aankaarten

werkw.
Uitspraak:  ['ankartə(n)]
Vervoegingen:  kaartte aan (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft aangekaart (volt.deelw.)

aan de orde stellen
Voorbeeld:  `kritiek op de bezuinigingen aankaarten bij de minister`
Synoniem:  ter sprake brengen

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanknopen aansnijden aanvoeren entameren gesprek aanknopen op tafel leggen openen opperen opwerpen starten te berde brengen ter sprake brengen

Spreekwoorden en zegswijzen
• een zaak aankaarten (=een onderwerp in de aandacht brengen)
• een kwestie aankaarten (=een onderwerp ter discussie brengen)
Naar de spreekwoorden

2 definities op Encyclo
  • •door een bepaalde kaart uit te spelen een medespeler een aanwijzing geven. •tot onderwerp van discussie maken.
  • 1) Aan de orde stellen 2) Aanhangig maken 3) Aanknopen 4) Aansnijden 5) Aanvoeren 6) Aanzwengelen 7) Entameren 8) Openen 9) Opperen 10) Opwerpen 11) Starten 12) Ter sprak...
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    aankaarten