Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

31 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `rouw`

 1. berouw komt na de zonde (=als het eenmaal gebeurd is komt pas de berouw)
 2. een dronken vrouw is een engel in bed (=drank draagt bij aan het beëindigen van de tegenstand)
 3. Een man zonder vrouw is als een paard zonder teugels. (=In het huwelijk hebben man en vrouw elkaar nodig)
 4. Een oude vrouw en een oude koe, die vallen toe, maar een oude man en een oud paard zijn niets meer waard. (=Een oude vrouw kan soms nog wel wat doen, maar aan een oude man heb je niets dan last)
 5. Een paard dat stormt en een meisje dat wil trouwen zijn niet tegen te houwen. (=Niet tot iets anders te bewegen)
 6. een tien met een griffel en een zoen van de juffrouw (=in de volksmond: De beste beloning voor een 19e eeuws schoolkind)
 7. een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets (=feministische uitspraak)
 8. Een vrouwenhaar trekt sterker dan tien paarden. (=De invloed van een vrouw is zeer sterk)
 9. er niet mee getrouwd zijn (=er niet aan vastzitten, er niet toe verplicht zijn)
 10. ergens gezien zijn als een rotte kool bij een groenvrouw (=er niet graag gezien zijn)
 11. getrouwd zijn over de puthaak (=onwettig samenwonen)
 12. gezien worden als een rotte appel/kool bij een fruitvrouw/groenvrouw (=er niet erg welkom zijn)
 13. het is altijd rouwen en trouwen (=het leven is een afwisseling van goede en slechte tijden)
 14. het is een hopje in een brouwketel (=het is zo goed als niets)
 15. het is kruis of munt, zei de non en ze trouwde de bankier (=een keuze voor het materiële kan ten koste gaan van het spirituele)
 16. hou en trouw (beloven) (=elkaar overal (zullen) helpen)
 17. iemand van kwade trouw verdenken (=verdenken dat iemand bedriegt)
 18. leven in de brouwerij brengen (=waar het rustig is activiteit, vrolijkheid of drukte inbrengen)
 19. met de linkerhand trouwen (=huwen met een vrouw van lagere adelstand)
 20. Nood doet zelfs oude vrouwen rennen (=Een onverwachte situatie kan verrassende kwaliteiten naar boven brengen (vergelijkbaar met `angst geeft vleugels`))
 21. Onder de bezem getrouwd zijn (=Ongetrouwd samenwonen)
 22. over de puthaak getrouwd (=onwettig samenwonend)
 23. rouwranden aan zijn nagels hebben (=zwarte randjes onder vingernagels hebben)
 24. te goeder trouw (=naar beste weten en eerlijk handelend)
 25. te kwader trouw (=onbetrouwbaar, oneerlijk handelend)
 26. vertrouwen komt te voet en gaat te paard (=het is makkelijker om iemands vertrouwen te schaden, dan te verkrijgen)
 27. Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. (=Vertrouwen wint men langzaam, maar kan men vlug verliezen)
 28. Vrouwenhanden en paardentanden staan nooit stil. (=Een vrouw is altijd wel wat aan het doen)
 29. zijn ogen vertrouwen (=geloven wat men ziet)
 30. zo zijn we niet getrouwd (=op die manier iets niet afgesproken hebben)
 31. zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten (=men ziet de anderen zoals men zichzelf ziet)

53 betekenissen bevatten `rouw`

 1. haarscherp (=(van een afbeelding) getrouw tot in fijne details)
 2. je hart uitstorten (=aan iemand alles (in vertrouwen) vertellen)
 3. 't Moet al een ruige hond wezen, die twee nesten warm houden kan (=alleen een rijke man kan er een tweede vrouw op na houden)
 4. Als het hooi het paard volgt, dan wil het gegeten zijn. (=Als de vrijster achter haar geliefde aanloopt, wil zij te graag trouwen)
 5. berouw komt na de zonde (=als het eenmaal gebeurd is komt pas de berouw)
 6. twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen (=als twee personen van een verschillend geloof trouwen, gaat het zelden goed)
 7. de broek aan hebben (=de baas spelen (van een vrouw over haar man), het voor het zeggen hebben)
 8. als de vis goedkoop is stinkt ze (=de herkomst ergens van is niet te vertrouwen)
 9. Eén onderrok trekt meer dan twee paarden. (=De invloed van een vrouw is heel sterk)
 10. Een vrouwenhaar trekt sterker dan tien paarden. (=De invloed van een vrouw is zeer sterk)
 11. door de bril van een ander zien (=de mening van een ander blind vertrouwen)
 12. Je mag wel ergens anders honger krijgen, als je thuis maar komt eten. (=Een getrouwde man mag wel met knappe meisjes flirten, daar moet het bij blijven.)
 13. een tang van een wijf. / Een oude tang (=een heks, feeks. / Een oude lastige vrouw)
 14. als de vos de passie preekt boer pas op je ganzen (=een huichelaar is niet te vertrouwen)
 15. Een oude vrouw en een oude koe, die vallen toe, maar een oude man en een oud paard zijn niets meer waard. (=Een oude vrouw kan soms nog wel wat doen, maar aan een oude man heb je niets dan last)
 16. Vrouwenhanden en paardentanden staan nooit stil. (=Een vrouw is altijd wel wat aan het doen)
 17. een bedrijvige Martha zijn (=een zeer ijverige vrouw zijn)
 18. als de rechte Adam komt gaat Eva mee (=gezegd van 'n meisje dat liever niet wil trouwen)
 19. hij zal mijn koffer niet kruien (=hem zal ik mijn zaken niet toevertrouwen)
 20. een jatmous van een wijf, maakt de nering stroef en stijf (=het brengt ongeluk als je eerste klant een vrouw is)
 21. vertrouwen komt te voet en gaat te paard (=het is makkelijker om iemands vertrouwen te schaden, dan te verkrijgen)
 22. hij heeft schelvisogen hij kijkt als een schelvis (=hij kijkt je lodderig, dom of onbetrouwbaar aan)
 23. met de linkerhand trouwen (=huwen met een vrouw van lagere adelstand)
 24. in de echt verbinden (=huwen, trouwen)
 25. men heeft hem de hoorns opgezet (=iemand (vooral een bekende) heeft een relatie met zijn vrouw)
 26. met iemand te diep in zee gaan (=iemand al te ver vertrouwen)
 27. zo zeker als de bank (=iemand die in alles te vertrouwen is)
 28. het op iemand niet begrepen hebben (=iemand niet vertrouwen)
 29. iemand op de proef stellen (=iemand testen om te zien of die te vertrouwen is of het aan kan)
 30. iets met argusogen bekijken (=iets wantrouwend bekijken. Iets nauwlettend in de gaten houden)
 31. Een man zonder vrouw is als een paard zonder teugels. (=In het huwelijk hebben man en vrouw elkaar nodig)
 32. onder de geboden (=in ondertrouw)
 33. Een meid en een aardappel kies je zelf (=Je kunt niet voor iemand anders een vrouw uitzoeken)
 34. men moet geen oude bomen verplanten/verpoten/verplaatsen (=je moet geen oude mensen uit hun vertrouwde omgeving halen)
 35. ten voeten uit (=letterlijk: de volledige gestalte is afgebeeld; figuurlijk: een getrouwe persoonsbeschrijving)
 36. Daar hangt de schaar uit (=Men is daar niet te vertrouwen)
 37. met een goed geloof en een kurken ziel drijft men de zee over (=met vertrouwen en optimisme kan men alles aan)
 38. te kwader trouw (=onbetrouwbaar, oneerlijk handelend)
 39. Onder de bezem getrouwd zijn (=Ongetrouwd samenwonen)
 40. van een bruiloft komt een bruiloft (=op een bruiloft kunnen twee mensen elkaar leren kennen die dan weer gaan trouwen)
 41. om de kracht van het anker te voelen moet men de storm trotseren (=pas als men iets ernstig meemaakt, weet men op wie men kan vertrouwen)
 42. Witte paarden hebben veel stro nodig. (=Pronkzieke vrouwen kosten veel geld)
 43. witte paarden hebben veel stro nodig (=pronkzieke vrouwen kosten veel geld)
 44. huizen op iemand kunnen bouwen (=sterk op iemand kunnen vertrouwen)
 45. in zak en as zitten (=terneergeslagen zijn (oorspronkelijk: Joodse rouw))
 46. aan de scharrel zijn (=verkeren zonder verloofd of getrouwd te zijn)
 47. in de fuik zijn (=verloofd of getrouwd)
 48. Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. (=Vertrouwen wint men langzaam, maar kan men vlug verliezen)
 49. op zijn hoede (of qui-vive) zijn (=voorzichtig zijn omdat het niet helemaal vertrouwd wordt)
 50. tap hem maar borg hem niet (=wantrouw hem)

Het dialectenwoordenboek kent 6 spreekwoorden met `rouw`

 1. Oudenbosch: in de rouw zijn (=kleding met rouwkentekenen)
 2. Zeeuws: kiek z esluuten rouwe\\rouwe sluuten (=als er iemand overleden was werden de overgordijnen gesloten)
 3. Bilzers: dae zal gauw begrins zien (=men zal niet lang om hem rouwen)
 4. Baasrode: droue raa ouern in e penneke geklutst (=drie rouwe eitjes in een pannetje geroerd)
 5. Waregems: rouwpt acht' ulpe (=roep om hulp)
 6. Bilzers: daaj zal rap bekriëte zien (=ze zullen niet lang om haar rouwen)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen