de elektrolyse

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  elektrolyses

ontleding van chemische verbindingen in haar bestanddelen door middel van elektriciteit


Bron: WikiWoordenboek.

8 definities op Encyclo
  • Elektrolyse is een chemische reactie waarbij onder invloed van een elektrische stroom samengestelde stoffen worden ontleed tot enkelvoudige stoffen en-of andere samenges...
  • Def.: een proces waarbij elektrische energie verandert in chemische energie. Toelichting: Dit proces vindt plaats in een elektrolyt, een waterige oplossing of een smelten...
  • Een chemische reactie die teweeg wordt gebracht door een elektrische stroom. Een bekende toepassing is het `galvanisch' bedekken van het oppervlak van een metalen voorwer...
  • Een proces waarbij elektrische energie verandert in chemische energie. Dit proces vindt plaats in een elektrolyt, een waterige oplossing of een smeltend zout dat ionen de...
  • engelse vertaling: electrolysis duitse vertaling: Elektrolyse Groepen: ontledingsreacties , redoxreactie Ontleding van een verbinding door een elektrische stroom.
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    elektrolyse (ontleding van chemische verbindingen d.m.v. elektriciteit)