los

bijv.naamw.
Uitspraak:  [lɔs]

1) niet bevestigd aan iets anders
Antoniem:  vast

2) zonder samenhang met iets anders
Voorbeeld:  `een los nummer van een tijdschrift`
als los zand aan elkaar hangen  (geen geheel vormen of geen onderling verband hebben)

3) (van iemand) ontspannen
Voorbeeld:  `Pas na een paar glazen wijn kwam hij een beetje los.`
Antoniem:  krampachtig

4)
erop los leven  (leven zonder je aan (gewoonte)regels te houden)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afgezonderd afzonderlijk apart beweegbaar bijzonder gelost individueel lichtzinnig losbandig mobiel mul niet vast ongebonden ongedwongen onsamenhangend onvast pulverig rank roerend rul verplaatsbaar verschuifbaar verzetbaar vrijblijvend wankel wankelbaar wankelend

Spreekwoorden en zegswijzen
• met los kruit schieten (=schijnbaar streng straffen met een straf die in feite geen nadeel oplevert)
los in de mond zijn. (=zichzelf goed kunnen uitdrukken en gedachten kunnen verwoorden.)
• Er zit een schroefje bij hem los (=hij is niet helemaal goed wijs)
• er zit bij hem een steekje los (=die is niet helemaal goed bij zijn hoofd)
• er is een steek aan los (=er is iets niet in orde, hij is (lichtjes) gek)
Toon alle 8 spreekwoorden die los bevatten

Intensiveringen
Hoe kun je met los een ander begrip versterken?
alles wat los en vast zit; als los zand aan elkaar hangen; te gek om los te lopen;

10 definities op Encyclo
  1. niet of niet stevig vast vb: de hond is los alles wat los en vast zit is weggehaald [alles dus] de beer is los [de narigheid is begonnen] er zit een draadje (schroefje) b...
  2. Line Of Sight Telecommunicatie d.m.v. straalzenders waarbij een directe zichtverbinding tussen beide antennes noodzakelijk is.
  3. Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] en [bijwoord] (-ser, -st), niet vast, bewegelijk (ofschoon aan iets anders verbonden); niet gebonden; niet dig...
  4. commando aan den hond, om hem het geapporteerde wild te doen afgeven
  5. de hond jaagt met lossen bek, jaagt luid, niet stom
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met los:
los aflos inlos oplos van elkaarlos-vastlosbandiglosbandigheidlosbarstenlosbindenlosbollosbollenlosbrekenloserloserslosgaanlosgebarstenlosgebondenlosgebrandlosgebrokenlosgedraaid
Toon alle woorden die beginnen met los

Deze woorden eindigen op los:
barst losbind losblosbrand losbreek losdraai losflosga losgooi loshaak losklosknoop loskom loskoop loskoppel loskrijg loslaat losloop losmaak lospeuter los
Toon alle woorden die eindigen op los

Herkomst volgens etymologiebank.nl
  1. los (niet gebonden)
  2. los (niet-openbare weg tot stuk land)
  3. los (roofdier)


Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `los` kennen.