Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

2 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `gevolg`

 1. gevolg geven aan (=reageren op)
 2. kleine oorzaken, grote gevolgen. (=kleine dingen kunnen groete gevolgen hebben)

22 betekenissen bevatten `gevolg`

 1. wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. (=als je iets doms doet, moet je de gevolgen dragen (liefst zonder klagen))
 2. dat muisje heeft een staartje (=dat heeft gevolgen)
 3. voor iets moeten bloeden (=de gevolgen moeten dragen)
 4. bezint eer ge begint. (=denk goed na over de gevolgen voordat je actie onderneemt)
 5. eén uur van onbedachtzaamheid, kan maken dat men jaren schreit. (=één moment van onvoorzichtigheid kan verschrikkelijke gevolgen hebben)
 6. op de koop toe nemen (=een onbedoeld gevolg accepteren)
 7. een ongeluk komt te paard en gaat te voet. (=een ongeluk is snel gebeurd, maar de gevolgen slepen lang aan.)
 8. wet van Meden en Perzen (=een onwrikbare gewoonte, die altijd gevolgd wordt / Een samenhang die zich altijd voordoet.)
 9. ongeluk komt zelden alleen. (=een tegenslag wordt vaak gevolgd door nog meer problemen)
 10. wie plast tegen de kerk, gaat gevaarlijk te werk (=een wandaad met verstrekkende gevolgen)
 11. als het water zakt, kraakt het ijs. (=elke oorzaak heeft gevolgen.)
 12. in de piepzak zitten (=geen oplossing weten, Bang zijn voor de gevolgen)
 13. boontje komt om zijn loontje. (=hij krijgt wat hij verdient, de gevolgen zal iemand altijd wel een keer moeten gaan dragen)
 14. beter voorkomen dan genezen. (=je kan beter iets voortijdig voorkomen dan er later de gevolgen van inzien)
 15. kleine oorzaken, grote gevolgen. (=kleine dingen kunnen groete gevolgen hebben)
 16. wie tapt die moet boren (=men moet de gevolgen van zijn handelen dragen)
 17. iemand gehoor geven (=naar iemand luisteren, gevolg geven aan zijn vraag)
 18. niet verder zien/kijken dan je neus lang is (=niet goed nadenken wat de gevolgen van iets zijn)
 19. wie zijn gat brandt, moet op de blaren zitten. (=wie een risico neemt, moet de gevolgen dragen.)
 20. die wind zaait zal storm oogsten (=wie kwaad doet, zal er uiteindelijk zelf de gevolgen van dragen)
 21. wie niet horen wil, moet voelen. (=wie niet luistert naar wijze raad, of wie ongehoorzaam is, zal de gevolgen wel aan den lijve ondervinden)
 22. het hachje erbij inschieten (=zelf sterven aan de gevolgen van een actie)

Het dialectenwoordenboek kent 20 spreekwoorden met `gevolg`

 1. West-Vlaams: de kiekens zitten deurn droad / 't is punaisekermesse (=de tepels steken uit ten gevolge van de koude)
 2. Westerkwartiers: noa ons de zondvloed (=de gevolgen interesseren ons niet)
 3. Bilzers: aster van zen liëges moes boste, loeper allang rond mét zen dêrm én zen haag (=liegen kan zware gevolgen hebben)
 4. Iepers: potje brik, potje betoaln (=de gevolgen van iets dragen)
 5. Ronsisch: De buile vang'n (=De gevolgen dragen)
 6. Westerkwartiers: wat komt d'r achter vot (=wat zijn de gevolgen)
 7. Westerkwartiers: 'n klein vlamke, 'n groot vuur (=kleine oorzaak, groot gevolg)
 8. Sallands: zoepe wi'j: dan kroepe wi'j (=oorzaak - gevolg)
 9. Westerkwartiers: doar benn'n we zunner kleerscheur'n oafkomm'm (=daar blijven geen nare gevolgen van over)
 10. Bachten de kupes: oije gat verbrand moei op de bloaren zitn (=gevolgen dragen van actie)
 11. Lichtervelds: ge zult de bolln meugn kièèrn (=ge zult de gevolgen moeten dragen)
 12. Deinzes: Gekluut zij' toch. (=Hoe je 't ook draait of keert, er komen negatieve gevolgen.)
 13. Langemarks: Ze got'r géen dêre van get en (=Ze zal er geen kwalijke gevolgen aan overhouden:)
 14. Iepers: potje breekn, potje betaoln (=de gevolgen van iets dragen)
 15. Steins: ich höb ’t mòtte kènne (=de nare gevolgen van iets dragen)
 16. Klemskerks: zuupm en zeeëkng: overdadig drinken met losbandig gedrag tot gevolg (=zuipen en zeiken)
 17. Bilzers: da geet nog e stétsje krijge (=ge zult de gevolgen nog zien)
 18. Evergems: Mé mijn geld goan ze geen putjes zeeken. (=Mijn erfenis zal niet in de mate zijn dat ze kunnen feesten en brassen met alle gevolgen vandien…)
 19. Munsterbilzen - Minsters: de mond mok datte batse slaeg krijge (=wie een grote mond zet, moet de gevolgen dragen)
 20. Lichtervelds: oaj je gat verbrand moej up de bloazn zittn (=als je iets verkeerd doet moet je er de gevolgen van dragen)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen