Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

43 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `reng`

 1. aan de man brengen/helpen (=verkopen)
 2. aan het licht brengen (=bekend maken (bijz. van ongunstige dingen))
 3. aan het verstand brengen (=duidelijk maken)
 4. al moesten de kraaien het uitbrengen (=ooit wordt de zaak bekend)
 5. al zouden de raven het uitbrengen (=ooit wordt de zaak bekend)
 6. alles komt uit al moesten de kraaien het uitbrengen (=de waarheid komt altijd uit)
 7. als de dagen (gaan) lengen, gaat/gaan de vorst/winter/nachten strengen (=het koudste deel van de winter valt na de kortste dag)
 8. avondrood brengt water in de sloot (=weerspreuk : rood ondergaande zon betekent vaak regen 's anderendaags)
 9. de bal aan het rollen brengen (=de aanzet geven)
 10. de derde man brengt de spraak aan (=drie hebben gemakkelijker een gesprek dan twee)
 11. de kraaien zullen het uitbrengen (=de waarheid zal aan het licht komen)
 12. de raven zullen het uitbrengen (=de waarheid komt hoe dan ook aan het licht)
 13. een vriendelijk gezicht brengt overal licht (=een vrolijk persoon weet vaak meer te bereiken dan een nors persoon)
 14. Eten is een goed begin: het ene beetje brengt het ander in. (=Letterlijke betekenis.)
 15. Geen tien paarden brengen me daar naar toe. (=In geen geval ga ik daar naar toe)
 16. geen zoden aan de dijk brengen/zetten (=niets bijdragen tot)
 17. het is een kwade wind die niemand voordeel brengt (=er is altijd wel iemand die van de omstandigheden weet te profiteren)
 18. ieder trekt aan zijn streng (=ieder kiest voor zichzelf)
 19. iemand van zijn stuk brengen (=iemand onzeker maken)
 20. iets aan de man brengen (=iets verkopen)
 21. iets aan het licht brengen (=iets bekend maken wat verborgen is)
 22. iets niet met zijn geweten overeen kunnen brengen (=iets niet kunnen doen omdat men het niet goed vindt)
 23. iets op het tapijt brengen (=over een onderwerp beginnen (te praten))
 24. iets te berde brengen (=een voorstel doen; iets ter sprake brengen)
 25. iets ter tafel brengen (=voorstellen om iets te bespreken)
 26. iets voor het voetlicht brengen (=iets onder de aandacht brengen)
 27. in de aanslag brengen (=klaar maken)
 28. in diskrediet brengen (=de goede naam aantasten)
 29. leven in de brouwerij brengen (=waar het rustig is activiteit, vrolijkheid of drukte inbrengen)
 30. morgen brengen (=dat geloof je toch zelf niet! dat doe ik beslist niet!)
 31. morgenrood/avondrood brengt water in de sloot (=na een rode morgen- of avondlucht komt regen)
 32. niets dan lege briefjes hebben in te brengen (=voorstellen waarvan je vooraf al weet dat deze toch niet bekeken worden)
 33. om hals brengen (=iemand doden)
 34. om zeep brengen/helpen/zijn (=doden/mislukken)
 35. onder het juk brengen (=onderwerpen)
 36. onder het oog brengen (=doen opmerken)
 37. onder ogen brengen (=onder de aandacht brengen)
 38. onder zijn scepter brengen (=ondergeschikt maken)
 39. strenge heren regeren niet lang (=wanneer een baas niet een beetje soepel is wordt het voor hem erg moeilijk)
 40. tot de bedelstaf/bedelzak brengen (=alle aardse bezittingen ontnemen)
 41. wat het huis verliest, brengt het weer terug (=als men iets in huis zoek maakt, komt het meestal vanzelf weer tevoorschijn)
 42. zijn huid zelf ter markt brengen (=zichzelf verdedigen)
 43. zijn klompen wegbrengen/wegzetten (=naar huis gaan/sterven)

55 betekenissen bevatten `reng`

 1. eén rotte appel in de mand, maakt al het gave fruit te schand (=Als één persoon uit een groep zich misdraagt, wordt de hele groep erop aangekeken. / Een negatieve beïnvloeding van één persoon kan vele anderen op het slechte pad brengen.)
 2. dat is een paal onder water (=dat brengt meer nadeel dan voordeel)
 3. daar kan de schoorsteen niet van roken (=dat brengt niets op / men kan niet alleen van vriendelijke woorden leven)
 4. daar moet de schoorsteen van roken (=dat moet de inkomsten voortbrengen. Daar moeten we van bestaan)
 5. daar kun je ketelaar van blijven (=dat zal niets opbrengen)
 6. op de pianist schieten (=de onschuldige (de brenger van het nieuws) straffen)
 7. de teugels laten vieren (=een minder streng beleid voeren)
 8. een zaak aankaarten (=een onderwerp in de aandacht brengen)
 9. een kwestie aankaarten (=een onderwerp ter discussie brengen)
 10. als een donderslag bij heldere hemel (=een onverwachte gebeurtenis, die een grote schok teweeg brengt)
 11. Nood doet zelfs oude vrouwen rennen (=Een onverwachte situatie kan verrassende kwaliteiten naar boven brengen (vergelijkbaar met `angst geeft vleugels`))
 12. de teugels strakker aanhalen (=een strengere discipline invoeren)
 13. iets te berde brengen (=een voorstel doen; iets ter sprake brengen)
 14. het ijs breken / het ijs is gebroken (=een vriendelijk gesprek op gang brengen na een kil begin)
 15. er een plasje overheen doen (=ergens een kleine wijziging in aan (laten) brengen, dat wel duidelijk laat zien dat de afzender iemand van belang is)
 16. rapen en schrapen (=geld bijeenbrengen)
 17. gestolen goed gedijt niet (=gestolen zaken brengen nooit voordeel)
 18. een jatmous van een wijf, maakt de nering stroef en stijf (=het brengt ongeluk als je eerste klant een vrouw is)
 19. het touw wat vieren (=het iets minder streng aanpakken)
 20. zijn laatste troef uitspelen (=het laatste wat iemand achter de hand had naar buiten brengen)
 21. het klopt als een zwerende vinger (=het past goed; het is logisch; het is volkomen juist; er is niets tegen in te brengen. (Equivalent aan: het sluit als een bus.))
 22. iemand de rekening presenteren (=iemand de kosten ten laste brengen (ook figuurlijk))
 23. iemand met de neus op de feiten drukken (=iemand iets zó onder de aandacht brengen, dat hij het niet langer kan negeren)
 24. het iemand warm maken (=iemand in moeilijkheden brengen)
 25. de strop om de hals doen (=iemand in uiterste problemen brengen)
 26. de kat bij de melk zetten (=iemand in verleiding brengen)
 27. de kat bij het spek zetten (=iemand in verleiding brengen)
 28. voor het blok zetten (=iemand onverwacht in een lastige positie brengen; bijvoorbeeld iemand dwingen te reageren die dat eigenlijk niet wil, of iemand dwingen een keuze te maken.<>)
 29. iemand het land opjagen (=iemand uit zijn humeur brengen)
 30. iemand de mond snoeren (=iemand verbieden iets te zeggen / tot zwijgen brengen)
 31. iemand uit het zadel werpen (=iemand wegwerken, iemand in verlegenheid brengen)
 32. iets voor het voetlicht brengen (=iets onder de aandacht brengen)
 33. Wie een paard uit de wei wil halen, moet het beest niet eerst met het halster tegen de kop slaan. (=Je bereikt meer met vriendelijkheid, dan met strengheid)
 34. men moet de snaren niet te sterk spannen (=je moet niet al te streng zijn, niet al te veel eisen)
 35. voor geen geld of goede woorden (tot iets bereid zijn) (=niet bereid zijn tot iets, wat iemand ook ervoor biedt, en welke argumenten iemand ook naar voren brengt)
 36. de hand met iets lichten (=niet scherp opletten, het niet te streng nemen)
 37. met twee maten meten (=niet voor alles of iedereen even streng zijn)
 38. een nul in het cijfer zijn (=niets in te brengen hebben)
 39. onder ogen brengen (=onder de aandacht brengen)
 40. de noppen van de kleren houden (=onkosten met zich meebrengen)
 41. in de plooi zetten (=op orde brengen)
 42. iemand aan de tand voelen (=op strenge manier ondervragen)
 43. met los kruit schieten (=schijnbaar streng straffen met een straf die in feite geen nadeel oplevert)
 44. iemand de pen op de neus zetten (=streng ondervragen of aanpakken)
 45. op de vingers zien (=streng op iemand opletten)
 46. strak houden (=streng opvolgen - weinig toelaten)
 47. de lijn wat aanhalen (=strenger worden)
 48. van twaalf ambachten en dertien ongelukken zijn (=telkens ander werk doen maar er bij geen van allen iets terecht brengen)
 49. zijn tanden laten zien (=tonen dat men niet bang is, van zich afbijten; stevig uitvaren; streng zijn)
 50. de mond snoeren (=tot zwijgen brengen)

Het dialectenwoordenboek kent één spreekwoord met `reng`

 1. Sint-Niklaas: de boter is rengs (rangs) (=de boter is sterk)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen