Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

10 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `spring`

 1. de dans ontspringen (=niet in het onheil betrokken worden)
 2. een gat in de lucht springen (=ongeremd enthousiast zijn)
 3. huizenhoog springen (=erg gelukkig zijn)
 4. in de bres springen (=te hulp schieten)
 5. in het oog springen/vallen (=de aandacht trekken)
 6. uit de band springen (=uitbundig plezier maken, zonder rekening te houden met de regels van orde en fatsoen)
 7. uit zijn vel springen (=zeer kwaad zijn)
 8. van de hak op de tak springen (=steeds weer van onderwerp wisselen en geen duidelijke rode draad in een verhaal hebben)
 9. van de os op de ezel springen (=steeds van onderwerp veranderen)
 10. Van de os op de ezel springen (=1: Slechte zaken doen. 2: Tegenspoed kennen)

2 betekenissen bevatten `spring`

 1. Zodra het hek van de dam is lopen de varkens in het koren (=Een ramp komt voort uit roekeloosheid / Als er geen toezicht is springen kinderen of ondergeschikten uit de band)
 2. bokkensprongen maken (=van het een op het ander springen - zotte sprongen maken)

Het dialectenwoordenboek kent 33 spreekwoorden met `spring`

 1. Gronings: 't ole springpeerd (=het oude springpaard)
 2. Haags: van de hak opput dak springe (=Van de hak op de tak springen)
 3. Munsterbilzen - Minsters: dae ès autten doje opgeston (=hij is weer springlevend)
 4. Bilzers: autze vel springe (=kwaad reageren)
 5. Genneps: As hij ien de Maos springt, springde gij der zeker ok ien? (=naäpen leidt tot niks)
 6. Westerkwartiers: vann'e hak op 'e tak spring'n (=steeds van onderwerp wisselen)
 7. Twents: d'r good met vot komm'n (=er goed uit springen)
 8. Waregems: ip de karre spring'n (=meedoen met het initiatief/ met het bestuur)
 9. Munsterbilzen - Minsters: hae kos wol aut ze vel springe (van roeëzernaaj) (=hij was razend kwaad)
 10. Kampers: as ij van de lange brugge springt, spring ie d`r tog ok niet achter an! (=Niet alles na doen)
 11. Munsterbilzen - Minsters: autse vel springe (=kwaad worden)
 12. Bilzers: Julleke steet op springe (=ik ben opgewonden)
 13. Antwerps: ik stoan er ni oem te springe (=ik heb daar niet veel zin in)
 14. Munsterbilzen - Minsters: ich ston der nie vër te springe (=ik doe dat niet graag)
 15. Diesters: daan kan zen klak oept woater smaate en deronder springe (=over iemand die liegt en overdrijft)
 16. Gelaens (Geleens): Sjprigitse make. (=Gekkigheid uithalen met springen en dansen)
 17. Zeeuws: 'n Is mé 'n aorige sies (zuid-beveland) (=Hij springt van de hak op de tak)
 18. Venloos: Beej Bierstekers van de schöp springe (=Aan de dood ontsnappen)
 19. Munsterbilzen - Minsters: seffes springe de kneepkes nog aof (=die heeft ze nogal opgespannen)
 20. Lokers: over de pot springen (=geen eten krijgen)
 21. Brussels: van de muile springe vuij da ze rond komme om te betoele //\r\nafstappe in schoerbeek (=coïtus interruptus)
 22. Giesbaargs: nie vaarder as zanne stok springen (=niet meer uitgeven dan men heeft)
 23. Lokers: over de pot springen (=te laat voor het eten)
 24. Lebbeeks: konouijne: De konouijne springen tegen d'n draud (=De borsten zien bewegen in de (lichtere) kledij)
 25. Bilzers: doë zittevër heilegans nie vür te springe;- opte waachte (=als dat maar niet zo vér komt)
 26. Hulsters (NL): daor staank nie om te springen (=dat doe ik liever niet)
 27. Zeeuws: 'n siepeljangt (Schouwen-Duivenland) (=Hij springt van de hak op de tak)
 28. Munsterbilzen - Minsters: baeter zinge dan springe (daase) (=je houdt beter het heft in eigen hand, dan naar anderen te moeten luisteren)
 29. Zeeuws: 'n raere drooier ( Tholen ) (=Hij spring van de hak op de tak)
 30. Sint-Niklaas: ei springt erop gullèk nun bok op doaverkist (= haverkist) (=hij kan niet langer wachten om te beginnen eten)
 31. Arendonks: spring ni eut de kar (=blijf kalm)
 32. Harelbeeks: ie spring eut zyn vel van kleire (=hij is razend)
 33. Antwerps: Allee, mettez vite vos chandailles, springt oep oven ijzere peerd, en moakt nog nen tour du jardin ! (=Trek vlug jullie pulletjes aan, neem jullie fiets en maak nog eens de ronde van de tuin.)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen