I doorleven

werkw.
Uitspraak:  ['dorlevə(n)]
Vervoegingen:  leefde door (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft doorgeleefd (volt.deelw.)

blijven leven
Voorbeeld:  `na een ernstige ziekte nog jaren doorleven`


II doorleven

werkw.
Uitspraak:  [dorˈlevə(n)]
Vervoegingen:  doorleefde (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft doorleefd (volt.deelw.)

meemaken
Voorbeelden:  `een veranderingsproces doorleven`,
`diep doorleefde poëzie`
Synoniemen:  ervaren, ondervinden, beleven,

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
doorstaan meeleven verdragen verduren verteren

1 definitie op Encyclo
  1. 1) Blijven leven 2) Doorstaan 3) Meeleven 4) Meemaken 5) Ondervinden 6) Verdragen 7) Verduren 8) Verteren
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 97% van de Vlamingen het woord `doorleven`.