Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

13 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `verg`

 1. aan de heidenen overgeleverd (=in zware moeilijkheden - in de macht van mensen zonder scrupules)
 2. aan de Turken overgeleverd zijn (=slecht behandeld, bedrogen, mishandeld worden)
 3. appels met peren vergelijken (=twee totaal verschillende dingen vergelijken)
 4. dat horen en zien je vergaat (=erg luid)
 5. de baars vergallen (=de zaak laten mislukken)
 6. de pil vergulden (=iets vervelends op zo vriendelijk mogelijke manier zeggen)
 7. Het beste paard van stal vergeten. (=Een belangrijk persoon over het hoofd zien)
 8. het beste paard van stal wordt overgeslagen (=grappige uitspraak wanneer iemand overgeslagen wordt)
 9. kinderen die vragen worden overgeslagen (=brutale kinderen die altijd overal om vragen, worden genegeerd)
 10. met hetzelfde sop overgoten (=even goed of slecht)
 11. onkruid vergaat niet (=het slechte is moeilijk uit te roeien)
 12. opgestaan is plaats vergaan (=als je even wegloopt kan iemand anders op je stoel gaan zitten)
 13. zich vergalopperen (=al te snel iets willen doen)

59 betekenissen bevatten `verg`

 1. kinderen die zwijgen zullen ook nooit wat krijgen (=aanvulling op `Kinderen die vragen worden overgeslagen.`)
 2. als het huis volbouwd is breekt men de steigers af (=als het doel bereikt is, vergeet men de helpers)
 3. de natuur is sterker dan de leer (=datgene wat aangeleerd is wordt gauw vergeten)
 4. eind goed, al goed (=de tegenslagen zijn gauw vergeten als het goed afloopt)
 5. dat zaakje zal wel doodbloeden (=die kwestie zal geleidelijk aan wel worden vergeten)
 6. met een rode letter aangetekend staan (=duidelijk vermeld , zodanig dat het zeker niet vergeten wordt)
 7. een goed begin is het halve werk (=een goed begin vergroot de kans op een goede afwerking)
 8. een bok schieten (=een grote fout begaan of zich lelijk vergissen)
 9. Nood doet zelfs oude vrouwen rennen (=Een onverwachte situatie kan verrassende kwaliteiten naar boven brengen (vergelijkbaar met `angst geeft vleugels`))
 10. eenmaal gestolen altijd een dief (=een verkeerde daad wordt niet vlug vergeten)
 11. het beste paard van stal wordt overgeslagen (=grappige uitspraak wanneer iemand overgeslagen wordt)
 12. Keulen en Aken zijn niet op een dag gebouwd (=grote projecten kosten tijd (en vergen geduld))
 13. fiat justitia et pereat mundus (=het recht moet zegevieren ook al vergaat de wereld)
 14. de omgekeerde wereld (=het tegenovergestelde van wat normaal en logisch is)
 15. De omgekeerde wereld (=Het tegenovergestelde van wat normaal en logisch is)
 16. de vis wordt duur betaald (=het vergt veel opoffering ( je moet er wat voor over hebben) om te krijgen wat je wilt)
 17. het ene oor in, het andere weer uit (=het wel horen en meteen weer vergeten)
 18. het wel kunnen schudden (=het wel kunnen vergeten)
 19. wel thuis kunnen blijven (=het wel kunnen vergeten)
 20. naar de maan lopen (=het wel mogen vergeten / weg moeten gaan)
 21. hij gaat de visjes voeren (=hij is zeeziek en moet overgeven)
 22. iemand of iets over het hoofd zien (=iemand niet opmerken, vergeten met iemand of iets rekening te houden, iets niet zien)
 23. de kat op het spek binden (=iemand volop de gelegenheid geven zich te vergrijpen aan wat hij wil, maar beslist niet mag hebben)
 24. de stoute schoenen aantrekken (=iets doen wat moed vergt. (`stout` in de oude betekenis van `dapper`))
 25. op rotsen ploegen (=iets doen wat tevergeefse moeite is)
 26. een snoek op zolder zoeken (=iets onmogelijks zoeken, vergeefse moeite doen)
 27. iets over het hoofd zien (=iets vergeten of ontbreken)
 28. iets op je buik kunnen schrijven (=iets wel kunnen vergeten, dat wat je wilde gaat niet door)
 29. in het niet zinken (=in vergelijking met iets anders nog weinig waarde hebben)
 30. wie veel eist krijgt veel. Wie te veel eist krijgt niets (=je kan door het te vragen veel bij mensen gedaan krijgen, maar als je onredelijk wordt zal je worden overgeslagen)
 31. Aan een been knagen (=Langdurig vergeefs bezig zijn)
 32. mee-eten uit de grote pot van Egypte (=meegenieten zonder vergoeding)
 33. ergens een punt aan kletsen (=met een praatje vergoelijken)
 34. zelfs de beste breister laat wel eens een steekje vallen (=ook al kan iemand iets heel goed, hij of zij zal ook wel eens een fout maken; dat is vergeeflijk)
 35. ook de ceders van Libanon worden afgehouwen (=ook heilige dingen vergaan)
 36. op zee blijven (=op zee vergaan/omkomen)
 37. de baard in de keel hebben (=overgang van kinderstem naar volwassen stem)
 38. over zijn nek gaan (=overgeven, braken, iets vies vinden)
 39. Daar staan klompen (=Tevergeefs wachten)
 40. boter aan de galg smeren (=tevergeefse moeite doen, iets zal niet helpen)
 41. naar de bar(re)biesjes gaan (=totaal verloren gaan zonder dat er iets van overblijft (bijv. een schip dat vergaat))
 42. appels met peren vergelijken (=twee totaal verschillende dingen vergelijken)
 43. gaar zijn (=uitgeput zijn, met name na geestelijke inspanning, bijvoorbeeld een hele dag vergaderen)
 44. voor een vissers deur vissen (=vergeefse moeite doen)
 45. schrijf het maar op je buik (dan kan je het met je hemd weer uitvegen) (=vergeet het maar)
 46. zand erover (=vergeet het maar (in de zin van : we praten er niet meer over))
 47. over het hoofd zien (=vergeten, niet opmerken)
 48. de hand reiken (=vergiffenis schenken)
 49. Aan een oud dak moet je veel herstellen (=Verouderde zaken vergen nu eenmaal onderhoud)
 50. á propos! (=voor ik het vergeet)

Het dialectenwoordenboek kent 35 spreekwoorden met `verg`

 1. Kortemarks: tis ollemoale gièèn avanse (=het is vergeefse moeite)
 2. Munsterbilzen - Minsters: vër den hond zen Kl... (=vergeefse moeite)
 3. Bilzers: daaj sjaart alles bénne (=ze vergaart alles)
 4. Iepers: E schete in e netzak (=Een vergeefse poging)
 5. Weerts: vör den hoond zien böl (=vergeefse moeite)
 6. Boakels: onkruid vergi nie (=onkruid vergaat niet)
 7. Harelbeeks: J'ee zyn voet'n ip 't drwugge (=Hij heeft rijkdom vergaard)
 8. Lovendegems: 't es verloren gezeid (=vergeefs gezegd)
 9. Walshoutems: akrauw dree (=In het niets vergaan)
 10. Weerts: hae is in Roeëme gewaesj, mer hieët de paus neet gezeen (=een vergeefse reis maken)
 11. Munsterbilzen - Minsters: ich krepiër van den dos (=ik verga van de dorst)
 12. Bilzers: opgeston, plaots vergon, trëggekoëme,plaots verloëre (=opgestaan, plaats vergaan, teruggekomen,plaatsverloren)
 13. Bilzers: vergaetet mér (=laat maar zitten)
 14. Zeeuws: D'n tied vergang (=de tijd ging verloren)
 15. Walshoutems: Ich hûb mich vergallopêêd (=Ik heb mij overdaan)
 16. Oudenbosch: ore en zien vergaot (=wat een lawaai)
 17. Merenaars: a vergallopeert em (=zijn mond voorbijpraten)
 18. Bilzers: vergaet nie te laachte opte fottegraaf (=goed lachen op de foto)
 19. Bilzers: ich moes allang daud zin, mér kiek és noë mich (=onkruid vergaat niet)
 20. Munsterbilzen - Minsters: sjaune sjijn bedrieg (=bloemen verwelken, scheepjes vergaan,...maar onze vriendschap bij eeuwig bestaan)
 21. Munsterbilzen - Minsters: opgeruimp steet sjaun, zaag de boer, èn hae brande zene rattestal plat (=met man en muis vergaan)
 22. Munsterbilzen - Minsters: aste mèt viër spiëls, konste dich verbranne (=wie het gevaar bemint, zal er in vergaan)
 23. Oudenbosch: goed da oew gat vastzit anders vergaate da ok nog (=iets vergeten mee te nemen)
 24. Munsterbilzen - Minsters: verslenste bloeme konste vërvange, mèr os vlëmke blif vër altijd branne (=bloemen verwelken en scheepjes vergaan, maar onze liefde blijft altijd bestaan)
 25. Bilzers: datech naut bén getrauwd hét nie on mich gefraete, mér dat ze mich nauts hübbe gevroëg da kannech nie vergaete (=van niets spijt hebben is het begin van alle wijsheid)
 26. Kinrooi: Ins örges lekker gaon aete duit veul hoeselik leid vergaete! (=Eens ergens lekker gaan eten, doet veel huiselijk leed vergeten!)
 27. Munsterbilzen - Minsters: draaj kèr pe daog, daaj twei viërege wos ich al vergaete (=je bent pas oud als spijt de plaatst inneemt van je dromen)
 28. Antwerps: da kunde oep awen bil schreive (=vergeet het maar)
 29. Geels: ge kunt er es dik roond! (=vergeet het!)
 30. Munsterbilzen - Minsters: nie vergaete ze jéske aon te trékke vür daste de grot èn gees (=zet hem op voordat je eraan begint)
 31. Waregems: ie jest'r van ondre (gemoisd) (=stiekem het huis (de zaak, de vergadering) verlaten)
 32. Munsterbilzen - Minsters: kiek ès raech èn men ooge ! (=vergeet je niet te liegen)
 33. Dinthers: esgur mar aon denkt (=als je het dan maar niet vergeet)
 34. Munsterbilzen - Minsters: sjoeë tot heiren en dondere vergeet (=hard schreeuwen)
 35. Bilzers: Aater m'n vaase vergeet de wêrd (=Après moi le déluge)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen