starten

werkw.
Uitspraak:  [ˈstɑrtə(n)]
Vervoegingen:  startte (verl.tijd enkelv.) Toon alle vervoegingen

1) beginnen, of (iets) beginnen
Vervoegingen:  is, heeft gestart (volt.deelw.)
Voorbeelden:  `Ik ben gestart met het onderzoek.`,
`een bedrijf starten`

2) (van een motor) gaan functioneren, of (een motor) op gang brengen
Vervoegingen:  is, heeft gestart (volt.deelw.)
Voorbeelden:  `De auto wil niet starten.`,
`Ik heb de motor al gestart.`

3) (van een wedstrijd) beginnen sport
Vervoegingen:  is gestart (volt.deelw.)
Voorbeeld:  `De zeiljachten starten over een uur.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aandoen aankaarten aanknopen aanmaken aansnijden aanvangen aanzetten beginnen entameren gesprek aanknopen inluiden inschakelen lanceren op gang brengen op weg gaan openen opwerpen te berde brengen ter sprake brengen triggeren van start gaan

6 definities op Encyclo
  1. het gaan doen vb: we starten een actie de motor starten [hem laten draaien]
  2. • [ov] iets op gang brengen • [erga] ergens een begin mee maken. •tweede betekenisomschrijving. •enz.
  3. 1) Aandoen 2) Aanheffen 3) Aankaarten 4) Aanknopen 5) Aanlopen 6) Aanmaken 7) Aanslaan 8) Aanslaan van een motor 9) Aanslaan van motor 10) Aanslingeren 11) Aansnijden 12)...
  4. Een programma op uw computer doet doorgaans niets totdat u het opstart (vaak via het Start menu.) Van een eenmaal opgestart programma zegt men dat het 'draait' of 'loopt'...
  5. (parapentespringen) Er zijn 2 mogelijkheden om te starten. Men kan van een starthelling op een heuvel aflopen (niet springen). Een andere methode (in Nederland het mees...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op starten:
opstartenherstarten

Herkomst volgens etymologiebank.nl
starten (beginnen)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `starten` kennen.