de consensus

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [kɔnˈsɛnzus]

situatie dat je samen dezelfde mening hebt
Voorbeeld:  `consensus bereiken over een meningsverschil`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
eensgezindheid overeenkomst overeenstemming

18 definities op Encyclo
  • Algemene gelijkheid van opvatting
  • De gemiddelde verwachting van een groep analisten. ( > economie)
  • Er is sprake van consensus wanneer de leden van een groep of gemeenschap een breedgedragen overeenstemming hebben bereikt. Het wordt vaak toegepast in internationale org...
  • •overeenstemming binnen een gemeenschap, een groepering. •de methode om binnen een groepering een gezamelijke overeenstemming te bereiken.
  • het met elkaar eens zijn vb: we hebben in die vergadering geen consensus bereikt Synoniem: overeenstemming
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    consensus (overeenstemming van gevoelens)