de overeenkomst

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ovəenkɔmst]
Verbuigingen:  overeenkomst|en (meerv.)

1) iets waardoor iets lijkt op iets anders
Voorbeeld:  `Ik zie weinig overeenkomsten tussen dit huis en dat ernaast.`
Synoniem:  gelijkenis

2) formele afspraak
Voorbeelden:  `Een mondelinge overeenkomst is ook rechtsgeldig.`,
`een ondertekende overeenkomst`
Synoniem:  contract

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afspraak akkoord analogie consensus contract eensgezindheid gelijkenis gelijkheid gemeenschappelijkheid nabijheid regeling schikking verbond

16 definities op Encyclo
 • wat je (elkaar) belooft vb: de overeenkomst luidt dat er niet meer gepest wordt op deze school een overeenkomst sluiten [iets met elkaar afspreken]
 • Gezamenlijke verklaring van twee of meer partijen dat zij wederzijds verplichtingen aangaan of beëindigen.
 • Een document dat een formele afspraak tussen twee of meer partijen beschrijft. Een overeenkomst is niet juridisch bindend tenzij het onderdeel van een contract is. Zie oo...
 • Wilsovereenstemming tussen twee of meer partijen, gericht op het doen ontstaan, wijzigen of tenietgaan van verbintenissen. Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk ...
 • Def.: obligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen v...
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met overeenkomst:
  overeenkomstenovereenkomstigovereenkomstigheid

  Deze woorden eindigen op overeenkomst:
  arbeidsovereenkomsthandelsovereenkomsthuurovereenkomstraamovereenkomstsamenwerkingsovereenkomst