de vermogensbelasting

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [vər'moxənsbəlɑstɪŋ]

directe belasting die berekend wordt over iemands bezittingen
Voorbeeld:  `Rijke mensen hopen op een lage vermogensbelasting.`

© Kernerman Dictionaries.

9 definities op Encyclo
  1. Moet worden betaald als het vermogen groter is dan de geldende vrijstellingen. De overwaarde van een eigen huis maakt deel uit van het vermogen
  2. Belasting die u betaalt over het vermogen dat u bezit. Ook de overwaarde in uw huis valt hieronder voorzover die uitstijgt boven bepaalde (ruime) vrijstellingen.
  3. Onder vermogensbelasting verstaan we een belasting die geheven wordt over het vastgestelde fiscale vermogen, verminderd met de van toepassing zijnde vrijstellingen. ( > ...
  4. Deze vermogensbelasting gold in het oude belastingstelsel en heeft nu plaats gemaakt voor de vermogensrendementsheffing.
  5. Belasting die over het vermogen moet worden betaald. Het vermogen bestaat uit de bezittingen minus de schulden. Het tarief is 0,7% (2000). Er geldt een drietal belastingv...
Toon uitgebreidere definities