Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

12 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `zicht`

 1. een gezicht als een oorwurm trekken (=erg ontevreden kijken (omdat bv iets gedaan moet worden))
 2. een gezicht van ouwe lappen (=een huilerig of lelijk gezicht)
 3. een lang gezicht trekken/zetten (=laten merken dat men niet tevreden is)
 4. een vriendelijk gezicht brengt overal licht. (=een vrolijk persoon weet vaak meer te bereiken dan een nors persoon)
 5. hou je gezicht (=zwijg!)
 6. in het zicht van de haven schipbreuk lijden (=op het laatste nippertje nog verliezen)
 7. uit iemands aangezicht gesneden zijn (=sterk op iemand lijken)
 8. voorzichtig te werk gaan. (=)
 9. voorzichtigheid is de moeder der wijsheid (=doe het voorzichtig, dan komt er geen schade)
 10. voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. (=door voorzichtig te zijn, gaan tere zaken langer mee.)
 11. wie zijn neus schendt schendt zijn aangezicht (=wie zijn goede naam verliest, komt in moeilijkheden)
 12. zijn gezicht verliezen (=zijn eer verliezen)

57 betekenissen bevatten `zicht`

 1. als de kat van honk is dansen de muizen op tafel (=als er geen toezicht is, doen de ondergeschikten hun zin)
 2. in het oog houden (=binnen het gezichtsveld houden)
 3. in het oog hebben (=binnen het gezichtsveld zijn)
 4. als een olifant in de porseleinkast (=buitengewoon onvoorzichtig of tactloos)
 5. ik kijk wel uit (=dat doe ik niet, daar ben ik te voorzichtig voor)
 6. met de helm (op) geboren zijn (=de toekomst kunnen voorspellen / bijzonder voorzichtig zijn)
 7. voorzichtigheid is de moeder der wijsheid (=doe het voorzichtig, dan komt er geen schade)
 8. door de bomen het bos niet meer zien (=door alle details het overzicht verliezen.)
 9. voorkomen is beter dan genezen. (=door voorzichtig te zijn kun je problemen en ongelukken voorkomen)
 10. voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. (=door voorzichtig te zijn, gaan tere zaken langer mee.)
 11. iets/iemand in de gaten hebben/krijgen (=doorkrijgen hoe dingen in elkaar steken of zicht houden op de situatie)
 12. een hoofd als een boei krijgen (=een erg rode kleur krijgen in het gezicht, erg blozen)
 13. een gezicht van ouwe lappen (=een huilerig of lelijk gezicht)
 14. eén uur van onbedachtzaamheid, kan maken dat men jaren schreit. (=één moment van onvoorzichtigheid kan verschrikkelijke gevolgen hebben)
 15. een balletje over iets opgooien (=een onderwerp voorzichtig noemen met de hoop dat anderen er ook over gan praten)
 16. licht zien in (=een oplossing in zicht hebben)
 17. daar zitten nogal wat haken en ogen aan. (=er zijn meer problemen dan je op het eerste gezicht zou denken.)
 18. bang zijn zich aan koud water te branden (=erg voorzichtig zijn)
 19. ergens een balletje over opgooien. (=ergens voorzichtig over beginnen te praten om erachter te komen wat anderen ervan vinden.)
 20. een bril op de neus krijgen (=geen vrij uitzicht of vrije ruimte meer hebben)
 21. zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet. (=handel voorzichtig, dan mislukt het niet.)
 22. op een goudschaaltje leggen/wegen (=heel voorzichtig afwegen)
 23. het kainsmerk aan zijn voorhoofd dragen (=het is op zijn gezicht te lezen dat hij een schurk is)
 24. het licht betimmeren (=het uitzicht benemen)
 25. het oog van de meester maakt het paard vet. (=het werk gebeurt beter als de baas toezicht houdt)
 26. hij lacht als een boer die kiespijn heeft. (=hij lacht, maar het is zichtbaar dat hij niet echt blij is.)
 27. iemand een worst voorhouden. (=iemand een voordeeltje in het vooruitzicht stellen, teneinde hem te bewegen ergens mee akkoord te gaan.)
 28. iemand blij maken met een dode mus (=iemand iets goeds in het vooruitzicht stellen, dat uiteindelijk waardeloos zal blijken te zijn)
 29. iemand de ogen openen (=iemand inzicht geven in iets wat diegene nog niet doorhad)
 30. iemand bont en blauw slaan (=iemand zo slaan dat hij een dik gezicht met blauwe en geel blauwe vlekken krijgt.)
 31. boekdelen spreken (=iets zeer duidelijk kunnen zien, bv in iemand gezicht)
 32. geen stro in de weg leggen (=in geen enkel opzicht hinderen)
 33. geen strobreed in de weg leggen (=in geen enkel opzicht hinderen)
 34. in het vizier hebben (=in het oog hebben, binnen het gezichtsveld zijn)
 35. wie zichzelf bewaart, bewaart geen rotte appel. (=je moet voorzichtig omgaan met jezelf, want het is niet vervangbaar.)
 36. een plaat voor je hoofd hebben. (=kortzichtig zijn, niet open staan voor de omgeving.)
 37. je in je kaart laten kijken. (=meestal onopzettelijk een ander inzicht geven in je bedoelingen.)
 38. men moet rijden en omzien (=men moet voorzichtig te werk gaan)
 39. een slag om de arm houden (=niet direct alles vertellen of voorzichtig zijn om toekomstige problemen voor te zijn)
 40. met de pet naar iets gooien (=niet echt moeite voor iets doen, zonder inzicht schatten)
 41. de plank misslaan. (=niet het goede inzicht hebben; ernaast zitten.)
 42. hij oordeelt als een blinde over kleuren. (=oordelen zonder enig inzicht.)
 43. met een schone lei beginnen. (=opnieuw mogen beginnen, zonder dat misstappen uit het verleden nog zichtbaar zijn.)
 44. een dood paard aan een boom binden. (=overdreven voorzichtig zijn.)
 45. een voet in de stijgbeugel hebben (=uitzicht hebben op bevordering)
 46. met blindheid geslagen zijn (=verblind zijn, volkomen gebrek hebben aan inzicht.)
 47. kijken hoe de hazen lopen (=voorzichtig te werk gaan, eerst afwachten hoe de verhoudingen blijken te liggen.)
 48. op zijn hoede (of quivive) zijn (=voorzichtig zijn omdat het niet helemaal vertrouwd wordt)
 49. op je tellen passen. (=voorzichtig zijn.)
 50. in geen twee sloten tegelijk lopen (=voorzichtigi zijn en op zichzelf kunnen passen)

Het dialectenwoordenboek kent 22 spreekwoorden met `zicht`

 1. Westerkwartiers: 't enne is ien zicht (=het einde is in zicht)
 2. Waregems: zet da wig (=plaats dat uit het zicht)
 3. Bilzers: loop nao terdievel (=ga uit mijn zicht !)
 4. Munsterbilzen - Minsters: krijgte krampe énzen Kl... (=uit mijn zicht!)
 5. Munsterbilzen - Minsters: hae lèt fël noë (=hij wordt zichtbaar oud)
 6. Waregems: preus lijnk veeërte (=zichtbaar trots, fier)
 7. Moes: blak en bluët (=in het zicht)
 8. Ransts: die is ok tejgen nen hoek van een ronde tofel gelopen (=iemand die zichtbaar zwanger is)
 9. Brakels: ij got nie lenge ne mir trek'n (=zijn einde is in zicht)
 10. Lebbeeks: blak: Blak en bloeët (=Goed zichtbaar, opvallend)
 11. Moes: e schuë zicht (=een mooi landschap)
 12. Westerkwartiers: hij zicht ze vlieg'n (=hij is van lotje getikt)
 13. Westerkwartiers: zij zicht mij met de nek aan (=zij ziet mij niet staan)
 14. Eibergs: Hoar op de diek (=Een vrouw in zicht)
 15. Westerkwartiers: hij voelt 'em lammenoadeg (=hij voelt zicht niet best)
 16. Westerkwartiers: zij zicht mij niet immels stoan (=zij ziet mij niet eens staan)
 17. Westerkwartiers: zij zicht d'r teeg'n aan (=zij ziet er tegenop)
 18. Westerkwartiers: dat zicht d'r niet uut (=dat ziet er niet uit)
 19. Westerkwartiers: hij zicht overaal oap'n en beer'n (=hij ziet overal moeilijkheden)
 20. Lebbeeks: mèmme: Ei èit te lank aun de mèmme gangen (=Over iemands wiens binnenlip erg zichtbaar is)
 21. Westerkwartiers: ze zicht d'r gien gat meer ien (=ze ziet het niet meer zitten)
 22. Westerkwartiers: hij zicht deur de boom'n het bos niet meer (=er komt teveel tegelijk op hem af)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen