het contract

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [kɔnˈtrɑkt]
Verbuigingen:  contract|en (meerv.)

officieel papier met afspraken waaraan betrokkenen zich moeten houden
Voorbeelden:  `een contract met je werkgever sluiten`,
`een contract verbreken`,
`huurcontract`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afspraak overeenkomst verdrag

15 definities op Encyclo
  1. schriftelijke afspraak over werk, huur, verkoop, enzovoort vb: volgens dit contract mag je niet overwerken
  2. Fr: contrat / convention [contractenrecht] rechtshandeling waarbij partijen jegens elkaar of de ene jegens de andere de wil geuit hebben om verbintenis…
  3. elk type van overeenkomst of order tussen twee of meer partijen voor de levering van goederen of diensten.Er zijn verschillende contractvormen te onderscheiden zoals cons...
  4. Contract tussen de exporteur en zijn cliënt.
  5. Let op: Spelling van 1858 contractus, Lat., een verdrag, vergelijk; contractus bilateralis, een wederzijdsch verdrag; contractus emti et venditi, een koopen verkoop-contr...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met contract:
contractantcontractantencontracteercontracteerdecontracteerdencontracteertcontractencontracterencontractiecontractiescontractiliteitcontractpartnerscontractueelcontractuurcontractvoorwaardecontractvoorwaarden

Deze woorden eindigen op contract:
huurcontractkoopcontractwurgcontractplatencontractarbeidscontractsamenlevingscontract

Herkomst volgens etymologiebank.nl
contract (schriftelijke overeenkomst)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `contract` kennen.