de zin

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [zɪn]

1) reeks woorden die een geheel vormen taalkunde
Verbuigingen:  zin|nen (meerv.)
Voorbeeld:  `Begin de zin met een hoofdletter en sluit af met een punt.`

2) zintuig, gevoel of verstand
Verbuigingen:  zin|nen (meerv.)
Voorbeelden:  `tastzin`,
`Zij heeft zin voor orde.`
je zinnen verzetten  (iets anders doen ter afleiding)
je zinnen zetten op  (graag willen hebben of doen) `Ik heb mijn zinnen gezet op een huisje aan zee.`
buiten zinnen zijn  ((tijdelijk) gek of heel opgewonden zijn)

3) verlangen of wens
Voorbeelden:  `Ik heb geen zin om te stofzuigen.`,
`Het is me hier te lawaaierig naar mijn zin.`
Antoniem:  tegenzin
Synoniemen:  lust, trek
je zin krijgen  (krijgen of doen wat je wilde) `Na lang zeuren kreeg ze haar zin.`

4) betekenis
in zekere zin  (op een bepaalde manier) `In zekere zin heeft hij gelijk` Synoniem: eigenlijk, in zeker opzicht

5) nut of doel
Voorbeelden:  `Wat is de zin van het leven?`,
`Het heeft weinig zin om hiermee door te gaan.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
animo bedoeling begrip belang belangstelling bestaansreden betekenis doel eetlust fascinatie fra frase geboeidheid geilheid genoegen gezegde hitsigheid humeur interes lust nut opgewondenheid portee significantie smaak trek uitdrukking waar waarde zegswijze zin om iets te eten zin taalkundig zintuig tegenzin (antoniem)

Spreekwoorden en zegswijzen
• slot noch zin (=geen touw aan vast te knopen)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
Want geen zin: Is de zin Ik ga niet naar de bijeenkomst, want geen zin correct?

12 definities op Encyclo
  1. een geheel van woorden dat qua syntaxis een afgrond geheel vormt, d.w.z. in principe met een onderwerp en een persoonsvorm; de zinsdelen moeten in een bepaalde volgorde s...
  2. Zorgidentificatienummer
  3. Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-nen), vermogen waardoor men eene gewaarwording ontvangt; de vijf -nen, (gezigt, gevoel, gehoor, reuk, smaak). ~ [figuurlijk] zintu...
  4. wat bedoeld wordt vb: dit woord is in figuurlijke zin gebruikt in die zin [in dat opzicht] in zekere zin [in een bepaald opzicht]
  5. • [taalkunde] een serie woorden die gezamenlijk in syntactisch verband een afgerond geheel vormen. •een verlangen om iets te doen. •dat wat iets betekent, waar iets...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met zin:
zindelijkzindelijkheidzinderzinderdezinderdenzinderenzindertzingzing rondzing toezing uitzing voorzingenzingende zaagzingenotzingevingzingtzinkzink afzink in
Toon alle woorden die beginnen met zin

Deze woorden eindigen op zin:
achtervolgingswaanzinbazineenoudergezingezingrootheidswaanzinhoofdzinmuezzinA-zinburgerzindetectivegezinonzinopeningszinreuzinpleeggezinwijzerzinreukzingemeenschapszinFriezintemperatuurzinhoogmoedswaanzin
Toon alle woorden die eindigen op zin

Herkomst volgens etymologiebank.nl
zin (zintuig, gevoel; gemoedsgesteldheid, wil, lust; betekenis; opzichzelfstaande taaluiting)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `zin` kennen.