de arbeidsovereenkomst

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['ɑrbɛitsovərenkɔmst]
Verbuigingen:  arbeidsovereenkomst|en (meerv.)

contract tussen jou en je werkgever
Synoniem:  arbeidscontract
collectieve arbeidsovereenkomst  (contract tussen de werkgevers en werknemers in een bepaalde beroepsgroep)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
arbeidscontract dienstbetrekking

22 definities op Encyclo
  1. (AO) Eng: employment contract algemeen - Looncontract. Overeenkomst (schriftelijk, maar ook de mondelinge is rechtsgeldig) tussen een werkgever …
  2. Met iedere nieuwe werknemer moet een werkgever een `individuele arbeidsovereenkomst` afsluiten. Dat kan mondeling maar het is beter om de overeenkomst schriftelijk vast t...
  3. De overeenkomst, of afspraak, tussen twee partijen, waarbij de ene partij, de werknemer zich verbindt om arbeid te verrichten en de andere partij, de werkgever, zich verb...
  4. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als de werknemer (persoonlijk) arbeid verricht voor de werkgever en laatstgenoemde loon betaalt aan de werknemer. Ook moet er een...
  5. De overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarbij de werknemer zich voor een bepaald salaris verplicht werk te verrichten onder gezag van de werkgever. Ook als er gee...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met arbeidsovereenkomst:
arbeidsovereenkomsten