de raamovereenkomst

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['ramovərenkɔmst]
Verbuigingen:  raamovereenkomst|en (meerv.)

een afspraak op hoofdlijnen
Voorbeeld:  `De sociale partners hebben een raamovereenkomst gesloten over ouderschapsverlof.`

© Kernerman Dictionaries.

5 definities op Encyclo
  1. Zie: mantelovereenkomst.
  2. [overeenkomstenrecht] hoofdovereenkomst, waarbij in hoofdlijnen de rechten en verplichtingen van een opdracht en de hieruit voortvloeiende of voortbou…
  3. Een overeenkomst (contract) waarin de condities met betrekking tot levering en betaling zijn vastgelegd en waarvan meerdere business units gebruik kunnen maken.
  4. 1) Intentieverklaring
  5. Fr: convention-cadre / contrat-cadre [contractenrecht] hoofdovereenkomst, waarbij contractueel zijn vastgelegd in hoofdlijnen de rechten en verplichtin…
Toon uitgebreidere definities