I de waarde

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['wardə]
Verbuigingen:  waarde|n, waarde|s (meerv.)

1) betekenis als bezit of ruilmiddel
Voorbeelden:  `De huizen zijn in waarde gestegen.`,
`handelswaarde`,
`Het schilderijtje heeft een emotionele waarde voor mij.`
naar waarde schatten  (appreciëren, waarderen) `Haar werk wordt ook in het buitenland naar waarde geschat.`

2) wat voor jou persoonlijk betekenis heeft
Voorbeelden:  `Hij is van grote waarde voor de ploeg.`,
`Het schilderijtje heeft een emotionele waarde voor mij.`,
`normen en waarden`
Synoniem:  belang
waarde hechten aan iets  (iets belangrijk vinden) `Ze hecht veel waarde aan goede omgangsvormen.`


II waarde

bijv.naamw.
Uitspraak:  ['wardɘ]

<aanhef die voorafgaat aan de persoon of personen tot wie je je richt in een toespraak of brief>
formeel
Voorbeeld:  `Waarde collega's, ...`
Synoniemen:  beste, geachte

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
belang betekenis getal merite nut prijs verdienste zin

Spreekwoorden en zegswijzen
• van nul en generlei waarde (=waardeloos)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
Waarde heer Jansen: (als aanhef) Mag Waarde heer Jansen als aanhef in een brief of e-mail gebruikt worden?

Intensiveringen
Hoe kun je waarde krachtiger uitdrukken?
aanzienlijke waarde; onschatbare waarde; van onschatbare waarde;

21 definities op Encyclo
  1. Getal, de kwantitatieve betekenis van een grootheid. Elke grootheid bestaat uit een naam, een waarde en een eenheid. De eenheid geeft betekenis aan het getal dat de waard...
  2. Een waarde is iets wat je belangrijk vindt, iets wat je na wilt streven.
  3. Waarde is een aanduiding voor het belang van iets, met andere woorden, het geeft aan hoe graag iemand iets wil hebben. Dat iets kan onder andere een goed, informatie, een...
  4. Waarden verwijzen naar algemene principes die belangrijk worden geacht in een organisatie. Morele waarden zijn min of meer universeel terwijl culturele waarden kunnen ver...
  5. Een maatstaf voor de helderheid of donkerheid van een tint. Hoe minder wit er in een kleur zit, des te groter de waarde ervan is.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met waarde:
waardeanalysewaardebepalingwaardebepalingenwaardebonwaardeelwaardeerwaardeer afwaardeer opwaardeer overwaardeerdewaardeerdenwaardeertwaardelooswaardeloosheidwaardenwaardeoordeelwaardepapierwaardepapierenwaarderwaarderen
Toon alle woorden die beginnen met waarde

Deze woorden eindigen op waarde:
bewaardebloedwaardedrempelwaardeeigenwaardegrenswaardemarktwaardemeerwaardenatuurwaardeaandeelhouderswaardearbeidsvoorwaardeontwaardepolisvoorwaardestandaardwaardeoverwaardewaarheidswaarderandvoorwaardecontractvoorwaardenieuwswaardeliquidatiewaardeexecutiewaarde
Toon alle woorden die eindigen op waarde

Herkomst volgens etymologiebank.nl
waarde (prijs, belang)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `waarde` kennen.