de loonbelasting

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['lonbəlɑstɪŋ]
Verbuigingen:  loonbelasting|en (meerv.)

deel van je loon dat je aan de overheid moet betalen
Voorbeeld:  `De loonbelasting wordt automatisch ingehouden door de werkgever.`

© Kernerman Dictionaries.

16 definities op Encyclo
  • Onder loonbelasting verstaan we de heffing die de werkgever inhoudt bij het uitebetaling van de lonen van werknemers of ontvangen uitkeringen. ( > economie)
  • Loonbelasting is een directe belasting die geheven wordt over het loon van werknemers of met hen gelijkgestelde personen. Daarnaast worden over het loon van werknemers i...
  • 1) Belasting 2) Inkomstenheffing 3) Naam van belasting
  • algemeen overheid: Voorheffing van de inkomstenbelasting die werkgevers en instanties die sociale uitkeringen verstrekken ...
  • als je werkt en loon verdiend moet je daarover ook belasting betalen
  • Toon uitgebreidere definities