de radar

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [ˈradɑr]
Verbuigingen:  radar|s (meerv.)

techniek of apparaat waarmee je door terugkaatsing van radiogolven kunt bepalen waar iets is, ook als je het niet kunt zien
Voorbeeld:  `radarscherm`

© Kernerman Dictionaries.

18 definities op Encyclo
  1. plaatsbepaling van voorwerp d.m.v. teruggekaatste radiogolven Jaar van herkomst: 1950 (WNT vliegen )
  2. Engelse afkorting met als betekenis: Radio Detection And Ranging. Systeem voor het met elektromagnetische golven vaststellen van de aanwezigheid, afstand, snelheid en ric...
  3. Techniek waarbij met behulp van uitgezonden, teruggekaatste en geregistreerde radiogolven de afstand tot en de richting van een voorwerp kan worden bepaald. Categorie: Pr...
  4. Microgolfsensor met een eigen stralingsbron die teruggekaatste golfamplitudes meet als functie van de tijd. Opm: Het woord radar is gevormd uit de beginletters van radio ...
  5. Het woord is een samentrekking van RAdio Detection And Ranging. Met een ronddraaiende antenne wordt snel na elkaar steeds een bundel elektromagnetische golven uitgezonden...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met radar:
radarantenneradarantennesradarcontroleradars

Deze woorden eindigen op radar:
buienradar

Herkomst volgens etymologiebank.nl
radar (plaatsbepalingssysteem dat gebruikmaakt van radiogolven)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `radar`.