I ophouden

werkw.
Uitspraak:  ɔphɑudə(n)]
Vervoegingen:  hield op (verl.tijd enkelv.)

1) niet doorgaan
Vervoegingen:  is opgehouden (volt.deelw.)
Voorbeeld:  `ophouden met roken`
Synoniem:  stoppen

2) zorgen dat iets of iemand vertraging oploopt
Vervoegingen:  heeft opgehouden (volt.deelw.)
Voorbeelden:  `Ik zal u niet langer ophouden.`,
`je plas moeilijk kunnen ophouden`
Synoniem:  tegenhouden


II zich ophouden

reflexief werkw.
Uitspraak:  ɔphɑudə(n)]
Vervoegingen:  heeft opgehouden (volt.deelw.)
Vervoegingen:  hield zich op (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft zich opgehouden (volt.deelw.)

ergens zijn;
zich bevinden
Voorbeeld:  `De zakkenrollers houden zich vooral op bij de roltrappen.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanbelanden aankomen aanlanden afhaken aflaten aflopen afnokken afsluiten afsterven afvallen afzeggen afzien van arriveren beëindigen behouden bevinden een einde maken aan eindigen ermee uitscheiden eruitstappen halt houden hooghouden kappen omhooghouden opgeven rekken remmen staken sterven stoppen stopzetten strekken tegenhouden temporiseren terechtkomen uitbreiden uitgaan uitlopen uitraken uitscheiden uitsteken uitsterven uitstrekken verlopen vertragen

Taaladvies
  1. Zijn onophoudelijk en zonder ophouden synoniemen? Zie Onophoudelijk / zonder ophouden
  2. (ik heb / ben -) Wordt ophouden met hebben of met zijn vervoegd? Zie Opgehouden
  3. Is het `Ik hou niet van kerstliedjes` of `Ik houd niet van kerstliedjes`? Zie Hou / houd


Intensiveringen
Uitdrukkingen die ophouden betekenen (waarin het woord zelf niet voorkomt):
als een zeepbel uit elkaar spatten;

5 definities op Encyclo
  • •"~ met", "~ te": een activiteit beëindigen. •tweede betekenisomschrijving. •enz.
  • daar zijn vb: hij houdt zich op in de bosjes Synoniemen: bevinden zitten niet meer doorgaan vb: het is opgehouden met regenen dan houdt alles op [dan kunnen we niets meer...
  • Uit `De lagere vaktalen: Taal van post-, telegraaf- en telefoonpersoneel` 1914 een telegram ophouden.
  • 1) Aanbelanden 2) Aankomen 3) Aanlanden 4) Achterhouden 5) Afhaken 6) Aflaten 7) Aflopen 8) Afnokken 9) Afsluiten 10) Afsterven 11) Afvallen 12) Afzeggen 13) Arriveren 14...
  • strafprocesrecht: ~ voor onderzoek of ~ ter identificatie zijn dwangmiddelen van het OM, indien de verdachte niet in voorlopige ...
  • Toon uitgebreidere definities