Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek


1618 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `ge`

 1. 't Is gelijk of men van/door de kat of de kater/hond gebeten wordt (=het maakt niet uit hoe of waardoor je benadeeld bent geweest)
 2. 't Moet al een ruige hond wezen, die twee nesten warm houden kan (=alleen een rijke man kan er een tweede vrouw op na houden)
 3. (goed) begonnen is half gewonnen (=wat niet aangevangen wordt komt ook nooit af. / Wanneer het begin van iets goed is, is de kans groter dat het goed eindigt)
 4. aal is geen paling (=het mindere is niet gelijk aan het meerdere)
 5. aalmoezen geven verarmt niet (=van een aalmoes te geven wordt men zelf niet armer)
 6. aan alle kapelletjes aanleggen (=alle cafés onderweg bezoeken)
 7. aan alles een kleurtje weten te geven (=voor alles wel een uitleg weten)
 8. aan banden leggen (=de vrijheid beperken)
 9. aan de dag leggen (=vertonen)
 10. aan de degen rijgen (=tot (zwaar) verliezer maken)
 11. aan de heidenen overgeleverd (=in zware moeilijkheden - in de macht van mensen zonder scrupules)
 12. aan de latten hangen (=ermee ophouden - bijna bankroet zijn)
 13. aan de lus hangen (=recht blijven staan in tram of bus)
 14. aan de man brengen/helpen (=verkopen)
 15. aan de pan blijven hangen/kleven (=zich om bestwil ergens mee bemoeien maar er slecht afkomen)
 16. aan de pan gelikt hebben (=slecht terechtkomen of veel schade hebben)
 17. aan de schors blijven hangen (=iemand of iets alleen op het uiterlijk beoordelen)
 18. aan de strijkstok blijven hangen (=geld dat aan een goed doel wordt besteed verdwijnt voor een groot deel bij mensen die oneerlijke onkosten maken)
 19. aan de Turken overgeleverd zijn (=slecht behandeld, bedrogen, mishandeld worden)
 20. aan de veren kent men de vogel (=aan het uiterlijk (verzorging/kleding) kun je zien met wat voor iemand je te maken hebt)
 21. Aan de veren kent men de vogel (=1: Aan iemands uiterlijk (verzorging / kleding) kan men zijn karakter afleiden. 2: Kinderen lijken vaak op hun ouders)
 22. aan een balk, die uit het bos gehaald wordt, moet veel gehakt worden, voor hij in het huis past (=in een religieuze groep, vereniging, etc,: je kunt leden uit een gemeenschap winnen, maar hun moet wel geleerd worden zich aan te passen)
 23. Aan een been knagen (=Langdurig vergeefs bezig zijn)
 24. aan een boom zo vol geladen, mist men een twee pruimpjes niet. (Naar Hieronymus van Alphen) (=als er van iets grote hoeveelheden zijn, kan er wel wat gemist worden)
 25. aan een zijden draadje hangen (=de kansen zijn nog niet verkeken, maar het scheelt erg weinig)
 26. aan elkaar gewaagd zijn (=beiden vrijwel evenwaardig zijn)
 27. aan elkaar hangen als droog zand (=geen enkele samenhang vertonen)
 28. aan gene zijde van het graf (=na de dood)
 29. aan handen en voeten gebonden zijn (=geen kant op kunnen)
 30. aan het klokzeel hangen (=bekend maken)
 31. aan het licht brengen (=bekend maken (bijz. van ongunstige dingen))
 32. aan het verstand brengen (=duidelijk maken)
 33. aan iemands lippen hangen (=aandachtig luisteren)
 34. aan iemands voeten liggen (=iemand vereren, een absolute fan van iemand zijn)
 35. aan iets blijven hangen (=ergens verstrikt in raken, ermee bezig blijven)
 36. aan lager wal geraken (=fortuin verliezen; arm en berooid worden)
 37. aan mijn lijf geen polonaise (=van mij moet je afblijven)
 38. aan zijn broek krijgen (=ermee opgescheept worden)
 39. aan zijn eerste leugen niet gebarsten en voor zijn tweede niet opgehangen zijn (=een grote leugenaar zijn)
 40. aan zijn gerief komen (=vinden wat men nodig heeft (inz. seksuele behoeften))
 41. aan zijn neus hangen (=hem inlichten)
 42. aan zijn snoer rijgen (=tot volgeling maken)
 43. aanzien doet gedenken (=wat men met eigen ogen gezien heeft, is gemakkelijker te onthouden)
 44. aap wat heb je mooie jongen (=sarcastische opmerking over iemand die wat al te trots is op iets)
 45. Aardewerk is geen paardenwerk. (=Graven of in aarde werken is een vermoeiende bezigheid)
 46. Abraham gezien hebben (=50 jaar of ouder zijn)
 47. acte de présence geven (=ervoor zorgen dat je ergens aanwezig bent)
 48. ad acta leggen (=als afgedaan beschouwen) (Latijn)
 49. Aken en Keulen zijn niet op één dag gebouwd (=voor een uitgebreide klus heb je meer tijd nodig)
 50. Al etende krijgt men trek / honger. (=Al etende krijgt men steeds meer trek (ook figuurlijk).)

2348 betekenissen bevatten `ge`

 1. een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest (=(doch dat nooit op zal dagen. Zo heeft men meer te dragen, dan God te dragen geeft. Nic. Beets))
 2. een groentje zijn (=(ook: Groen als gras zijn. ) Ergens nog geen ervaring mee hebben)
 3. op de vingers kijken (=(Op een vervelende manier) scherp toezien hoe iemand iets doet, zodat elke fout direct opgemerkt wordt)
 4. in de schoenen schuiven (=(vaak onterecht) beschuldigen)
 5. haarscherp (=(van een afbeelding) getrouw tot in fijne details)
 6. De kruik gaat zolang te water tot zij barst (=1: Alles heeft zijn beperkingen. 2: De onvoorzichtige die niet naar goede raad wil luisteren ondervindt daarvan vroeg of laat de gevolgen)
 7. Het varken is door de buik gestoken (=1: Door krachtig optreden zijn de moeilijkheden uit de weg geruimd. 2: Alles is doorgestoken kaart, opgezet spel, de zaak is vooraf bedisseld)
 8. De kap aan de haag hangen (=1: Een beroep beëindigen. 2: Het voor gezien houden)
 9. Een morse muur is snel afgebroken (=1: Een slechte zaak gaat niet lang mee. 2: Als iets slecht gemaakt wordt gaat het gemakkelijk kapot)
 10. Van de os op de ezel springen (=1: Slechte zaken doen. 2: Tegenspoed kennen)
 11. wat de heren wijzen moeten de gekken prijzen (=aan beslissingen van het hoger gezag moet men zich onderwerpen)
 12. aan de bak komen (=aan de beurt komen; een baan krijgen)
 13. aan de vruchten kent men de boom (=aan de nakomelingen kent men de ouders)
 14. voor de ganzen preken (=aan dovemans oren zeggen)
 15. tegen de klippen op gaan (=aan een stuk doorgaan (met liegen))
 16. lapsus memoriae (=aan het geheugen ontsnapt)
 17. Bakkerskinderen eten oud brood. (=Aan het vak dat men uitoefent, besteedt men in zijn directe omgeving weinig aandacht.)
 18. fiolen van toorn over iemand uitstorten (=aan iemand duidelijk laten blijken dat je kwaad op diegene bent)
 19. plat op de buik gaan (=aan iemand toegeven, zich overleveren)
 20. Een kleine aardappel moet je niet schillen (=Aan mensen die weinig geld hebben, moet je niet veel geld vragen)
 21. aan beurt komen (=aan werk geraken)
 22. op de grote trom slaan (=aandacht proberen te krijgen voor diens zaak)
 23. aan de voeten van Gamaliël zitten (=aandachtig luisteren naar de les die een wijs persoon meegeeft)
 24. het oor strelen (=aangenaam in de oren klinken)
 25. in het vat gieten (=aanleggen)
 26. de tongen losmaken (=aanleiding geven tot gepraat)
 27. op zich laten zitten (=aanvaarden zonder tegenstand)
 28. kinderen die zwijgen zullen ook nooit wat krijgen (=aanvulling op `Kinderen die vragen worden overgeslagen.`)
 29. iemand het hof maken (=aardig tegen iemand doen in de hoop aardig gevonden te worden)
 30. het op de klompen aanvoelen (=achterafgepraat - Dat had men kunnen weten)
 31. het achter de ellebogen hebben (=achterbaks; zonder zijn zelfzuchtige bedoelingen te laten zien)
 32. zijn leven in de waagschaal stellen (=actie ondernemen waarbij het eigen leven in gevaar kwam)
 33. de barricades opgaan (=actie voeren om iets voor elkaar te krijgen of juist tegen te houden)
 34. de zweep erop leggen (=afdrijven, opjagen)
 35. van God en alle mensen verlaten (=afgelegen; stil)
 36. lik op stuk krijgen/geven (=afgestraft worden/afstraffen)
 37. een blauwe scheen lopen (=afgewezen worden)
 38. een korf krijgen (=afgewezen worden)
 39. een blauwtje lopen (=afgewezen worden (in de liefde))
 40. Stoom afblazen (=afreageren van emoties of spanningen)
 41. voor heter vuren gestaan hebben (=al groter problemen gekend hebben)
 42. vragen kost geen geld (=al heb je weinig kans, je kan het in elk geval maar vragen)
 43. jaar en dag (=al heel lange tijd)
 44. de lijdensbeker tot de bodem ledigen (=al het slechte, tot het laatste toe, over zich heen krijgen)
 45. al lang en breed (=al lange tijd)
 46. sinds jaar en dag (=al lange tijd)
 47. sinds mensenheugenis (=al lange tijd)
 48. kunnen lezen en schrijven (=al lange tijd goede diensten bewezen hebben)
 49. een glaasje op hebben (=alcohol te hebben genuttigd)
 50. in de lucht zitten (=algemeen voorkomen)

Het dialectenwoordenboek kent 443 spreekwoorden met `ge`

 1. Maldegems: jet a boale ge'ed (=hij is rijk)
 2. Westerkwartiers: hij 's niet ien tel (=hij wordt niet geacht)
 3. Munsterbilzen - Minsters: daaj hèt vossekloete geaete (=die is geslepen)
 4. Loois: ge't a gezicht glek e suispenne'e (=Je ziet er niet goed uit)
 5. Munsterbilzen - Minsters: vossekloete geaete hèbbe (=slim zijn)
 6. Bredaas: gij moaak het licht nog nieje uit man geak (=jij maakt het licht niet uit)
 7. Bilzers: viël wottele (wéttelkes) geaete (=gebruinde huid)
 8. Munsterbilzen - Minsters: vossekloete geaete hèbbe (=geslepen zijn)
 9. Munsterbilzen - Minsters: ürges èn tiëge geaete (=teveel van iets gegeten)
 10. West-vlaams: J' es moa g'acht lik 't oor an zin skoen (=Hij wordt volledig miskend. (hij is maar geacht als de modder aan zijn schoenen))
 11. Munsterbilzen - Minsters: ich hoch temèt geaete en gedroenke (=toen hoefde het niet meer)
 12. Steenbergs: Ik 'eb 'et je nog zo gezeed ge'ad! (=Ik heb het je nog gezegd!)
 13. Twents: Old geald en oale wief ko`j kwiet in klingelbuul. * (=In een geld budel kan je allls kwijt)
 14. Bilzers: doë hûb ich gene keis van geaete (=daar heb ik geen verstand van)
 15. Munsterbilzen - Minsters: doë hüb ich gene keis van geaete (=daar ken ik niks van)
 16. Munsterbilzen - Minsters: daaj hèt vieël temaate geaete (=die heeft rode wangen !)
 17. Munsterbilzen - Minsters: hae hoch te weineg lëtters geaete (=de drukker kon er niet meer aan uit)
 18. Munsterbilzen - Minsters: as ich daaj zien, höb ich al geaete en gedroenke (=die vrouw haat ik !)
 19. Twents: A'j om t geald trouwd bint, he'j ne koo in n stal en n vearkn in berre! (=Als je om het geld bent getrouwd heb je koe in de stal een een varken in bed.)
 20. Sinttruins: Wa (=Wat zegt ge)
 21. Gents: ge kunt nogal wurtele (=ge kunt nogal zagen)
 22. Baasrode: ge komter goe vanachter (=ge ziet er goed uit)
 23. kortemarks: ge moe van yzre en stoal zyn (=ge moet veel kunnen verdragen)
 24. Venloos: ge (=jij)
 25. Brussels: antwoord: As kaa zeen stoet maaine slinger (=als ge zegt: ge zaat nen ingel)
 26. Munsterbilzen - Minsters: de bés ne flaë plezante (=meent ge nu echt dat ge interessant zijt)
 27. Neerharens: de kens mich get (=ge kunt me wat)
 28. Groesbeeks: je bent een dikzak (=ge ziet dik joh)
 29. Zaltbommels: vervelend voor je (=ge zijt ter kloar mee)
 30. Hams: Oe doe de da (=Hoe doet ge dat)
 31. Sinttruins: versto dje mich (=verstaat ge mij)
 32. Neerharens: laup noa de poomp (=ge kunt me wat)
 33. Heusdens: treuzelt is ebitskeminner (=ge moet zo niet treuzelen)
 34. Antwerps: no wor eddet (=waar ge je heen)
 35. Harelbeeks: ge moet 'r gy giëne fiëste-moandag van moak'n (=ge moet niet zo uitbundig doen)
 36. Sint-Katelijne-Waver: ge krègt het nie al ginde oep aave kop staan (=ge krijgt het onder geen voorwendsel)
 37. Lichtervelds: ge zult de bolln meugn kièèrn (=ge zult de gevolgen moeten dragen)
 38. Westels: Wa ge ruurt da ge stuurt da ge meevuurt. (=Wat je opschept moet je opeten.)
 39. Hamonter: shiet mich (=ge kunt mij de pot op)
 40. Bilzers: asset nie verstees moesset mér verzitte (=ge zult het wel verstaan)
 41. Liedekerks: Mokt da ge nor oës zetj!! mokt da ge weg zetj!! (=Ga weg!!)
 42. Millings: hoeveel geld heb je nog (=hoevul cent heg ge nog)
 43. Zichers: wat hubste veil? (=wat hebt ge aan de hand?)
 44. Lummens: Kiekt moe da der loept en loept moe da der kiekt (=Zie waar ge loopt en loopt waar ge ziet)
 45. Diesters: get et lijveke vast (=ge hebt een gemakkelijk leven)
 46. Bilzers: paajn ont lépke ? (=hebt ge u weer pijn gedaan ?)
 47. West-Vlaams: go goan zanten ! (=maak dat ge weg komt !)
 48. Bilzers: doeë kraai(g)ste de krélkeszeek van (=daar krijgt ge het van)
 49. Tongers: hot oer möle tauw veur dè (=ge moet hem niet geloven)
 50. Lichtervelds: geet doa gièèn affêirns mee (=ge moet u daarmee niet bemoeien)Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen