de belasting

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bəˈlɑstɪŋ]
Verbuigingen:  belasting|en (meerv.)

1) deel van een bedrag dat je aan de overheid moet betalen financieel
Voorbeelden:  `omzetbelasting`,
`loonbelasting`,
`belasting heffen`,
`belasting inhouden op het salaris`,
`belasting ontduiken`
Synoniem:  taks
belasting op toegevoegde waarde (btw)  (belasting die een bedrijf betaalt over de omzet)

2) druk die door een bepaald gewicht wordt uitgeoefend
Voorbeeld:  `De brug stortte in door een te zware belasting.`

3) de last en zorg die iemand voelt
Voorbeeld:  `De verzorging van haar zieke ouders is een zware belasting voor haar.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
accijns belastingheffing cijns druk heffing kosten leges loot overheidsbelasting pand scheut schoot slip uitloper

24 definities op Encyclo
  1. gedwongen inhouding of heffing (bijvoorbeeld op de lonen, de inkomsten uit onroerende goederen of op andere inkomsten) teneinde de begroting te financieren (zie ook taks)
  2. Onder vermogenswinstbelasting verstaan we een belasting die wordt geheven over de winst op vermogensobjecten. Komt (nog) niet in Nederland voor. ( > economie)
  3. Onder belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert ( > economie)
  4. Mate waarin het systeem de bestaande IT infrastructuur belast.
  5. In het eerste Protocol bij het Europees Verdrag staat dat niemand willekeurig van zijn bezittingen mag worden beroofd, maar dat dat een staat niet verhindert zich te verz...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met belasting:
belastingadviseurbelastingadviseursbelastingbetalerbelastingbetalersbelastingbriefbelastingcontrolebelastingdealbelastingdienstbelastingenbelastingfraudebelastinggaarderbelastinggeldbelastingontduikerbelastingontduikingbelastingontduikingenbelastingontwijkingbelastingparadijsbelastingparadijzenbelastingplichtigbelastingplichtige
Toon alle woorden die beginnen met belasting

Deze woorden eindigen op belasting:
bronbelastinggeluidsbelastinghondenbelastinginkomstenbelastingloonbelastingmotorrijtuigenbelastingverbruiksbelastingvennootschapsbelastingomzetbelastingwegenbelastingonroerendezaakbelastingonroerendgoedbelastingoverbelastingoverdrachtsbelastingkerkbelastinggemeentebelastingpersonenbelastinginvoerbelastingassurantiebelastingecobelasting
Toon alle woorden die eindigen op belasting

Herkomst volgens etymologiebank.nl
belasting

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `belasting` kennen.