de (m)/het animo

zelfst.naamw.
Uitspraak:  animo]

zin om iets te doen
Voorbeeld:  `Er is weinig animo voor die opleiding.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
belangstelling fascinatie geboeidheid geestdrift interes zin

Spreekwoorden en zegswijzen
• ex animo (=van harte)
Naar de spreekwoorden

5 definities op Encyclo
  1. zin om iets te gaan doen vb: er was niet veel animo voor die voorstelling
  2. Nederlandsche handelswoorden uit het Italiaans (1914): kooplust, navraag.
  3. 1) Aandrift 2) Ambitie 3) Belangstelling 4) Bezieldheid 5) Bezielende kracht 6) Bezieling 7) Elan 8) Enthousiasme 9) Fascinatie 10) Fut 11) Geboeidheid 12) Geestdrift 13)...
  4. [Nederlands] belangstelling, zin
  5. opgewektheid Jaar van herkomst: 1836 (WNT )
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
animo (lust, zin; opgewektheid)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 98% van de Nederlanders en 95% van de Vlamingen het woord `animo`.