verdragen

werkw.
Uitspraak:  [vərˈdraxə(n)]
Vervoegingen:  verdroeg (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft verdragen (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

vervelende dingen dulden
Voorbeeld:  `geen lawaai verdragen`
Synoniemen:  ertegen kunnen, kunnen hebben, verduren,

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
bestand zijn doorleven doorstaan dragen dulden ertegen kunnen harden kunnen hebben uithouden uitstaan uitzingen velen verduren verteren volhouden

Spreekwoorden en zegswijzen
• een schop van een ezel kunnen verdragen (=je moet het aankunnen dat iemand zonder verstand van zaken kritiek geeft)
Naar de spreekwoorden

7 definities op Encyclo
  1. •bestand zijn tegen.
  2. Tussen twee of meer staten opgestelde overeenkomsten of contracten die door erkende vertegenwoordigers officieel worden ondertekend, en die meestal door de wetgevende org...
  3. Bindende overeenkomsten tussen staten. Benamingen als akte, akkoord, charter, convenant, conventie, handvest, protocol, statuut e.d. worden niet consequent voor verdragen...
  4. Let op: Spelling van 1914 Overal waar naast elkaar staande territoriale rechtsgemeenschappen voor gezamenlijke belangen voorzieningen wenschen te treffen, plegen zij dat ...
  5. het meemaken en uithouden vb: ik kon niet verdragen dat hij jou zo uitschold Synoniemen: doorstaan uitstaan verduren velen
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op verdragen:
EU-verdragenoverdragen

Herkomst volgens etymologiebank.nl
verdragen

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `verdragen` kennen.