overgaan

werkw.
Uitspraak:  ovərxan]
Vervoegingen:  ging over (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  is overgegaan (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

1) (van iets onprettigs) ophouden
Voorbeeld:  `Ik heb er een paar jaar flink last van gehad, maar het is helemaal overgegaan.`
Synoniem:  voorbijgaan

2) op school naar een hogere klas gaan
Voorbeeld:  `overgaan naar de derde klas`
Antoniem:  zittenblijven

3) (van een telefoon of bel) hoorbaar zijn
Voorbeeld:  `Zodra de telefoon overging, nam ze op.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afleggen aflopen doorgaan eindigen omkomen overdrijven overlopen overschrijden oversteken veranderen vergaan verlopen verstrijken

Taaladvies
Delibereren / laten overgaan: Is delibereren correct gebruikt in de volgende zin: Enkele leerlingen werden gedelibereerd en mogen dus overgaan naar het volgende jaar?

Intensiveringen
Hoe kun je overgaan krachtiger uitdrukken?
naadloos overgaan in;

5 definities op Encyclo
  1. Overgaan is het juiste woord voor `sterven` of `doodgaan`. In feite bestaat er immers geen dood, omdat slechts het fysieke lichaam, dat aan het eind van iemands leven zij...
  2. naar een hogere klas gaan vb: ga je over in juli? van de ene toestand in de andere veranderen vb: langzaam gaat het water over in ijs iets anders gaan gebruiken vb: we ga...
  3. [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Overgaan``] Men gebruikt het woord O. van troepen, als zij in groote massa's hunne partij verlaten om zich bij den vijand te voegen...
  4. 1) Afleggen 2) Aflopen 3) Afranselen 4) Afstappen van een onderwerp 5) Berispen 6) Bevorderd worden 7) Devolveren 8) Doorgaan 9) Een klas hoger komen 10) Eindigen 11) In ...
  5. 1> een water over varen, een oversteek maken. 2> het verschuiven of omvallen van de lading. Meestal gebruikt wanneer daarbij de stabiliteit van het schip in gevaar komt, ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met overgaan:
overgaan inovergaan op

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `overgaan`.