Synoniemen
belasting betamelijke betamelijkheid doen heffing kost leges onkosten rechten tarief uitgaaf uitgave uitgaven vereisen verschuldigde zijn

Spreekwoorden en zegswijzen
• de kraag kosten (=ergens bij om het leven komen)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
  1. Duur kosten / zijn: Kost iets duur of is iets duur?
  2. Kost / kosten: Is de vorm kost correct naast kosten?
  3. Levensduurte / kosten van: (voor) Is levensduurte in de betekenis `kosten vanofvoor het levensonderhoud` correct?


Intensiveringen
Hoe kun je kosten krachtiger uitdrukken?
dat kost stukken van mensen; een flinke duit kosten; een lieve duit kosten; een vermogen kosten; goudgeld kosten;

20 definities op Encyclo
1) De geldwaarde van het gebruik of verbruik van productiefactoren.
2) (1) 1) Waarde die een ondernemer opoffert bij de ruil van zijn product tegen geld [euro/periode] {Externe Verslaggeving} (vormt een begrippenpaar met opbrengsten). 2) Bed...
3) (2) In geld uitgedrukte doelmatig opgeofferde productiemiddelen. We onderscheiden: 1) complementaire kosten: naast afschrijvingskosten kennen we bij de duurzame productie...
4) • [inerg] een op te brengen last vertegenwoordigen.
5) hoeveel geld je ervoor moet betalen vb: hoeveel kost dit horloge? dat gaat hem geld kosten [daar zal hij veel geld aan kwijt zijn]
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met kosten:
kosten-batenanalysekosten-batenanalyseskostenbesparingkostendekkingsgraadkostenplaatjekostenplaatskostenplaatsen

Deze woorden eindigen op kosten:
aanloopkostenarbeidskostenbedrijfskostenbureaukostenexploitatiekostenloonkostenmeerkostenonkostenperceptiekostenreiskostenrepresentatiekostenservicekostentransactiekostenverpleegkostenvroegkostenzegelkostenziekenhuiskostenziektekosten

Herkomst volgens etymologiebank.nl
  1. kosten (proeven)
  2. kosten (voor een bepaalde prijs te koop zijn, vergen)