stroom
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
elektrolyse (ontleding van chemische verbindingen d.m.v. elektriciteit)